เดอะคึกเขมรร่ายยาวความเสียหายจากไทยรุกราน

ฟิฟทีนมูฟ – หน่วยสื่อและตอบโต้เร็วสังกัดสำนักนายกเขมร ออก press release ร่ายยาวบรรดาความเสียหายจากการเกะกะระรานไทยระหว่าง ๔-๗ ก.พ. หยิบปากฮวย เซง เรียกสงครามที่แท้จริง ชี้โบ๊ชี้เบ๊ว่าไทยรุกราน มีความเสียหายต่อพลเรือนคณานับ ไทยเล่นไม่ซื่อใช้ระเบิดพวงและเคมี ซ้ำมีเป้าหมายที่พลเรือน ระบุวัดแก้วฯ และปราสาทพระวิหารเสียหายหลายแสนอันเนื่องจากกระสุนปืนใหญ่หลายร้อยกระสุนปืนอีกนับพัน มีผลต่อความมั่นคงของโครงสร้าง เกรงจะไม่มั่นคง

02122011STOCM-EN02_Page_102122011STOCM-EN02_Page_2

นายทิธ สุเธีย1 อดีตสื่อสังกัดเสียงอเมริกา ในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อและตอบโต้เร็วในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาภายใต้กำกับดูแลของนายซก อาน ออก press release ชี้แจงความเสียหายด้านต่าง ๆ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียง ดังนี้

—————————————————–

ประชาสัมพันธ์
 

ในสี่วันของการโจมตีเกิดขึ้นซ้ำบนและรอบปราสาทพระวิหาร ระหว่างวันที่ ๔- ๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ปืนใหญ่ไทยและทหารราบได้ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและหลายอย่าง ดังอธิบายในรายละเอียดด้านล่าง สอดคล้องกับการใช้คำว่า “สงครามที่แท้จริง” โดยนายกรัฐมนตรี สมเด็จเดโช ฮุน เซน

แม้ว่าไม่มีการโจมตีหลักนับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ แต่ยังมีความเสี่ยงสูงว่าการอาจเกิดการโจมตีใหม่เกิดขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยยังคงเพิ่มกำลังพร้อมอาวุธอย่างต่อเนื่องตลอดแนวพรมแดน

ผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากการโจมตี

 • ทหาร ๔ นายและตำรวจ ๑ นาย เสียชีวิต
 • ทหารได้รับบาดเจ็บ ๓๐ ราย
 • พลเรือน ๒ ราย เสียชีวิต
 • พลเรือน ๑ คน ได้รับบาดเจ็บ
 • ๒,๙๕๖  ครอบครัวต้องทิ้งบ้านเรือนไปพักอาศัยในค่ายในสามอำเภอ
       มีประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน กลายเป็นคนพลัดถิ่น รวมถึง ๗๐% เป็นผู้หญิง ๕% เป็นผู้สูงอายุ
 • คนพลัดถิ่น ๕๐ รายล้มป่วยหลังการโจมตี
 • สถานีตำรวจ ๒ แห่ง ถูกทำลาย
 • บ้าน ๓ หลัง ถูกทำลาย (ควรระลึกด้วยว่าบ้านเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของยูเนสโก ภายหลัง ๓๑๗ ครัวเรือน ถูกบังคับย้ายถิ่นฐานจากการโจมตีของไทยเมื่อเมษายน ๒๐๐๙)

มีความกังวลเป็นการเฉพาะ

 • การใช้อาวุธที่ไม่เป็นไปตามอนุสัญญาโดยทหารไทย รวมถึงระเบิดพวงและระเบิดเคมี
 • การปนเปื้อนของระเบิดพวง (M42 และ M46) เป็นวงกว้างในพื้นที่สวายจรุมในเขตอนุรักษ์และหมู่บ้านธรรมชาติที่เพิ่งตั้งใหม่ ห่างพรมแดน ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งผู้ถูกโยกย้ายนี้เคยตั้งถิ่นฐานใกล้ปราสาทและย้ายถิ่นที่อยู่ในปี ๒๐๑๐
 • มีเป้าหมายอย่างชัดเจนต่อที่ตั้งพลเรือนและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ทหารไทยสี่นายซึ่งยอมแพ้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ในการปะทะกับกำลังทหารกัมพูชาในดินแดนกัมพูชา และถูกปล่อยตัวในวันถัดมา ทหารอีกนายถูกจับภายในเขตแดนกัมพูชาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ หลังจากประเทศไทยปฏิเสธในเบื้องต้นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในมือกัมพูชา รัฐมนตรีกลาโหมได้ร้องขออย่างเป็นทางการให้ปล่อยตัวทหารที่ถูกจับ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ในงานฉลองหนึ่งในพนมเปญ ทหารที่ถูกจับตัวถูกส่งตัวคืนไปยังสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ โดยการเป็นสักขีพยานของสภากาชาดสากลและเจ้าหน้าที่ทหารประจำกัมพูชาของหลายประเทศ ทหารไทยเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและด้วยความเคารพต่ออนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ ในการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม

ผลกระทบทางวัฒนธรรมจากการโจมตี

ในขณะเดียวกัน การโจมตีได้ทำให้เกิดความเสียหายดังนี้

 • ความเสียหายต่อโคปุระ (ประตู) ทั้งห้าของปราสาทพระวิหาร ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ความเสียหายบางส่วนประกอบด้วยความเสียหายต่อรูปสัญลักษณ์ของโคปุระที่ ๑ และหนึ่งในเศียรนาคหล่นลงจากที่ตั้ง กระสุนปืนใหญ่หลายร้อยและกระสุนปืนหลายพันสร้างความเสียหายภายในตัวปราสาทหรือภายในขอบเขตกำแพง  อาจมีผลเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างและความมั่นคง
 • ความเสียหายต่อป้ายสัญลักษณ์ที่ปราสาทที่มีข้อความว่า “ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมภายใต้การคุ้มครองพิเศษ” (ตามข้อ ๑๗ ของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๕๔ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีมีการสู้รบ)
 • ความเสียหายร้ายแรงต่อวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งเป็นที่แรกที่ถูกโจมตีเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ได้รับความเสียหายและมีการทำลายพระพุทธรูปรวมทั้งรูปเคารพทางศาสนาอื่น

รัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชามีความกังวลอย่างจริงจังต่อผลกระทบทางมนุษยธรรมและวัฒนธรรมของสงครามที่แท้จริงนี้ และได้แสวงหาความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อยุติการรุกรานเช่นนั้น การจัดส่งคณะตรวจสอบของยูเนสโกและทูตพิเศษจากคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อตรวจสอบความเสียหายของปราสาทพระวิหาร เช่นเดียวกับการส่งคณะสังเกตการณ์ทางทหารของยูเอ็น

พนมเปญ, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

—————————————————–

--------------------------------------
 1. Tith Sothea []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website