กุน กีม นำคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทหารสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓

กุน กีม พร้อมคณะผู้บัญชาการสมรภูมิพระวิหาร ตรวจเยียมการฝึกทหารใหม่ตามกองพลน้อยในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ ฟิฟทีนมูฟ – กุน กีม พร้อมคณะผู้บัญชาการสมรภูมิพระวิหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารตามกองพลน้อยในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ ซึ่งมีการฝึกพลทหารใหม่เป็นเวลา ๙๐ วัน เริ่มตั้งแต่ ๒๘ ต.ค. ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นเสนาธิการร่วม พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นประธานคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ พร้อมด้วย พล.ท.สเร็ย ดึ๊ก และ พล.ท.เซียก โซะเจียต รองเสนาธิการร่วมและเป็นรองประธานคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ ได้ร่วมตรวจเยียมความเป็นอยู่และการฝึกพลทหารของบรรดากองพลน้อยในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓

ตามที่ตั้งของกองพลน้อยต่าง ๆ ในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ มีการดำเนินการฝึกพลทหารตามรอบการฝึก เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ในด้านการงานทางทหาร ยุทธวิธี ด้านเทคนิค การใช้และดูแลรักษาอาวุธ การซ้อมยิงและวินัยทั่วไปของกองทัพแห่งชาติกัมพูชา มีพลทหารเข้ารับการฝึกกองพลละ ๔๘๐ คน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website