ชาวบ้านชายแดนพระวิหารเตรียมขับอุทยานฯ ต้านถอนทหาร ๔ มี.ค. นี้

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารฟิฟทีนมูฟ — แหล่งข่าวรายงานแกนนำอีสานใต้เตรียมจัดเสวนาปัญหาไทย-เขมร ที่วัดเก่าภูมิซรอล อาทิตย์ที่ ๔ มี.ค. นี้ มีใบปลิวว่อนในพื้นที่โจมตีอุทยานฯ ปกป้องป่าแต่ไม่ปกป้องแผ่นดิน เรียกร้องอุทยานฯ ออกจากพื้นที่ ชาวบ้านจะร่วมกับทหารจัดการพื้นที่ชายแดนเองและห้ามไม่ให้มีการถอนทหาร ชาวบ้านตื่นตัวคาดร่วมชุมนุมครึ่งพัน

แหล่งข่าวในพื้นที่รายงานว่าวันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดเก่าบ้านภูมิซรอล ม.๒ ข้างโรงเรียนบ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จะมีการจัดงานเสวนาปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชาและรวมพลังเพื่อปกป้องอธิปไตย โดยมีนายประทีป ตลับทอง ผอ.รพ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ประธานเครือข่ายรวมพลังปกป้องแผ่นดินไทย เป็นผู้นำการเสวนา และจะมีแกนนำเครือข่ายรวมพลังปกป้องแผ่นดินไทย ๕ จังหวัดอีสานใต้ ประกอบด้วย สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และนครราชสีมา เข้าร่วมด้วย การจัดเสวนาดังกล่าวได้มีการประสานงานกับนายวีรยุทธ์ ดวงแก้ว กำนันตำบลเสาธงชัยเรื่องวันเวลาและสถานที่ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการเสวนาประมาณ ๕๐๐ คน

แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ช่วงเวลาเดียวกัน ในพื้นที่ได้มีการแจกจ่ายใบปลิวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและการถอนทหาร โดยได้กล่าวโจมตีอุทยานฯ ว่ายึดที่ทำกินดั้งเดิมไปเป็นพื้นที่ของอุทยานฯ เป็นผลให้ชาวบ้านไร้ที่ทำกิน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับชาวบ้าน แต่กลับปล่อยปละละเลยให้กัมพูชาบุกรุกโดยไม่มีการดำเนินการใด เป็นการรักษาป่าแต่ไม่รักษาแผ่นดิน เป็นผลให้ต้องสูญเสียดินแดนให้กับกัมพูชา

แผ่นปลิวเชิญร่วมชุมนุมต่อต้านและเรียกร้องฯ ขับไล่อุทยาน ที่กระจายในพื้นที่
แผ่นปลิวเชิญร่วมชุมนุมต่อต้านและเรียกร้องฯ ขับไล่อุทยาน ที่กระจายในพื้นที่ (คลิกดูภาพขนาดใหญ่)

ใบปลิวได้เรียกร้องให้อุทยานฯ ออกไปจากพื้นที่ ไม่ให้มีการถอนทหารโดยเด็ดขาด เปิดพื้นที่ชายแดนให้ราษฎรทำกินเพื่อเป็นแนวรั้วอย่างดีพร้อมกับให้เอกสารสิทธิ์ ให้ประชาชนบริหารพื้นที่ร่วมกับทหารโดยไม่ให้มีอุทยานฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง หากไม่มีการดำเนินการตามที่เรียกร้องจะมีการยกระดับการชุมนุม โดยการชุมนุมจะจัดขึ้นที่วัดเก่าบ้านภูมิซรอลช่วงเวลาเดียวกับการเสวนา

แหล่งข่าวระบุว่าชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจและเห็นด้วยกับประเด็นในใบปลิวเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ขณะแหล่งข่าวอีกสายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานสายความมั่นคงหนึ่งที่ลงปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ระหว่างนี้ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าไม่ต้องการให้มีการถอนทหารเกิดขึ้น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website