เขมรฝากสุนัขหัวขาวถึงสภาไทยให้เร่งแก้ปัญหาเขตแดนโดยไว

นายสุนัย จุลพงศธร และคณะ ระหว่างพบหารือกับนายฌาง วุน ที่รัฐสภากัมพูชา บ่ายวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ — กมธ.ต่างประเทศสภาเขมรบอกสุนัย ให้ช่วยเร่งรัฐสภาไทยให้ความเห็นชอบข้อตกลงของคณะกรรมาธิการเขตแดนสองประเทศให้แล้วเสร็จโดยไว ไม่ลากเรื่อง หวังสภาไทย-เขมร ร่วมแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว สอนไทยให้แก้ปัญหาด้วยช่องทางกฎหมาย

เกาะสันติภาพของกัมพูชารายงานว่า บ่ายวันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรไทยกับกัมพูชา ได้พบหารือทวิภาคีที่ตึกวิมานรัฐสภาของกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้สภาฯ ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงที่คณะกรรมาธิการเขตแดนสองประเทศได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา ในการพบหารือ นายสุนัย จุลพงศธร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวขอบคุณกัมพูชา ที่อนุญาตให้คณะตนเข้าเยี่ยมนายวีระ สมความคิด และ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ที่เรือนจำเปร็ยซอ

นายฌาง วุน1 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศและข่าว รัฐสภากัมพูชา กล่าวกับคณะของนายสุนัย จุลพงศธร ว่า กัมพูชาได้นำข้อกฎหมายมาใช้แก้ปัญหากับประเทศข้างเคียง ดังนั้นกัมพูชากับไทยต้องแก้ปัญหาเขตแดนให้ได้ข้อยุติด้วยช่องทางกฎหมาย การนำประเทศตามแบบประชาธิปไตยต้องมีพรรคฝ่ายค้านอยู่ด้วย

นายฌาง วุน ได้ยืนยันว่า ปัญหาเขตแดนเป็นปัญหาสำคัญมาก จะต้องแก้ไขให้ชัดเจนและดีที่สุด เพราะมันคือชีวิต กัมพูชาได้พูดคุยปัญหานี้กับไทย ลาว และเวียดนามเช่นเดียวกัน “ถ้าผมไปนอกประเทศ เวลานั้นผมบอกว่ามาจากประเทศกัมพูชา คือมีพลเมือง ๑๔ ล้านคน แต่ถ้าผมบอกเขาว่ามาจากอาเซียน คือมีพลเมืองนับร้อยล้านคน ปัญหาเขตแดนนี้เป็นปัญหาสำคัญที่สุด ผมหวังว่าสภาฯ กัมพูชาและสภาฯ ไทย จะแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ไม่ลากออกไปอีก ขอให้ประธานคณะตัวแทนสภาฯ ไทย ช่วยเร่งให้รัฐสภาไทยแก้ปัญหากิจการที่คณะกรรมาธิการเขตแดนสองประเทศได้เห็นชอบไว้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย”

--------------------------------------
  1. ឈាង វ៉ុន []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website