ไทยขู่ปิดด่านช่องสะงำชั่วคราวเหตุเขมรขายของชิดเขตแดนเกินไป

แฟ้มภาพ: ชาวกัมพูชานำสินค้าเข้าออกที่ด่านช่องสะงำฟิฟทีนมูฟ — ทหารไทยขู่ปิดด่านช่องสะงำชั่วคราวหาก จนท.กัมพูชา ไม่ย้ายชาวเขมรที่เข้ามาค้าขายชิดด่านออกห่าง และห้ามขนถ่ายสินค้าใกล้ด่าน หัวหน้าด่านฝ่ายเขมรรับต้องทำตามฝ่ายไทย เพราะเคยตกลงกันแล้วแต่ชาวเขมรเองที่ละเมิด นอกจากนี้ต้องการให้ชาวบ้านได้ค้าขายได้ตามปกติ

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานว่า เมื่อช่วงสาย (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ตรงข้าม อ.อันลงแวง จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา ทหารไทยได้แจ้งฝ่ายกับกัมพูชาว่าจะปิดจุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากชาวกัมพูชาขายสินค้า อย่างเช่น น้ำอ้อย และของเล็ก ๆ น้อย ๆ ใกล้กับจุดผ่านแดนมากเกินไป โดยห่างออกไปเพียง ๒๐-๓๐ เมตร เท่านั้น ฝ่ายไทยได้แจ้งให้กัมพูชาทำการถอยที่ตั้งค้าขายของชาวกัมพูชาให้ห่างออกไป ๔๐-๕๐ เมตร พร้อมกับเรียกร้องกับกัมพูชาว่าเวลาที่มีการส่งออกสินค้าจากไทยเข้าไปยังกัมพูชา การขนถ่ายหรือลงสินค้าต้องห่างจากด่านมากกว่า ๒๐-๓๐ เมตร หากไม่ดำเนินการตามที่แจ้งฝ่ายไทยจะปิดด่านช่องสะงำ

พ.ท.ตูจ วา หัวหน้าความสัมพันธ์ชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่ช่องสะงำ ระบุว่า ความจริงฝ่ายไทยยังไม่ได้ปิดด่านนี้อย่างสิ้นเชิง คือฝ่ายไทยได้แจ้งมายังกัมพูชาให้ถอยประชาชนที่ขายของใกล้กับเขตแดนออก ให้ห่างจากด่าน ๔๐-๕๐ เมตร เพื่อทำการค้าขายและขนถ่ายสินค้า ที่ผ่านมาสองฝ่ายก็เห็นชอบร่วมกันที่จะไม่ให้ค้าขายใกล้เขตแดน แต่ฝ่ายกัมพูชากลับกลายเป็นว่าวางขายใกล้ ส่วนฝ่ายไทยไม่มีการขายอะไรใกล้เขตแดนเลย ดังนั้น ฝ่ายกัมพูชาต้องทำตามที่ฝ่ายไทยบอกว่า โดยต้องให้ประชาชนถอยออกไป กัมพูชาได้ติดต่อไปยังฝ่ายไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถค้าขายและนำสินค้าผ่านแดนได้ตามปกติ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website