เขมรเตรียมเปิดพระวิหารให้ไทยเช้าชมเดือนธันวา

ฟิฟทีนมูฟ — สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชา รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ทหารชายแดนซึ่งเปิดเผยว่าด่านพรมแดนที่จะไปยังปราสาทพระวิหารจะเปิดในวันที่ ๕ ธันวาคม หลังมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ

การข้ามแดนและด่านพรมแดนไปยังปราสาทพระวิหารถูกปิดหลังทหารไทยรุกล้ำพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หนึ่งสัปดาห์หลังยูเนสโกขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

เจ้าหน้าที่ทหารคนเดียวกันระบุว่ากัมพูชาตกลงจะเปิดการผ่านแดนอีกครั้งเนื่องจากมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศและหลังจากไทยเห็นชอบที่จะจัดปรับกำลังทหารในพื้นที่โดยลดจำนวนทหารซึ่งยึดครองวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด

ก่อนหน้าการเข้ายึดครองของไทยในปี ๒๕๕๑ ปราสาทพระวิหารสามารถเข้าได้จากฝั่งไทยเพียงทางเดียว อย่างไรก็ตามหลังการยึดครอง รัฐบาลกัมพูชาได้สร้างถนนและขณะนี้สามารถเข้าไปยังปราสาทจากฝั่งกัมพูชาได้ด้วยเช่นกัน กานเปิดจุดผ่านแดนปราสาทพระวิหารอีกครั้งเกิดขึ้นหลังจากกัมพูชาได้เห็นชอบในข้อตกลงกับไทยในการยกเว้นวีซาสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละประเทศเป็นเวลาน้อยกว่า ๑๔ วัน โดยการยกเว้นวีซ่าจะเริ่มในวันที่ ๑๖ ธันวาคม นี้

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website