สิงคโปร์บอกซกอาน หนุนส่งผู้สังเกตการณ์อินโดฯ

นายกสิวิศวะนาทาน ชันมูกาม ระหว่างเข้าพบฮุน เซน เมื่อ ๖ ต.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ — รมต.ต่างประเทศสิงคโปร์เข้าพบซก อาน กล่าวหนุนจุดยืนอาเซียน และบทบาทอินโดนีเซียในการส่งผู้สังเกตการณ์ไปยังพื้นที่พิพาทเขตแดน ส่วน ซก อาน ยกมาตรการชั่วคราวศาลโลกขึ้นย้ำและบอกศาลฯ อาจตีความคำตัดสินศาลโลกปี ๒๕๐๕ ไปตามที่เขมรขอ

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ รายงานอ้างการเปิดเผยของนาย เอก ทา1 โฆษกและรองประธานสำนักงานข่าวของหน่วยข่าวและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ว่า ระหว่างการเข้าพบหารือกับนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายกสิวิศวะนาทาน ชันมูกาม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้มีการพูดคุยหารือกันในเรื่องการใช้ประสบการณ์ของสิงคโปร์ ในการร่วมสร้างประชาคมอาเซียน และได้เสนอให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในการจัดเตรียมการประชุมผู้นำสูงสุดอาเซียน ซึ่งกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพและประธานอาเซียนในปีหน้า

นายกสิวิศวะนาทาน ชันมูกาม ได้แสดงความสนับสนุนจุดยืนของอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ในการช่วยแก้ปัญหาโดยสันติวิธีในประเด็นความขัดแย้งพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา สิงคโปร์สนับสนุนบทบาทของอินโดนีเซียในการส่งผู้สังเกตการณ์ไปในพื้นที่พิพาท ในประเด็นนี้ นายซก อาน ได้กล่าวย้อนถึงมาตรการชั่วคราวของศาลโลกที่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมี ๔ ข้อ และศาลโลกอาจใช้เวลา ๑-๒ ปี ในการตีความคำตัดสิน พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ได้ตัดสินยกปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบให้กัมพูชา โดยอาศัยแผนที่ ค.ศ.๑๙๐๔-๑๙๐๗ ซึ่งเมื่อศาลโลกตีความก็อาจจะตัดสินไปตามคำขอของกัมพูชา

นอกจากนั้น นายกสิวิศวะนาทาน ชันมูกาม ได้เข้าพบกับฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา โดยได้มีการหารือในเรื่องความร่วมมือในด้านการเกษตร โดยสิงคโปร์จะเข้ามาลงทุนในการผลิตและส่งออกข้าวในกัมพูชา

--------------------------------------
  1. ឯក ​ថា []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website