เขมรปิดการฝึกตำรวจกว่า ๔๐๐ เตรียมส่งประจำเขตปลอดทหาร

ภาพการฝึกตำรวจกัมพูชาเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทหารในพื้นที่ปลอดทหารฟิฟทีนมูฟ — เขมรปิดการฝึกตำรวจกว่า ๔๐๐ คน จาก ๔ จังหวัด เพื่อเตรียมส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทหารในเขตปลอดทหาร ตามมาตรการชั่วคราวศาลโลก โดยใช้เวลาฝึกร่วม ๑ เดือน ให้ความรู้กฎหมายต่าง ๆ อนุสัญญามรดกโลก ประวัติศาสตร์ปราสาทพระวิหาร ปัญหาพรมแดนและยุทธศาสตร์ที่ตั้ง

หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ รายงานอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายเกียต จันทาริตต์1 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ว่า กัมพูชาได้เสร็จสิ้นการฝึกตำรวจกว่า ๔๐๐ คน เพื่อส่งไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขตปลอดทหารบนเขาพระวิหาร ตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

นายเกียต จันทาริตต์ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า ๔๐๐ คน เข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลา ๑ เดือน เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่สำคัญ รวมถึงการฝึกวินัยกองกำลัง ยุทธศาสตร์ กฎหมายและอนุสัญญาเกี่ยวกับมรดกโลก ประวัติศาสตร์และบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของปราสาทพระวิหารและปัญหาพรมแดน โดยเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติแทนที่ทหารในพื้นที่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดมาจาก ๔ จังหวัด คือ กัณดาล ตาแก้ว เปร็ยแวง และกำปงจาม ขณะนี้ได้จบการฝึกแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข่าวดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลจากแหล่งข่าวฟิฟทีนมูฟที่รายงานเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยที่ขณะนั้นระบุว่าการฝึกเกิดขึ้นที่พนมเปญหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใกล้พื้นที่ปราสาทพระวิหาร

--------------------------------------
  1. គៀត ​ច័ន្ទថារិទ្ធ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website