เขมรปรับโครงสร้างในภูมิภาคทหารที่ ๔ หลังสถานการณ์คลี่คลาย

พิธีปรับเปลี่ยนโครงสร้างและส่งมอบภารกิจรับผิดชอบตามด้านที่สังกัดให้กับคณะบัญชาการหน่วยสมรูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ฟิฟทีนมูฟ — เขมรปรับโครงสร้างกองกำลังในพื้นที่ภูมิภาคทหารที่ ๔ ปรับเป็น ๓ ด้านตามแนวชายแดน พร้อมส่งมอบภารกิจให้หน่วยประจำการที่มีที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน หลังสถานการณ์คลี่คลายและถอนหน่วยสนับสนุนออกจากพื้นที่ เจีย ดารา กำชับให้แยกมิตรแยกศัตรู เร่งให้สร้างความร่วมมือที่ดีกับกองทัพไทยภายใต้ปู-เหลี่ยม เน้นต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเท่านั้น เพื่อรักษาจุดยืนสันติภาพของฮุน เซน

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในที่บัญชาการกองพลใหญ่สนับสนุนที่ ๒ ได้มีพิธีประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างและส่งมอบภารกิจรับผิดชอบตามด้านที่สังกัดให้กับคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ โดยมีประธานในพิธี คือ พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการ (รอง ผบ.สส.) และเป็นหัวหน้าคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ พล.ท. ฌิน จันปัว1 รองผู้บัญชาการและเป็นรองหัวหน้าคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ รับผิดชอบงานด้านที่ ๓ (สำโรง) พล.ท. กึม บุนทาน2 รองผู้บัญชาการ พล.ท.เจีย มอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๔ พร้อมด้วยผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการของกองพลใหญ่ กองพลน้อย จังหวัดทหารบก ตำรวจป้องกันพรมแดน อีกประมาณ ๑๕๐ คน

การปรับโครงสร้างและส่งมอบภารกิจรับผิดชอบตามทิศสังกัดให้คณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าภูมิภาคทหารที่ ๔ ในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามหลักการของ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ให้ไว้เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ซึ่งกำหนดความรับผิดชอบออกเป็นด้านต่าง ๆ คือ ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ ด้านที่ ๓ บนพื้นที่ตามแนวชายแดนในภูมิภาคทหารที่ ๔ โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ชายแดนที่คลี่คลาย และการที่กัมพูชาได้ถอนทหารออกจากพื้นที่แล้วจำนวน ๗ ครั้ง ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างคือการส่งมอบภารกิจให้เฉพาะกับหน่วยที่มีฐานที่ตั้งประจำการตามแนวชายแดนที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ฮุน เซน ได้มอบอาคารโรงนอนทหารให้กับกองพลน้อยที่ ๔ จำนวน ๖ หลัง กองพลน้อยที่ ๕ จำนวน ๖ หลัง

พล.อ.เจีย ดารา แถลงกำชับกับนายทหารระดับสูงที่ได้รับมอบภารกิจ ให้ปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดในด้านการป้องกันดินแดน ไม่ให้สูญเสียแม้มิลลิเมตรเดียว ต้องกำหนดให้ชัดว่าใครเป็นมิตร ใครเป็นผู้รุกราน นอกจากนี้ ต้องช่วยกันสร้างความร่วมมือและความเชื่อใจกับกองทัพไทย ปัญหาต่าง ๆ ต้องแก้โดยสันติวิธี เพื่อรักษาจุดยืนของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ชายแดนมีสันติภาพ

--------------------------------------
  1. ​ឈិន ចាន់​ពណ៌ []
  2. គឹម ប៊ុន​ថា​ន []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website