แขมร์ ‘เลอะ’ บอกไทยจะยกเลิกสนธิสัญญา ๑๙๐๗?

ฟิฟทีนมูฟ – Radio Free Asia สื่อออนไลน์ภาษากัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา รายงานเมื่อวานนี้ (๑๐ พฤศจิกายน) อ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายวาร์ คิมฮง (Var Kimhong) หัวหน้าการเจรจาเขตแดนกัมพูชา ต่อกรณีนายพิภพ ธงไชย เป็นตัวแทนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ๘ ข้อ ยกเลิกข้อตกลงและพันธกรณีกับกัมพูชา ต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งนายวาร์ คิมฮง ระบุเกินข้อเท็จจริงว่าเป็นการยกเลิกสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ปี ๑๙๐๗ (Franco-Siamese Treaty 1907) และขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

วาร์ คิมฮง

ข่าวระบุว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยจากพันธมิตรฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้ยกเลิกสนธิสัญญา ๑๙๐๗ และแผนที่มาตราส่วน ๑:๒๐๐,๐๐๐ ซึ่งจัดทำขึ้นตามสนธิสัญญา ๑๙๐๗ โดยฝรั่งเศสและได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยในภายหลัง นายวาร์ คิมฮอง กล่าวว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถยกเลิกสนธิสัญญาและแผนที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี ๑๙๖๒ ได้ใช้ทั้งสนธิสัญญาและแผนที่ในการตัดสินให้พระวิหารและอาณาบริเวณเป็นของกัมพูชา

จากการให้สัมภาษณ์ นายวาร์ คิมฮอง กล่าวว่า “ขณะนี้ รัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับสนธิสัญญา ๑๙๐๗ แล้วหรือ? เขา (อภิสิทธิ์/ฟิฟทีนมูฟ) ไม่สามารถกล่าวเช่นนั้นได้เพราะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายไทยได้ยอมรับคำตัดสิน ๑๙๖๒ ซึ่งใช้สนธิสัญญา ๑๙๐๗ และแผนที่ดงรัก (Dangrek maps – หมายถึง แผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ /ฟิฟทีนมูฟ) ที่ประเทศไทยได้ยอมรับในปี ๑๙๐๗ ดังนั้นหมายความว่าไทยไม่ยอมรับการตัดสินของศาล ในฐานะเป็นสมาชิกสหประชาชาติไทยไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ก่อนนี้ จากหมายของ Mr. Tharit Komman (เอ่ยชื่อผิด – หมายถึง ถนัด คอมันตร์/ฟิฟทีนมูฟ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในปี ๑๙๖๒ ได้ยอมรับคำตัดสินหลังศาลตัดสิน ฝ่ายไทยต้องยอมรับคำตัดสินของศาลซึ่งเกี่ยวข้องกับพระวิหาร ตนไม่ทราบว่าไทยมองกฎหมาย (ระหว่างประเทศ) อย่างไร มันยาก เนื่องจากไทยได้ยอมรับคำตัดสินไปแล้ว ยิ่งกว่านั้น เราได้ทำงานร่วมกันกระทั่งบรรลุ MOU และในปี ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖/ฟิฟทีนมูฟ) เราทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเราจะใช้แผนที่มาตราส่วน ๑:๒๐๐,๐๐๐ (สนธิสัญญา สยาม-ฝรั่งเศส ๑๙๐๗) เพื่อปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชา

เขากล่าวเพิ่มเติมว่าไทยได้ตกลงเซ็นข้อตกลงเขตแดนจำนวนมากกับประเทศอาณานิคมฝรั่งเศส เช่น ข้อตกลง ๑๙๐๔ และสนธิสัญญา ๑๙๐๗ และการให้การยอมรับการจัดทำแผนที่โดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส ที่ได้จัดทำแผนที่โดยฝรั่งเศสในปี ๑๙๐๘ นายวาร์ คิมฮง กล่าวย้ำว่า “มีข้อตกลงจำนวนมากซึ่งให้การยอมรับแผนที่ ดังนั้น ไทยไม่สามารถยกเลิกแผนที่ดังกล่าวได้”

หมายเหตุ (ฟิฟทีนมูฟ): ประการแรก แผนที่มาตราส่วน ๑:๒๐๐,๐๐๐ ที่ระบุถึง จัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวโดยฝรั่งเศส ในขณะที่ไทยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ โดยหลักใหญ่ใจความแผนที่ดังกล่าวคลาดเคลื่อน (โดยจงใจของฝรั่งเศส) ไปจากความในสนธิสัญญา ๑๙๐๗ ที่ระบุใช้สันปันน้ำ ทั้งระหว่างการสู้ความในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ตัดสินภายใต้อิทธิพลการเมืองของประเทศอาณานิคม นั้น ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ว่าจ้างโดยไทยและกัมพูชาได้เสนอรายงานที่ชัดเจนว่าแผนที่ดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากสนธิสัญญา ซึ่งศาลฯ ได้ยอมรับความจริงข้อนี้

ประการถัดมา คำให้สัมภาษณ์ของนายวาร์ คิมฮง ที่ว่า “เราทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเราจะใช้แผนที่มาตราส่วน ๑:๒๐๐,๐๐๐ (สนธิสัญญา สยาม-ฝรั่งเศส ๑๙๐๗) เพื่อปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชา” ยิ่งตอบย้ำชัดถึง MoU ปี ๔๔ และ Master Plan ปี ๔๖ ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยมีนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นั้น ว่ามีเนื้อหาและเจตนา “ขายชาติ”

มะเน/ฟีฟทีนมูฟ — เรียบเรียง รายงาน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website