ไทย-เขมรตัวเห็นฟ้องเร่งสูบน้ำมัน เอกชนเขมรเตือนระวังไทยให้มาก

บรรยากาศการหารือระหว่างนายพิชัย นริพทะพันธุ์ กับนายซก อาน ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อวันพฤหัสบดี (๒๙ ธ.ค.๕๔)ฟิฟทีนมูฟ — การพบหารือกันระหว่างรัฐมนตรีไทยและเขมรเมื่อวันพฤหัสเป็นการทำความเข้าใจร่วมเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การถกผลประโยชน์น้ำมันและการแบ่งเขตในทะเล โดยควรรีบเร่งดำเนินการโดยไว ขณะภาคเอกชนเขมรตอบรับการพบปะ แต่เตือนให้ระมัดระวังให้มาก เกรงเสียทีไทย

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ ฉบับวานนี้ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔) รายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาและไทยได้เห็นชอบร่วมกันบนเป้าหมายร่วมที่จะเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่ทางทะเลที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์รุกล้ำ (OCA) ซึ่งการเจรจาในเรื่องนี้ล่าช้าและถูกเลื่อนมาหลายปี เนื่องจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทย

หลังการพบหารือกันระหว่างนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานองค์การปิโตรเลียมกัมพูชา กับนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของรัฐไทยใหม่ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันพฤหัสบดี (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) นายไพ ซีพาน โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า นายพิชัยได้นำคณะตัวแทนของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าพบหารือทวีภาคีกับนายซก อาน โดยสองฝ่ายเห็นชอบที่จะเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยอีกครั้ง

การพบปะระหว่างนายพิชัย นริพทะพันธุ์ กับนายซก อาน ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อวันพฤหัสบดี (๒๙ ธ.ค.๕๔)นายไพ ซีพาน กล่าวว่า การหารือไม่ได้ลงในรายละเอียดเกี่ยวทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อหาเป้าหมายร่วมระหว่างสองประเทศ จึงไม่มีอุปสรรคแต่ประการใด การดำเนินการสำคัญสองประเด็นที่ต้องทำต่อไปคือ คือกำหนดเขตแดนทางทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน และต่อจากนั้นว่าด้วยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจุดยืนเบื้องต้น คณะทำงานด้านเทคนิคจำเป็นต้องกำหนดเขตอธิปไตยของสองประเทศ และหวังว่าการดำเนินการจัดทำเขตแดนภายใต้การนำของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ได้กล่าวหลังการเข้าพบนายซก อาน ว่า การพบหารือระหว่างคณะตัวแทนไทยและกัมพูชา ได้แสดงถึงเป้าหมายที่ดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เราหวังว่าในอนาคตเราสามารถทำงานในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน และการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่าย เป้าหมายนี้ดีมาก และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็ดีมากด้วย เราเชื่อมั่นว่าในอนาคตเราจะไม่มีความขัดแย้งกันอีก นายพิชัย กล่าวอีกว่า รัฐบาลใหม่ของไทยจำเป็นต้องนำเอ็มโอยู (พ.ศ. ๒๕๔๔) ที่ถูกรัฐบาลก่อนยกเลิก กลับมาใช้อีกครั้ง เมื่อนำเอ็มโอยูกลับมาใช้หมายความว่าเราสามารถเริ่มต้นการเจรจากันได้ และมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากที่เราต้องทำโดยใช้เวลา ๘-๑๐ ปี ก่อนที่จะได้น้ำมันและก๊าซหยดแรก

การแถลงข่าวร่วมหลังการหารือของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล กับนายฮอ นำฮนายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากล่าวภายหลังพบหารือกับนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล วันเดียวกันว่า เขตทางทะเลระหว่างกัมพูชาและไทย อุดมด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ ดังนั้น ประเทศทั้งสองต้องก้าวให้ถึงการหาความเห็นชอบร่วมกัน เพื่อยกปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในเป้าหมายที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน นายฮอ นำฮง ระบุว่า ตนได้บอกกับนายสุรพงษ์ว่ากัมพูชาหวังว่าการหารือนี้จะเป็นจุดยืนใหม่ที่ก้าวไปสู่การหาทางแก้ปัญหา เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลร่วมกัน เนื่องจากทะเลของประเทศทั้งสองมีทรัพยากรแร่และก๊าซเป็นจำนวนมาก และทั้งสองประเทศต่างต้องการรายได้จากน้ำมันและก๊าซ ดังนั้น เราต้องมีข้อตกลงร่วมกันให้ได้โดยเร็ว สิ่งที่กัมพูชาต้องการคือการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะะสม

วิทยุเสียงอเมริกาภาคภาษาเขมร วานนี้ รายงานท่าทีตอบรับและการแสดงความพึงพอใจของนักวิจารณ์การเมือง และผู้ติดตามการเจรจาด้านทรัพยากรปิโตรเลียมของกัมพูชา โดยส่วนใหญ่มองว่ากัมพูชาไม่ควรเร่งรีบพูดคุยเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์น้ำมันและก๊าชในพื้นที่ดังกล่าว โดยเตือนว่ากัมพูชาต้องเจรจาอย่างระมัดระวังโปร่งใสและเปิดเผยกับรัฐบาลไทย

นายมม สมบัติ1 หัวหน้ากลุ่มองค์กรเพื่อความโปร่งใสรายได้ทรัพยากร ระบุว่า กัมพูชาต้องใคร่ครวญอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นธรรมในการทำนิติกรรมในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน เนื่องจากกัมพูชาไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้ ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการเจรจาโดยเฉพาะการครอบครองพื้นที่ทับซ้อน อย่างเร่งรีบเกินไป ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง มีความเป็นสากลและระมัดระวัง ซึ่งมันจะได้รับผลประโยชน์จำนวนมากจากการเจรจา ส่วนเรื่องการเมืองหรือบุคคลหรือพรรคการเมือง อย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมการสกัด (น้ำมัน) หรือทรัพยากรอย่างโปร่งใสแบบนี้

นายลาว มุงไฮ นักวิจารณ์อิสระระบุว่า กัมพูชาต้องระมัดระวัง การเจรจาโดยไทยมีบทเรียนมาก เขามักเอาประโยชน์จากเราและทำให้มีบทเรียนเอากำไรจากเราเป็นประจำ ดังนั้น ต้องเตรียมส่งไปที่ศาล ตอนนี้เราสมีสถานภาพเสมอกันเป็นคู่ขัดแย้ง กัมพูชาจะพบอุปสรรคตรงที่ไทยต้องการได้ผลประโยชน์จากน้ำมันและก๊าซมากกว่าเรา เราอย่ายอม ต้องยืนจุดยืนให้ชัดเจน ต้องระวังมากกว่าแล้วยิงเอาผลประโยชน์ให้มากกว่าที่สุด

นายจัน โซะพล2 กล่าวว่า อำนาจในการเจรจาของกัมพูชากับไทยจะพบกับอุปสรรคและจะซับซ้อนยิ่งขึ้นหากมีการปล่อยให้ล่าช้าออกไป เศรษฐกิจของไทยมีขนาดใหญ่กว่ากัมพูชา มีศักยภาพมากกว่าในการสร้างหรือทำอะไรที่มีอิทธพลเหนือเรา ทั้งทางการทูตและการทหาร คือเขามีขนาดใหญ่กว่าเรามาก เราเล็ก เราอ่อนแลและยังขาดความชำนาญด้านเทคนิค

--------------------------------------
  1. ម៉ម​ សម្បត្តិ []
  2. ចាន់ ​សុផល []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website