กต. เขมรโต้ฉับพลัน ไม่ย้ายวัด ไม่ปลดธง มาทักทำไมตอนนี้

ฟิฟทีนมูฟ — หลัง ช่วงสายวันนี้เอง กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์ตอบโต้อย่างฉับพลัน ยกอ้างแผนที่ ๑: ๒๐๐,๐๐๐ ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นฝ่ายเดียวว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการผสมสยาม-ฝรั่งเศส อ้างแผนที่ตอนดงรักที่ศาลโลกเรียกแผนที่ผนวก ๑ ว่าไทยยอมรับและศาลโลกใช้เป็นฐานในการตัดสินยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชา ยก ซ้ำอีกครั้งว่าไทยยอมรับแผนที่ดังกล่าวเป็นเอกสารทางกฎหมาย ย้ำยืนยันวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระตั้งอยู่บนพื้นดินกัมพูชา ไม่มีทางที่กัมพูชาจะย้ายไปที่อื่นและไม่มีวันจะปลดธง ตบหน้ามาร์คสร้างวัดและติดตั้งธงมาตั้งแต่สมัยนายกฯ ชวน หลีกภัย ทำไมเพิ่งมาทักท้วงเอาตอนนี้ และย้ำยังไม่เคยได้รับคำร้องให้ปลดธงอย่างเป็นทางการ

สำเนาโทรสาร "แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาต่อคำแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระของกัมพูชา" วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๕๑ น. สำเนาโทรสาร "แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาต่อคำแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระของกัมพูชา" วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๕๑ น.
สำเนาโทรสาร “แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาต่อคำแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระของกัมพูชา” วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ฟิฟทีนมูฟ แปลและเรียบเรียงตรงตัว ดังนี้

——————————————

แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาต่อคำแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระของกัมพูชา

          -อนุสัญญาปี ค.ศ. ๑๙๐๔ และสนธิสัญญา ปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ตั้งคณะกรรมการผสมปักปันเขตแดนระหว่างอินโด-จีนและสยาม คณะกรรมการฝรั่งเศส-สยามได้จัดทำแผนที่ ๑/๒๐๐,๐๐๐ ขึ้นมาชุดหนึ่ง รวมถึงแผนที่ “ดงรัก” ซึ่งรวมปราสาทพระวิหาร ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอ้างถึงว่าแผนที่ “ผนวก ๑”

          บันทึกความเข้าใจฯ ปี ๒๐๐๐ ข้อ ๑(ค) อ้างถึงอนุสัญญา ค.ศ.  ๑๙๐๔ และสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๗ เช่นเดียวกันกับแผนที่ของงานจัดทำหลักเขตของคณะกรรมการผสมปักปันเขตแดนระหว่างอินโด-จีนและสยาม ที่ตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาและสนธิสัญญาที่กล่าวถึง

          -พื้นฐานคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ปี ค.ศ. ๑๙๖๒ ซึ่งโดยหลักการอาศัยแผนที่ “ผนวก ๑” ได้ให้ความเห็นอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้:

          “ศาล อย่างไรก็ตาม เห็นว่าประเทศไทยในปี ค.ศ. ๑๙๐๘-๑๙๐๙ ได้รับยอมแผนที่ผนวก ๑ ในฐานะเป็นผลงานของการปักปันเขตแดน และด้วยเหตุนี้จึงจดจำเส้นบนแผนที่นั้นในฐานะเป็นเส้นเขตแดน ผลคือวางพระวิหารในพื้นดินกัมพูชา” …

         “คู่ภาคี โดยการปฏิบัติ จดจำเส้นและด้วยเหตุนั้น เป็นผลเห็นชอบให้อ้างเส้นนั้นเป็นเส้นเขตแดน” …

         “อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าคู่ภาคีได้แนบสิ่งสำคัญเป็นพิเศษใดลงไปยังเส้นสันปันน้ำ.. ศาล ด้วยเหตุนี้ รับรู้ขอบเขต ตามการตีความสนธิสัญญา ที่จะประกาศความชอบของเส้นตามที่ลากไว้ในพื้นที่พิพาท” …ฯลฯ…

         ด้วยเหตุนี้ วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระตั้งอยู่บนพื้นดินกัมพูชาโดยชอบตามกฎหมาย และไม่มีเหตุผลใดที่กัมพูชาจะย้ายวัดนี้ไปไว้ที่อื่น และกัมพูชาจะยังคงปักธงชาติไว้ที่นั่น

        – เป็นที่รับทราบอย่างดีในประเทศไทยว่า วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระสร้างโดยประชาชนของกัมพูชา ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘1 พร้อมธงของราชอาณาจักรกัมพูชาโบกเหนือวัดนี้นับแต่นั้น คำถามคือทำไมประเทศไทยเพิ่งจะเรียกร้องให้ปลดธงชาติกัมพูชาในเวลานี้ กระทั่งปัจจุบัน กัมพูชายังไม่เคยได้รับข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการจากประเทศไทย

         -ความปรารถนาโดยบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวของกัมพูชา คือการหาทางออกอย่างสันติกับประเทศไทยต่อการจัดทำหลักเขตแดนโดยยึดตามเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงข้อตกลงของคณะกรรมการธิการเขตแดนร่วม (JBC) กัมพูชารักษาสิทธิที่จะปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของตนเอง ขณะที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ขู่จะประกาศสงครามต่อกัมพูชา

พนมเปญ, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ 

——————————————

--------------------------------------
  1. พ.ศ. ๒๕๔๑ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website