อ๊ากกก..เหลือเชื่อ!! ไทยละเมิดเขมร ๑๙๓ ครั้งใน ๒ ปี

ฟิฟทีนมูฟ — เว็บไซต์เอฟเวอรี่เดย์ของกัมพูชารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดอุดรมีชัย (โอดดาร์เมียนเจีย – Oddar Meancheay) อ้างว่าสองปีนับตั้งแต่ทหารไทยรุกล้ำดินแดนในพื้นที่พระวิหาร ฝ่ายไทยได้ละเมิดหมู่บ้านเขมรริมชายแดนของจังหวัดอุดรมีชัยรวม ๑๙๓ ครั้ง

choam_sangam_thai_soldiers-14_1_09
ภาพเหตุการณ์ ทหารไทยจำนวน ๓๕ นายพร้อมอาวุธหนัก ที่เขมรอ้างว่าล่วงล้ำดินแดนกัมพูชาลึกเข้าไป ๕๐ เมตร ใกล้ช่องช่องสะงำ เพื่อยุติการสร้างแนวรั้วของชาวกัมพูชา

พลตำรวจเอก เมน  ไล (Gen. Men Ly) ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจจังหวัดอุดรมีชัย กล่าวว่าตั้งแต่ทหารไทยรุกล้ำพื้นที่พระวิหาร เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทหารไทยได้ละเมิดหมู่บ้านและดินแดนกัมพูชา รวม ๑๙๓ ครั้ง  ในหลายรูปแบบทั้งงการยิง จับเปลืองผ้าทหารและราษฎรชาวกัมพูชา วางกองกำลังในพื้นที่พิพาท ใช้รถแทร็คเตอร์ทำลายพืชผลและบ้านเรือนซึ่งเป็นของชาวกัมพูชา พลตำรวจเอกดังกล่าวระบุอีกว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีราษฎรชาวกัมพูชาถูกยิงและได้รับบาดเจ็บจำนวน ๑๑ ราย ถูกจับกุมจำนวน ๑๖๘ ราย และถูกเนรเทศกลับกัมพูชาจำนวน ๙๖ ราย

พลตำรวจเอกเมน ไล ระบุว่าพื้นที่ซึ่งทหารไทยละเมิดส่วนใหญ่อยู่บริเวณจุดผ่านแดนช่องสะงำ ในเขตอันลองแวง (Anlong Veng)จุดผ่านแดนโอเสม็ดในเขตลสำโรง ปราสาทตาควาย (ตากระบึย -Ta Krabey)  หมู่บ้าน Choup Angkounh หมู่บ้าน Choup Koki และหมู่บ้าน Choup Trolork ในเขตบันเตียอัมปึล (Banteay Ampil) จังหวัดอุดรมีชัย

หมายเหตุ: เลข ๑๙๓ เป็นตัวเลขที่สวย..ว่าไหม?

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website