เขมรย้ำไม่บริหารปราสาทพระวิหารร่วมกับไทยโดยเด็ดขาด

พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรแถลงโต้ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ย้ำเขมรไม่เคยมีความคิดหรือโครงการที่จะเสนอแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารร่วมกับไทย ถ้าไทยเสนอ เขมรจะปฏิเสธ เพราะปราสาทฯ เป็นของเขมร

กรณีคำให้สัมภาษณ์ของ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ ที่เผยแพร่ในสื่อไทยหลายแห่ง ซึ่งระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (RBC) ครั้งล่าสุดที่ จ.นครราชสีมา เห็นชอบให้สองประเทศเสนอแผนบริการจัดการปราสาทพระวิหาร ร่วมกัน โดยตนและผู้ว่าราชการ จ.พระวิหาร ของกัมพูชา กำหนดนัดหารือประเด็นดังกล่าวในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ จ.ศรีสะเกษ นั้น ล่าสุดโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ตามรายงานของศูนย์ข่าวต้นมะขาม (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔)

พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กัมพูชาไม่เคยมีข้อเสนอที่จะเสนอแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารร่วมกับไทย “เราไม่มีการเสนอแผนบริหารจัดการปราสาทร่วมกันโดยเด็ดขาด ถ้าไทยจะเสนอ เราปฏิเสธ เพราะปราสาทพระวิหารเป็นของเรา ไม่มีโครงการหรือความคิดที่จะบริหารปราสาทร่วมกับไทยทั้งสิ้น”

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ที่ผ่าน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่าตามข่าวที่ได้รับจากตัวแทนกัมพูชาที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ว่าไม่มีการหารือเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีเหตุผลใดจะต้องยกขึ้นมากล่าวถึงอีก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website