เขมรตั้งคณะกรรมการเทคนิคร่วมทำเขตแดนและสูบน้ำมันกับไทย

นายซก อาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน ซุ่มตั้งคณะกรรมการเทคนิคร่วมชุดใหม่โดยมี ซก อาน เป็นประธาน เพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลและการบริหารจัดการผลประโยชน์น้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย บนพื้นที่ซึ่งเขมรลากเส้นมั่ว

ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) กัมพูชาได้ตั้งคณะกรรมการเทคนิคร่วมกับไทย เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดเขตแดนและการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียม ในพื้นที่ที่กล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับไทย ในอ่าวไทย โดยการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีนายซก อาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และที่ใช้สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ทำงาน

ซีอีเอ็นอ้างถึงกิจจานุเบกษาของกัมพูชาที่ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ตั้งคณะกรรมการเทคนิคร่วมขึ้นใหม่หนึ่งคณะ สำหรับการเจรจากับฝ่ายไทย ในกรอบของกฎหมายเพื่อที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงทางกฎหมายและแผนการณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียม และการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างไทยและกัมพูชา กำหนดสัดส่วนการแบ่งปันเงินรายได้ โดยการดำเนินงานจะเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลเพื่อออกเป็นมติต่อไป คณะกรรมการเทคนิคชุดนี้จะมีหน้าที่ในการกำหนดเขตแดนทางทะเล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจบนพื้นที่ซึ่งกัมพูชาลากเส้นอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับไทย ในอ่าวไทย โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website