สระแก้ว-บันเตียเมียนเจยประชุมชายแดนเร่งเปิดด่านใหม่

PP_PPP1ฟิฟทีนมูฟ — คณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่น สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย พบหารือเมื่อ ๑๐ ก.ค. หารือเปิดด่านแห่งใหม่ที่โนนหมากมุ่น เร่งรัดการเปิดด่านการค้าสตึงบต และเขตเศรษฐกิจพิเศษบูรพา

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะตัวแทนฝ่ายไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่น ที่โรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายไทยนำโดยนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายอุง เอือน1 ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานกองเลขานุการของสองฝ่าย

คณะทำงานกองเลขานุการของสองทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารระเบียบวาระ และหารือในประเด็นแผนการเปิดด่านการค้าแห่งใหม่ คือ ด่าน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง ของฝั่งไทย กับด่านตำบล ๔๓ (บึงโสน)2 ต.โอร์เบ็ยจวน อ.โอร์จะรึว พร้อมผลักดันการเปิดด่านนานาชาติสตึงบต เมืองปอยเปต  นอกจากนี้ หัวหน้าคณะสองฝ่ายมีการหารือเตรียมการแผนการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา

นายศานิตย์ นาคสุขศรี กล่าวต้อนรับในการประชุมว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่นครั้งแรก อย่างเป็นทางการระหว่างจังหวัดสระแก้วกับบันเตียเมียนเจย การประชุมจะผลักดันให้มีการอนุมัติในเอกสารที่สองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน ตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ.๒๕๕๘ สองฝ่ายจะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจ หวังสองฝ่ายจะร่วมกันสืบต่อประเพณีที่ดีต่อไปไม่สิ้นสุด

นายอุง เอือน กล่าวว่ากัมพูชาต้องการสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดทั้งสอง ประเทศของเราทั้งสองทำให้มีความเจริญอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และจะต้องสานต่อความร่วมมือให้ครบทุกด้าน เพื่อดำเนินการตามทิศทางของอาเซียนที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมหลายอย่างจนประสบผลสำเร็จ เช่น การร่วมกันแก้ไขปัญหาทำให้มีสันติภาพตามแนวชายแดน

--------------------------------------
  1. អ៊ុង អឿន []
  2. ​បឹង​ស្នោរ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website