เขมรเตรียมถอนทหารพท.ปราสาทพระวิหาร-ตาเมือน

พล.อ.กุน กีม ระหว่างการตรวจเยี่ยมการสร้างทางพื้นที่จักจแรง เมื่อ ๒๒ มี.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ — เขมรสั่งถอนทหารออกจากพื้นที่สำคัญ เช่น ตาเซ็ม โอร์จักจแรงใน พื้นที่เขตปลอดทหาร พร้อมสั่งถอนกองพล ๔๑ ออกจากปราสาทตาเมือนภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเปิดทางสู่การถอนทหารออกจากพื้นที่ของสองฝ่ายหลังการประชุม RBC ที่โคราช

หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ มีรายงานข่าวสั้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) ว่า กัมพูชาเตรียมถอนทหารหลายหน่วยออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านปราสาทพระวิหาร ในจังหวัดศรีสะเกษ และปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์ โดยสื่อกัมพูชาเปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่จะถึงนี้ กัมพูชาจะถอนทหารกองพลที่ ๔๑ ออกจากพื้นที่ปราสาทตาเมือน และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม กองพลน้อยที่ ๙ จะถอนออกจากพื้นที่จักจแรง1 ซึ่งอยู่ใกล้กับช่องโดนเอาว์ เป็นจุดหนึ่งที่มีการปะทะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สื่อกัมพูชายังรายงานอีกว่า ในวันนี้ กองกำลังของกองพลน้อยที่ ๒๑ ของกัมพูชา จะมีการปรับกำลังออกจากตาเซ็ม2 และตรองอล3 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของปราสาทพระวิหาร กลับไปยังหน่วยเดิม

การถอนทหารในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิเช่น ตาเซ็ม และโอร์จักจแรง ซึ่งทั้งสองพื้นที่อยู่ในเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และการถอนออกจากพื้นที่ปราสาทตาเมือน เป็นไปตามจุดยืนใหม่ของฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ประกาศอย่างเป็นทางการในที่ และ ภายหลังที่ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่นำโดยพรรคเพื่อไทยของทักษิณ ชินวัตร ที่สองฝ่ายมีสัมพันธ์ที่ดีและผลประโยชน์แนบแน่นมาแต่เดิม

ประการหนึ่ง เป็นการส่งสัญญาณให้ฝ่ายไทยถอนทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหาร คล้ายกรณีการปรับกำลังเมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ที่เป็นผลให้ไทยปรับลดกำลัง และถอนทหารชุดประสานงาน ๑๐ นาย ออกจากพื้นที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ หรือเพื่อเปิดทางสำหรับสองฝ่ายที่จะถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่เขตปลอดทหารพร้อมกัน หลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC)ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ที่จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ในเช้าวันที่ ๑๑ สิงหาคม วันเดียวกับที่ เลขาธิการกระทรวงกลาโหม4 อาทิเช่น ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ที่นอกจากจะเป็นการหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) และแนวทางการสานความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-กัมพูชาแล้ว ในการประชุมแบบปิดโดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้ารับฟังในวันนั้น มีความเป็นไปได้ว่าได้มีการหารือในเรื่องการถอนทหารนี้ด้วยเช่นกัน

แหล่งข่าวทางทหารในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย ได้ให้ข้อมูลกับฟิฟทีนมูฟตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางทหารในพื้นที่ในฝั่งกัมพูชา โดยมีการเปิดใช้ชาวบ้านและครอบครัวของทหารกัมพูชา สร้างเพิงร้านค้าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว และล่าสุดได้มีความพยายามเจรจาให้มีการเปิดจุดผ่านแดนผ่อนปรนในพื้นที่ระหว่างปราสาทสองอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ กัมพูชาได้ปรับกำลังหน่วยสนับสนุนออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มาแล้วสองครั้ง โดยถอน ออกจากพื้นที่ชายแดนสามเหลี่ยมไทย-ลาว-กัมพูชา หรือมุมเบ็ย ในเขตจังหวัดพระวิหาร ห่างจากปราสาทพระวิหารประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ในช่วงเช้าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม กลับสู่ที่ตั้งเดิมในภูมิภาคทหารที่ ๑ จังหวัดสตึงแตรง จากนั้น เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ได้มีการ จำนวน ๑ กองพัน ออกจากพื้นที่โบ๊ะซะเบิวหรือช่องซำแต ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทพระวิหาร กลับไปยังฐานที่ตั้งเดิม ทั้งสองหน่วยเป็นหน่วยสนับสนุนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการก่อสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาจัดสรรให้เป็นที่หมู่บ้านของครอบครัวทหารที่ประจำการชายแดนไทย ด้านจังหวัดพระวิหาร

--------------------------------------
  1. ​ចាក់​ច្រែង []
  2. ភ្នំ​តាសឹម []
  3. ភ្នំ​ត្រង៉ោល []
  4. ตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website