โฆษกกลาโหมเขมรเผยประชุม RBC ยังไม่คุยถอนทหาร

คณะฝ่ายไทยและกัมพูชาก่อนการประชุม RBC เมื่อ ๒๓ ส.ค.๕๔ (จากซ้ายไปขวา) พล.ท.เจีย มอน พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร พล.อ.เนียง พาตฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรเผย การประชุม RBC ระหว่าง มภท.๒ ไทยและ มทภ.๔ เขมรเริ่มแล้วเช้าวันนี้ สองฝ่ายหารือความร่วมมือตามแนวชายแดนด้านต่าง ๆ เพื่อรักษาสถานการณ์ให้เป็นปกติ ไม่ให้มีการเผชิญหน้า ส่วนประเด็นการถอนทหารไม่ได้นำขึ้นหารือ เพราะไม่มีในระเบียบวาระที่ส่งถึง รมต.กลาโหมสองประเทศก่อนหน้า

ศูนย์ข่าวต้นมะขามและสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา เมื่อช่วงบ่าย (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔) รายงานอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ที่ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระหว่างกัมพูชา-ไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.ท.เจีย มอน ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ ๔ และ ฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๙.๓๐ น. จนถึง ๑๑.๓๐ น. และหารือต่อเนื่องในช่วงบ่าย สองฝ่ายได้ร่วมหารือในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือตามแนวชายแดน เพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีสถานการณ์เป็นปกติ ไม่ให้มีการเผชิญหน้าด้วยอาวุธกันอีก

พล.อ.ชุม โซะเจียต กล่าวว่า ความร่วมมือตามแนวชายแดนที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกัน มีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การร่วมกันตรวจสอบและสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ การค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและก่อการร้ายข้ามแดน การดูและสภาพแวดล้อม และการควบคุมดูแลการเข้าออกด่านผ่านแดน ส่วนประเด็นสำคัญที่ควรหารือกัน คือการถอนทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหาร ตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นั้น เหมือนว่าไม่มีการหารือกัน เนื่องจากประเด็นปัญหาและระเบียบวาระที่ส่งถึงรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก่อนหน้าการประชุม ไม่มีเรื่องนี้บรรจุอยู่ พล.อ.ชุม โซะเจียต กล่าวต่อว่า เรื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ แต่ถึงขณะนี้ตนยังไม่ได้รับทราบผลการประชุม

ขณะที่รายงานของหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพเมื่อช่วงค่ำวันเดียวกัน เปิดเผยว่า ระเบียบวาระในการประชุมมีทั้งสิ้น ๑๕ ประเด็น รวมถึงปัญหาการถอนทหารออกจากพื้นที่ขัดแย้งใกล้ปราสาทพระวิหาร แต่ตามการเปิดเผยของ พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ก่อนหน้านั้น ระบุว่า การหารือเกี่ยวกับการถอนทหารควรเป็นระเบียบวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website