เขมรสรุปงานระบุใช้ ๖ เดือนไปกับการต่อต้านการรุกรานของไทย

การประชุมสรุปงานประจำปี ๒๕๕๔ และกำหนดทิศทางสำหรับปี ๒๕๕๕ ของคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ ปราสาทพระวิหาร ฟิฟทีนมูฟ — คณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าประจำด้านปราสาทพระวิหารของเขมรประชุมสรุปงานประจำปีและกำหนดทิศทางของปีหน้า ระบุปี ๒๕๕๔ หมดเวลา ๖ เดือนแรกไปกับการต่อสู้กับการรุกรานอย่างรุนแรงของไทย แต่ประสบควาามสำเร็จ คุมที่มั่นไว้ได้ ส่วน ๖ เดือนหลัง ปฏิบัติตามนโยบายสันติภาพของฮุน เซน หลังไทยเปลี่ยนรัฐบาล

เมื่อช่วงเช้า (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) คณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ ปราสาทพระวิหาร ได้เปิดการประชุมสรุปงานประจำปี ๒๕๕๔ และกำหนดทิศทางสำหรับปี ๒๕๕๕ มี พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นเสนาธิการร่วม เป็นประธาน มี พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นประธานคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ พล.อ.ฮีง บุนเฮียง พล.ท.กึม บุนทาน พล.ท.ชิน จันเปาณ์ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ และผู้บัญชาการหน่วยในสังกัดคณะบัญชาการฯ จำนวนมาก เข้าร่วม

พล.อ.เจีย ดารา ระบุว่า ในปี ๒๕๕๔ กองทัพกัมพูชาที่สมรภูมิแนวหน้าพบกับภารกิจ ๒ ช่วง คือ ๖ เดือนแรกของปี เป็นเวลาในการสู้รบต่อต้านการรุกรานอย่างรุนแรงของไทย จนประสบความสำเร็จ คือ ยังคงประจำการอย่างมั่นคงบนดินแดนของกัมพูชา กองทัพกัมพูชาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ในการป้องกันดินแดน ไม่อนุญาตให้ไทยรุกรานได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียว และไม่ต้องการได้ดินแดนของไทยแม้แต่มิลลิเมตร พร้อมกล่าวต่อว่า ส่วน ๖ เดือนหลัง กองทัพได้ปฏิบัติตามจุดยืนสันติภาพของฮุน เซน ที่ต้องการให้ชายแดนมีสันติภาพ มีความร่วมมือที่ดี เพื่อเป็นผลประโยชน์ของประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งกัมพูชาและไทย นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนนโยบาย และเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี โดยการเลือกตั้งเป็นต้นมา

พล.อ.เจีย ดารา กล่าวต่อว่า ในช่วง ๖ เดือนหลัง กองทัพกัมพูชาได้ปรับกำลังสนับสนุนออกจากชายแดนแล้ว ๗ ครั้ง ฝ่ายไทยก็ได้ปรับกำลังออกเช่นกัน ทำให้สถานการณ์ชายแดนจนถึงขณะนี้มีความสงบเรียบร้อยดี

ส่วน พล.อ.กุน กีม กล่างถึงทิศทางของกองทัพกัมพูชาประจำสมรภูมิในปีหน้าว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ในขณะนี้ สงบเป็นปกติ ทหารตามหน่วยต่าง ๆ ยังต้องเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน บนภูมิประเทศที่หน่วยนั้นรับผิดชอบ ไม่อาจหลับไหลเกินไปกับสันติภาพนี้ได้ ทหารที่แนวหน้าต้องสานสัมพันธ์ที่ดีกับทหารที่แนวหน้าของไทย เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นฝึกฝนในที่ตั้ง

พล.อ.กุน กีม กล่าวต่อว่า ผู้บัญชาการที่สมรภูมิแนวหน้า ต้องเอาใจใส่ต่อการบังคับบัญชาและเพิ่มจำนวนทหารให้ได้ครบตามกำหนด ดูแลรักษาเครื่องแต่งกายให้ครบครัน จะได้มีความพร้อมเมื่อถึงคราวจำเป็นในภารกิจป้องกันดินแดนและป้องกันบูรณภาพเหนือดินแดนมาตุภูมิ และทหารต้องช่วยในการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากน้ำท่วม ดูแลตรวจสอบการแจกจ่ายที่ดินให้ทหารและครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายในปีหน้า พื้นที่ชายแดนจะกลายเป็นพื้นที่พัฒนา

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website