รมต.เศรษฐกิจเขมรโผล่ปราสาทพระวิหาร-ช่องตาเฒ่า ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่

ฟิฟทีนมูฟ — เกียต ฌน รมต.เศรษฐกิจและคลังของเขมร รุดเยี่ยมพื้นที่ชายแดน จ.พระวิหาร เปิดการสร้างถนนที่ อ.กุเลน เปิดศูนย์สุขภาพในเขตพื้นที่บริหารจัดการปราสาทฯ ขึ้นเยี่ยมทหารที่ปราสาทพระวิหารและช่องตาเฒ่า

ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา ระบุว่าวันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๕๖) นายเกียต ฌน1 รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา เดินทางลงพื้นที่ตามแนวชายแดนในจังหวัดพระวิหาร เพื่อเยี่ยมชมปราสาทพระวิหาร ทำพิธีบวงสรวง เปิดการสร้างทาง ทำพิธีเปิดอนามัยชุมชน และเยี่ยมความเป็นอยู่ของทหารและตำรวจ ที่ประจำการในพื้นที่สมรภูมิด้านปราสาทพระวิหาร

 นายเกียต ฌน ร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างถนนระยะทาง ๒๐ กม จากทางแยก ต.สรายง อ.กูเลน จ.พระวิหาร เลียบแนวชายแดนไปถึง อ.สวายเลอ จ.เสียมราฐ  นายเกียต ฌน ร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างถนนระยะทาง ๒๐ กม จากทางแยก ต.สรายง อ.กูเลน จ.พระวิหาร เลียบแนวชายแดนไปถึง อ.สวายเลอ จ.เสียมราฐ
นายเกียต ฌน ร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างถนนระยะทาง ๒๐ กม จากทางแยก ต.สรายง อ.กูเลน จ.พระวิหาร เลียบแนวชายแดนไปถึง อ.สวายเลอ จ.เสียมราฐ

โดยในช่วงเช้า นายเกียต ฌน ได้ร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างถนน DBST ระยะทาง ๒๐ กม. ที่ตัดจากทางแยก ต.สรายง2 อ.กูเลน จ.พระวิหาร เลียบแนวชายแดนไปถึง อ.สวายเลอ3 จ.เสียมราฐ ดำเนินการก่อสร้างโดยกองทหารช่างสมเด็จเดโช ฮุน เซน  เสียมราฐ ตามการมอบหมายของนายฮุน เซน ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการก่อสร้างดังกล่าว มี พล.อ.กุน กีม พล.ท.กีม บุนทาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในกองทัพกัมพูชา และ พล.ท.เคง สุเมธ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบชายแดนด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ นายอุม มารา4 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ให้การต้อนรับ

​นายเกียต ฌน ได้กล่าวถึงความสำคัญของถนนเส้นนี้ว่าเป็นเส้นทางรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ จังหวัดพระวิหารเดิมเป็นเขตที่ไม่ค่อยมีผู้คนอยู่อาศัยเนื่องจากขนาดถนนหนทาง ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีทางสายยุทธศาสตร์จำนวนมาก เช่น ถนนสาย ๖๒ สาย ๒๑๐ ซึ่งเป็นถนนชายแดนที่ออกจากจังหวัดพระวิหารไปยัง จ.อุดรมีชัย จ.เสียมราฐ ไปถึง จ.สตึงแตรง และ จ.กำปงทม

พิธิเปิดศูนย์สุขภาพสมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซิม ในหมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช ฮุน เซน ต.สราแอม อ.จอมกะสานต์ จ.พระวิหาร พื้นที่ในเขตบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร
พิธิเปิดศูนย์สุขภาพสมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซิม ในหมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช ฮุน เซน ต.สราแอม  อ.จอมกะสานต์ จ.พระวิหาร พื้นที่ในเขตบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร

