กต.เขมรแจงด่วน ดำเนินคดี ๗ คนไทยด้วยสัมพันธ์อันดี

ฟิฟทีนมูฟ —  กต. เขมรร้อนออกแถลงการณ์ด่วน แจงกรณีการจับตัว ๗ คนไทย ระบุดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง การให้ประกันตัว ๒ คนไทยเป็นเหตุจากปัญหาสุขภาพ ศาลกัมพูชาดำเนินคดีโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยแล้ว และไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับคนไทย

กต.เขมรแจงด่วน ดำเนินคดี ๗ คนไทยด้วยสัมพันธ์อันดีกต.เขมรแจงด่วน ดำเนินคดี ๗ คนไทยด้วยสัมพันธ์อันดี

กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย แผนกสื่อและเอกสาร ออกแถลงการณ์ด่วนของโฆษกกระทรวงฯ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ แจงกรณีการจับตัว ๗ คนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

——————————————

แถลงการณ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

     เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ คนไทยเจ็ดคนรวมถึงสมาชิกรัฐสภาไทยคนหนึ่ง ได้ข้ามแดนและล่วงล้ำลึกเข้ามาในแผ่นดินกัมพูชา

     เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ศาลกัมพูชาได้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้กระทำผิดชาวไทยสองราย นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ และนางนฤมล จิตรวะรัตนา ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ศาลกัมพูชากำลังพิจารณาคดีของผู้กระทำผิดชาวไทยที่เหลืออีกห้าคน

     ศาลกัมพูชาพิจารณาคดีนี้ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีในปัจจุบันของกัมพูชาและประเทศไทย โดยปราศจากความเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนคนไทย

——————————————

ก่อนหน้าการออกแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวนี้ โทรทัศน์ช่อง CTN ของกัมพูชา ซึ่งเป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด ๖๒- ๖๘ เปอร์เซนต์ เป็นผู้สนับสนุนการสร้างบังเกอร์คอนกรีตตลอดแนวชายแดนไทยให้กับกองทัพกัมพูชา และสนับสนุนเงินทุนในการสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเขาพระวิหาร ได้ออกรายวิเคราะห์ปลุกระดมชาวกัมพูชาต่อกรณีการจับตัว ๗ คนไทยอย่างต่อเนื่อง และปล่อยข่าวลือในทำนองว่าเจ้าหน้าที่ไทยกักตัวชาวกัมพูชาที่ด่านปอยเปตที่ข้ามเข้ามาทำงานรับจ้างในฝั่งไทย ๒๐ คน จับตัวไว้ ๗ คน เพื่อเป็นการเอาคืนกรณีกัมพูชาจับตัว ๗ คนไทย นอกจากนี้ได้นำเอาคำชี้แจงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทย และนายกษิต ภิรมย์ ในรายการคุยนอกทำเนียบชี้แจงจุดจับตัว ๗ คนไทย เพื่อตอกย้ำว่าคนไทยทั้ง ๗ ได้ล่วงล้ำเข้าประเทศกัมพูชาจริง

อีกด้านความสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับการดำเนินคดี การเพิ่มข้อหาและอื่น ๆ แพร่สะพัดผ่านสื่อต่างประเทศหลายสำนัก ผ่านนายสก เรือน (Sok Roeun) รองอัยการ ศาลนครพนมเปญ ซึ่งบ่อยครั้งมักระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลกัมพูชาผู้ไม่เปิดเผยนาม

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website