เขมรตั้งแง่ถอนทหารเมื่อผู้สังเกตการณ์มาถึง

แฟ้มภาพ: ทหารเขมรที่ปราสาทพระวิหารฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรเผยจะทำเป็นขั้นตอน และจะถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารก็ต่อเมื่อผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมาถึงแล้วเท่านั้น จึงจะส่งไม้ต่อให้ผู้สังเกตการณ์ดูแลพื้นที่แทน

ตามรายงานของวิทยุเสียงอเมริกา ภาคภาษาเขมร (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙) โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เปิดเผยว่า ทหารกัมพูชาจะถอนออกจากพื้นที่ขัดแย้งชายแดนใกล้ปราสาทพระวิหาร ตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ในเวลาที่ผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมาถึงพื้นที่ปลอดทหาร

พล.โท ชุม โซะเจียต รองเลขาธิการและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่า กัมพูชาจะรอจนกว่าผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย หรือผู้สังเกตการณ์อาเซียน เข้ามาในพื้นที่ขัดแย้งพรมแดนใกล้ปราสาทพระวิหาร ก่อนจะถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าว “เราเคารพอย่างสูงต่อมาตรการของศาลที่กรุงเฮก เราปฏิบัติตามอย่างแน่นอน เรายินดีและสนับสนุนอย่างชัดเจน หากแต่เราจะทำเป็นขั้นตอน เมื่อใดที่มีการปรากฏตัวของผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย มาตรวจสอบการหยุดยิงถาวรในพื้นที่ปลอดทหาร เราก็จะถอนทหารออกจากพื้นที่ขัดแย้งนั้น เราจะให้เขารับหน้าที่ต่อจากเรา”

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website