องค์การพระวิหารและมรดกโลกเขมรประท้วงกิจกรรมทหารไทยบนภูมะเขือ

แถลงการณ์ร่วม ฉบับลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขององค์การพระวิหารแห่งชาติและคณะกรรมการมรดกโลกของกัมพูชา ประท้วงกิจกรรมของทหารไทยที่ได้จัดสร้างศาลาและประดิษฐานพระพุทธรูปบนภูมะเขือ ฟิฟทีนมูฟ — องค์การพระวิหารและมรดกโลกเขมร ออกแถลงการณ์ร่วมโวยทหารไทยขนส่งวัสดุก่อสร้างขึ้นสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปที่ภูมะเขือ ระบุละเมิดมาตรการชั่วคราวของศาลโลก และผลการประชุม GBC ครั้งล่าสุดที่พนมเปญ

องค์การพระวิหารแห่งชาติและคณะกรรมการมรดกโลกของกัมพูชา ออกแถลงการณ์ร่วม ฉบับลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประท้วงกิจกรรมของทหารไทยที่ได้ขนส่งวัสดุเพื่อจัดสร้างศาลาและประดิษฐานพระพุทธรูปบนภูมะเขือ แถลงการณ์กล่าวว่าทั้งสององค์กรขอแสดงความกังวลอย่างที่สุดต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยกองทหารไทยบนภูมะเขือ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว ​(Provisional Demilitar​ized ​Zone) เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่อง รถยนต์บรรทุกของทหารไทยจำนวน ๒ คัน ได้ขนส่งวัสดุก่อสร้างไปใกล้กับพระพุทธรูปที่นำขึ้นประดิษฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้ และเป็นที่ซึ่งมีการประท้วงเมื่อต้นเดือนมกราคม1

แถลงการณ์กล่าวต่อว่า เขาควรต้องรำลึกว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำสั่งเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้มีพื้นที่ปลอดทหาร พร้อมทั้งมีมติอีกว่า “ทั้งสองฝ่ายต้องสกัดกั้นทุกกิจกรรมที่อาจทำให้ยุ่งยาก หรือขยายความขัดแย้งก่อนการตัดสิน หรือทำให้มีความลำบากในการแก้ไข” จากนั้นมา การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee) ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชากับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในราชอาณาจักรไทย เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงพนมเปญ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่า “ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ออกเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ด้วยความโปร่งใส เสมอภาคและตรวจสอบได้”

องค์การพระวิหารแห่งชาติและคณะกรรมการมรดกโลก เชื่อว่ากิจกรรมที่กำลังเกิดมีขึ้นโดยกลุ่มทหารไทย ไม่เพียงแต่ละเมิดต่อคำสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเท่านั้น หากแต่ยังละเมิดต่อผลทางบวกของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และการประชุมอื่น ๆ อีก ระหว่างภาคีทั้งสอง ที่ปรารถนาให้มีบรรยากาศสงบเรียบร้อยและสันติ ในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกโลกแห่งนี้ และก่อให้เกิดสันติภาพระหว่างประเทศข้างเคียง เราทั้งสอง

ก่อนหน้านี้ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ประท้วงการชุมนุมที่หน้าที่ทำการยูเอ็นในประเทศไทย เพื่อแสดงการคัดค้านการรับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และประท้วงกิจกรรมของฝ่ายไทยที่จัดให้มีพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปที่พลาญยาวและภูมะเขือ โดยแถลงการณ์มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับฉบับนี้

--------------------------------------
  1. กัมพูชาเข้าใจว่าพิธีเบิกเนตรเมื่อเดือนมกราคม มีการชุมนุมประท้วงกัมพูชาด้วย []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website