‘เขมร’ รุกขอเป็นสมาชิก ‘คณะกรรมการมรดกโลก’ – ‘มั่ว’ สนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Khmer Sthapana ภาษาเขมร แปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษใน Khmerization รายงานข่าวว่า ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงแก่ผู้สื่อข่าวว่า กัมพูชาได้สมัครเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก โดยคาดหมายว่าจะได้รับตอบรับเป็นสมาชิกคณะกรรมการโดยสมบูรณ์ในการลงมติวันที่ ๒๕ ตุลาคม ที่จะถึงนี้

pen ngoeun-advisor to council of ministers-02-102009

ในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ที่ผ่านมา นาย Pen Ngoeun ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี ระบุว่า สมาชิกยูเนสโกชาติอื่น ๆ  จะยกมือสนับสนุนกัมพูชา เนื่องจากกัมพูชามีแหล่งทางโบราณคดีเก่าแก่จำนวนมาก จึงควรมีบทบาทในคณะกรรมการของยูเนสโก

นาย Pen Ngoeun ยังเน้นย้ำอีกว่าพระวิหารและพื้นที่อาณาบริเวณอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา สอดคล้องกับแผนที่ตามข้อตกลง “เขมร-ไทย ๑๙๐๔” และสนธิสัญญา “เขมร-ไทย ๑๙๐๗” และตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศปี ๑๙๖๒

(หมายเหตุ: ไทยไม่เคยทำข้อตกลงหรือสนธิสัญญาโดยตรงกับเขมร แต่เป็นการทำสนธิสัญญาและข้อตกลงกับประเทศเจ้าอาณานิคมของเขมร คือ ฝรั่งเศส ในปี ๑๙๐๔ และ ๑๙๐๗  เขมรเป็นแต่เพียงผู้รับสืบทอดสิทธิจากสนธิสัญญา/ข้อตกลงกล่าวภายหลังฝรั่งเศสถอนตัวจากอาณานิคมในอินโดจีน ทั้งข้อตกลง ๑๙๐๔ และ ๑๙๐๗ ยึดตาม “สันปันน้ำ” ทำให้ปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของไทย)

เขายังระบุอีกว่า หลังสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ปี ๑๙๐๗ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งภายหลังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย ได้ร้องขอไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสให้ส่งมอบ “แผนที่ตามสนธิสัญญา” แก่ประเทศไทย แผนที่จำนวน ๕๐ ชุดตามสนธิสัญญา ซึ่งแสดงไว้อย่างแจ่มชัดว่าปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา ได้ถูกส่งให้รัฐบาลไทย

—————————–

ข่าวประเด็นอื่น รายงานความเสียหายรอบปราสาทพระวิหารเนื่องจากใต้ฝุ่นกิสนา Khmerization รายงานว่าใต้ฝุ่นกิสนาเมื่อวันที่ ๒๙ และ ๓๐ กันยายน ได้สร้างความเสียหายบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร ต้นไม้ใหญ่ล้มโค่น และหินขนาดใหญ่ถล่มลงขวางทางบนถนน Makara และทางเชื่อมหลังวัดแก้วคีรีสวารา นายพล Srey Doek ผู้บัญชาการในพื้นที่พระวิหารระบุว่าได้สั่งการให้ “รถเครน” ทำการเคลื่อนย้ายหินที่กีดขวางแล้ว ขณะเดียวกันทหารกัมพูชาในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวและลมแรง ทำให้ไม่สามารถพักในเต้นท์ได้ ต้องอาศัยหลบในสนามเพลาะ

————————–

หมายเหตุข่าว (ฟิฟทีนมูฟ): ในการประชุมใหญ่ประเทศภาคีสมาชิก (General Assembly of States Parties) ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ปารีส ฝรั่งเศส ไทยได้เสนอชื่อเป็นสมาชิกคณะกรรมการด้วยเช่นกัน (อ่านรายละเอียด และ เอกสารประกอบ)

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website