เขมรโวฝึกกำลังตำรวจทั่วประเทศพร้อมสนับสนุนชายแดน

ฟิฟทีนมูฟ — สื่อกัมพูชารายงานตำรวจและตำรวจทหารในหลายจังหวัดริมชายแดนไทย ถูกเรียกระดมและฝึกการสู้รบทางทหารพร้อมติดอาวุธสำหรับการส่งกำลังเสริมที่แนวพรมแดนไทย-กัมพูชา หากเกิดเหตุจำเป็น ระบุพร้อมตลอดเวลาและรอคำสั่งเพียงอย่างเดียว

การฝึกกำลังของตำรวจทหารที่กัมปงชะนัง การฝึกกำลังของตำรวจทหารที่กัมปงชะนัง

สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชาและหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพรายวัน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายงานการฝึกกำลังทหาร ตำรวจทั่วประเทศเพื่อรับมือการเผชิญหน้ากับไทย โดยเปิดเผยว่าระหว่างที่ประเทศไทยกำลังเสริมกำลังทหารไปยังแนวพรมแดน กัมพูชาอยู่ระหว่างขยับขีดความสามารถทางทหารโดยเรียกระดมและฝึกตำรวจ และกองกำลังตำรวจทหารทั่วประเทศเพื่อใช้สำหรับภารกิจทางทหาร

ในช่วงไม่กี่วันมานี้ ผู้บัญชาการตำรวจและหัวหน้าตำรวจทหารทั่วประเทศได้มีคำสั่งระดมพลและฝึกกองกำลังสำหรับการสู้รบ ที่กัมปงชะนัง1 ตำรวจและตำรวจทหาร2 กว่า ๔๐๐ นายถูกสั่งระดมและทำการฝึกระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมพาพันธ์  พลจัตวาอัท เขม3 ผู้บัญชาการตำรวจกัมปงชะนัง กล่าวว่ามีตำรวจและตำรวจทหารกว่า ๔๐๐ นาย ถูกเรียกตัวจาก ๘ อำเภอ และพวกเขาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องฝึกเข้มเนื่องจากเคยผ่านการฝึกสู้รบแบบทหารและการใช้อาวุธมาก่อน เขาระบุอีกว่าเป็นการเรียกระดมชุดแรก และการเรียกชุดที่สองจะตามมาในไม่ช้า กลุ่มดังกล่าวสามารถส่งไปยังพรมแดนได้เพียงแค่แจ้งสั้น ๆ

ที่พระตะบอง มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๔๕๐ นาย ถูกเรียกระดมและทำการฝึกเช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พลจัตวา พอร์ วันนาก (Brig-Gen. Por Vannak) ผู้บัญชาการตำรวจทหารพระตะบอง กล่าวว่ากลุ่มได้รับการฝึกและ ๗๐ เปอร์เซนต์ได้รับการติดอาวุธทางทหารพร้อม เขาระบุว่ากำลังตำรวจทหารเหล่านี้อยู่ระหว่างการรอคำสั่งจากนายพลเสา สุขา4 ผู้บัญชาการตำรวจทหารแห่งชาติ และสามารถส่งไปยังพรมแดนได้ตลอดเวลา

สัปดาห์ที่แล้ว ตำรวจทหารประมาณ ๔๐๐ นาย ในจังหวัดบันเตียนเมียนเจ็ย และอีก ๔๐๐ นาย ในจังหวัดกัมปต5 ถูกเรียกระดมพลและฝึกการสู้รบแบบทหารสำหรับการเสริมกำลังไปยังพรมแดนหากมีความจำเป็น

--------------------------------------
  1. Kampong Chnang []
  2. military policemen []
  3. Brig-Gen. Ath Khem []
  4. Gen. Sao Sokha []
  5. Kampot []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website