เขมรถอนทหารขั้นที่ ๑ แล้วเมื่อช่วงเช้า-เจีย ดารา ไม่วายด่าไทยรุกราน

พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ฟิฟทีนมูฟ — เขมรจัดพิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ จำนวน ๔๘๕ คน แล้วเมื่อช่วงเช้า พร้อมส่งกำลังตำรวจหลายหน่วยเข้าแทนที่ เตีย บัญ เป็นประธาน เจีย ดารา เป็นตัวแทนคณะบัญชาการสมรภูมิกล่าวรายงาน ย้ำไทยรุกรานแผ่นดินเขมรหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลก ระบุอยากได้มานานแล้ว

ศูนย์ข่าวต้นมะขามรายงานว่า เมื่อช่วงเช้า (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕) กัมพูชาได้ทำพิธีปรับกำลังทหารโดยสมัครใจแต่ฝ่ายเดียว ขั้นที่ ๑ ที่เขตปลอดทหารใกล้ปราสาทพระวิหาร จำนวน ๔๘๕ คน พิธีจัดขึ้นที่จุด ๕ มกรา ทางขึ้นไปยังปราสาทพระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหม เป็นประธาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม

ในการปรับกำลังครั้งที่ ๑ นี้ กัมพูชาได้ส่งกองกำลังตำรวจท่องเทียว ตำรวจมรดกโลก ตำรวจป้องกันพรมแดน (ตชด.) และกำลังเจ้าหน้าที่องค์การปราสาทพะวิหาร ติดอาวุธ ร่วม ๓๐๐ คน เข้าประจำการแทนที่ทหาร

ซีอีเอ็นของกัมพูชา รายงานด้วยว่า พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ ประจำชายแดนกัมพูชา-ไทย กล่าวสนับสนุนจุดยืนในการถอนทหารของ ฮุน เซน และ พล.อ.เตีย บัญ ตลอดจนผลการพบหารือระหว่าง ฮุน เซน และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ในเมืองเสียมราฐ ซึ่งได้เห็นชอบร่วมกันที่จะถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร

พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

พล.อ.เจีย ดารา กล่าวรายงานในพิธีว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งของกัมพูชา ที่ได้มีพิธีปรับกำลังทหาร ขั้นที่ ๑ ออกจากเขตปลอดทหารชั่วคราว (PDZ) ด้วยความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเขตแดน ปฏิบัติตามกำหนดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ ๑๕๑ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เอกสารคำประกาศถอนทหารของกัมพูชาพวกตนทั้งหมดเห็นชัดว่าการปรับกำลังทหารของกัมพูชาในขณะนี้ เป็นพยานหลักฐานอีกอย่างที่แสดงถึงจุดยืนที่ต้องการสันติภาพ ความร่วมมือที่ดีตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ของสมเด็จเดโช ฮุน เซน ที่ได้มีการบัญชาการถึงกองทัพสมรภูมิแนวหน้า ทำให้ปฏิบัติภารกิจอย่างประสบความสำเร็จในการป้องกันบูรณภาพดินแดน ในช่วง ๔ ปี ที่ผ่านมา การปรับกำลังทหารไม่เพียงแค่เป็นการผลักดันการปฏิบัติตามกำหนดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แต่ยังแสดงถึงความตั้งใจ เชื่อมั่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศกัมพูชากับไทย ซึ่งจะนำมาถึงสันติภาพ ความมั่งคั่งในการเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแสดงถึงการเคารพต่ออนุสัญญามรดกโลก ค.ศ. ๑๙๗๒

พล.อ.เจีย ดารา กล่าวในนามตัวแทนคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้วยว่า หลังปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกัมพูชา แต่มีความไม่พอใจของกลุ่มผู้ต้องการรุกรานกัมพูชานับตั้งแต่อดีตอันยาวนาว เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทหารไทยได้ละเมิดอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ และพื้นฐานคติกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด แล้วได้ข้ามเข้ามาในดินแดนกัมพูชา ตรงมายังปราสาทพระวิหารที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เวลานั้นมีการยึดพื้นที่วางกำลังใกล้ปราสาทพระวิหาร บริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ และพื้นที่อื่น ๆ รอบวัด กองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาได้ต่อสู้ป้องกันมาตุภูมิอย่างหนักตามสิทธิป้องกันดินแดนของตน โดยมีการสู้รบกันในหลายพื้นที่ี เช่น สมบุกคะมุม1 พลาญอินทรีย์2 ภูมะเขือ3 ตาเซ็ม4 จักจแรง5 ตาเฒ่า6 เป็นต้น ในช่วงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ วันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

Image-1500007 Image-1500001 Image-1500002
Image-1500003 Image-1500005 Image-1500006
พิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ ของกัมพูชา ที่บัญชาการสันติภาพ ๕ มกรา ตีนภูมะเขือใกล้ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จากนั้น พล.อ.เจีย ดารา ได้กล่าวรายงานถึงการยื่นหนังสือของกัมพูชาไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จนถึงการออกมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พร้อมกล่าวต่อว่า เป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ชายแดนปราสาทพระวิหาร มีความตึงเครียดนับตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยการนำของสมเด็จเดโช ฮุนเซน ที่ทำให้ชายแดนมีสันติภาพ มีความร่วมมือที่ดี และภายหลังประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ชนะการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

พล.อ.เตีย บัญ รัฐมตรีกลาโหมกัมพูชา ประธานพิธี กล่าวยืนยันว่า การปรับกำลังทหารเวลานี้ยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศกัมพูชาเคารพต่อพันธกิจการเป็นรัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเคารพต่อสิทธิการเป็นเจ้าบ้านที่มีภารกิจในการรักษามรดกของมนุษยชาติ และได้เริ่มต้นปฏิบัติตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

--------------------------------------
  1. សំបុក​ឃ្មុំ []
  2. វាល​ឥន្ទ្រី​យ៍ []
  3. ភ្នំ​ទ្រព្យ []
  4. តា​សឹម []
  5. ចាក់ច្រែង []
  6. តាថាវ​ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website