ช่วงสายวันเดียวกัน รัฐมนตรีเศรษฐกิจกัมพูชา ได้ร่วมพิธิเปิดศูนย์สุขภาพสมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซิม5 ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช ฮุน เซน6 ต.สราแอม7 อ.จอมกะสานต์8 จ.พระวิหาร โดยอนามัยแห่งนี้ได้ย้ายจากบ้านโกมวย9 ตีนเขาพระวิหาร ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดภัยสงครามระหว่างการปะทะกันของไทยและกัมพูชา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๘๐๐ ดอลลาร์ (ประมาณ ๑,๐๑๖,๘๐๐ บาท) มีหมอประจำการทั้งสิ้น ๑๓ คน หมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช ฮุน เซน มีประชาชนอาศัยทั้งสิ้น ๓,๒๔๘ ครอบครัว มีถนนหนทางเชื่อมต่อรวม ๑๗๐ กม. นอกจากนี้ ในหมู่บ้านยังมีโครงสร้างพื้นฐานอื่นอีกจำนวนมาก เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสมเด็จเดโช ฮุน เซน10 ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียน แหล่งน้ำและอื่นๆ

พล.ท.เคง สุเมธ อวยพรปีใหม่ นายเกียต ฌน ที่ปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖
พล.ท.เคง สุเมธ อวยพรปีใหม่ นายเกียต ฌน ที่ปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงบ่าย นายเกียต ฌน ได้เดินทางขึ้นไปยังปราสาทพระวิหาร โดยมี พล.อ.กุน กีม รองประธานคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้ากัมพูชา-ไทย รับผิดชอบเป็นหัวหน้าบัญชาการร่วม พล.อ.เจีย ดารา ประธานคณะบัญชาหารหน่วยสมรภูมิประจำด้านภูมิภาคที่ ๔ พล.ท.เคง สุเมธ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบภูมิภาคที่ ๔ พล.ท.กีม บุนทาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยตำรวจ ตำรวจชายแดน ตำรวจมรดกโลก11 ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปราสาทพระวิหาร12 ให้การต้อนรับและร่วมพิธีบวงสรวงที่โคปุระที่ ๓ ของปราสาทพระวิหาร

นายเกียต ฌน รัฐมนตรีเศรษฐกิจและคลังกัมพูชา พร้อมด้วยคณะที่ช่องตาเฒ่า นายเกียต ฌน รัฐมนตรีเศรษฐกิจและคลังกัมพูชา พร้อมด้วยคณะที่ช่องตาเฒ่า
นายเกียต ฌน รัฐมนตรีเศรษฐกิจและคลังกัมพูชา พร้อมด้วยคณะที่ช่องตาเฒ่า

จากนั้น ประมาณบ่ายสามโมง รัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะ ประกอบด้วย พล.อ.กุน กีม พล.อ.เจีย ดารา พล.ท.เคง สุเมธ พล.ท.กีม บุนทาน เจ้าหน้าที่ระดับสูงและทหารจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังด่านช่องตาเฒ่า13 เพื่อตรวจสถานการณ์ทั่วไปและเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจและทหารที่ประจำการในพื้นที่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับที่ตั้งทหารไทย โดยได้กล่าวยกย่องที่ได้เสียสละปกป้องมาตุภูมิ พร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความชื่นชมต่อ พล.ท.เคง สุเมธ ในฐานะอดีตหัวหน้ากองทหารช่างสมเด็จเดโช ฮุน เซน เสียมราฐ ที่ได้สร้างถนนหนทางตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่ไปยังช่องตาเฒ่าจนประสบผลสำเร็จ นายเกียต ฌน ได้กล่าวถึงความสำคัญของช่องตาเฒ่าด้วยว่า ในอนาคตหลังจากที่สองประเทศได้แก้ปัญหาชายแดนจนเป็นที่ยุติแล้ว ด่านช่องตาเฒ่าจะกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง

--------------------------------------
 1. គាត ឈន់ []
 2. ឃុំ​ស្រ​យ៉ង់ []
 3. ស្រុក​ស្វាយ​លើ []
 4. អ៊ុំ ម៉ា​រ៉ា []
 5. សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ធម្ម​ពោធិ​សាល ជា ស៊ីម []
 6. ភូមិ​ធម្មជាតិ សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន []
 7. ឃុំ​ស្រអែម []
 8. ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ដ []
 9. ​ភូមិគ​១ []
 10. សារៈមន្ទីរ​ធម្មជាតិ​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន []
 11. នគរបាល​បេតិកភណ្ឌ​ []
 12. ​សន្ដិសុខ​អភិរក្ស​ប្រាសាទព្រះវិហា []
 13. ​ច្រក​ភ្នំ​តាថាវ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.