มาร์ตีเยือนเขมร ถกฮอ นำฮง ส่งผู้สังเกตการณ์อินโดฯ

นายฮอ นำฮง และนายมาร์ตี นาตาเลกาวา ระหว่างพบหารือที่กระทรวงต่างประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงเช้า (๕ มี.ค. ๕๕)ฟิฟทีนมูฟ — นายมาร์ตี รมต.ต่างประเทศอินโดฯ เยือนเขมรพบนายฮอ นำฮง หารือการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาค การเป็น ปธ.อาเซียน ของเขมร และการส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่เขตปลอดทหาร ฮอระบุรอไทยเรียกประชุมคณะทำงานร่วมกำหนดวันถอนทหาร ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ตนพร้อมลงนาม TOR ไม่ว่าที่เขมร กรุงเทพฯ หรืออินโดฯ ส่วนมาร์ตีเผยทั้งไทยและเขมรต่างตอบรับในทางบวก หวังแก้ปัญหาความขัดแย้งได้โดยเร็ว

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานว่า หลังการเข้าพบกับนายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงเช้า (๕ มีนาคม ๒๕๕๕) ระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ทั้งสองได้แถลงข่าวร่วมโดยระบุว่ามีการพูดคุยใน ๓ ประเด็นหลัก คือ การกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี การเป็นประธานอาเซียนและการเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และการส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย

นายฮอ นำฮง กล่าวว่า ปัญหาที่ตนได้หารือกันคือการส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียไปยังพื้นที่ปลอดทหาร ที่กำหนดโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ที่เรียกว่า GBC ของ พล.อ.เตีย บัญ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย ได้ประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วม (JWG) เพื่อกำหนดวันในการถอนทหาร แต่ยังไม่ได้มีการประชุม ตนเห็นว่าหากการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดวันถอนทหารนี้เกิดขึ้นได้โดยเร็วก็จะดีที่สุด เพื่อผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียจะสามารถเข้ามาทำงานได้ และตนหวังว่าประเทศไทยจะเรียกประชุมโดยเร็ว เพื่อให้สามารถลงนามในเอกสาร TOR สำหรับการส่งผู้สังเกตการณ์ พร้อมลงนามในข้อตกลงการวางผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากล่าวอีกว่า ตนได้ยืนยันกับ นายมาร์ตี นาตาเลกาวา ว่า ผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียในขณะนี้ได้รับการมอบหมายจากสองส่วน คือจากอาเซียนและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และตนพร้อมจะไปลงนามในข้อตกลง TOR ดังกล่าว ที่พนมเปญ ที่กรุงเทพฯ หรือที่อินโดนีเซียก็ได้

นายมาร์ตี นาตาเลกาวา กล่าวว่า ตนได้หารืออย่างสร้างสรรค์กับรองนายกรัฐมนตรี ฮอ นำฮง เกี่ยวกับการส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียไปยังเขตปลอดทหารในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย พร้อมกันนี้ ก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยในประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน ตนขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงที่ได้รับการตอบรับในทางบวกจากทั้งสองฝ่าย ทั้งจากฝ่ายกัมพูชาและจากฝ่ายไทย โดยเฉพาะคำตอบที่ได้รับจาการหารือเมื่อสักครู่นี้ ตนคิดว่าพัฒนาการที่เราได้รับที่ผ่านมาจะมีมากยิ่งขึ้นอีก และคิดว่าจะสลายปัญหากัมพูชา-ไทย ได้โดยเร็ว

ประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี สองฝ่ายได้พูดคุยในเรื่องการขยายการลงทุนของอินโดนีเซียที่กัมพูชา ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะการตั้งโรงสีข้าว การเปิดสายการบินตรงจากบุโรพุทโธของอินโดนีเซีย ไปยังเมืองเสียมราฐ เชื่อมต่อบุโรพุทโธกับปราสาทนครวัตเพื่อการท่องเที่ยว และการพิจารณาลงทุนในด้านโทรคมนาคมในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีการหารือเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการร่วมสองประเทศครั้งที่ ๔ ก่อนการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายน ที่จะถึง ซึ่งการประชุมครั้งก่อนหน้าจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่วนการเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชานั้น ฝ่ายอินโดนีเซียแจ้งว่าพร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมายังกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ ขณะที่นายฮอ นำฮง ได้หยิบประเด็นการขอให้ห้าประเทศมหาอำนาจลงนามในพิธีสารปลดนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ รวมถึงได้หารือในปัญหาดุลอำนาจในทะเลจีนใต้อีกด้วย

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website