ศรีสะเกษขานรับ Preah Vihear จัดเต็ม ๓๐ ป้ายทั่วจังหวัด

ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ในจ.ศรีสะเกษ ใช้คำว่า "Preah Vihear" แทนที่ “Phrawihan” ที่ใช้มาแต่เดิมฟิฟทีนมูฟ – งามหน้า! แหล่งข่าวรายงาน แขวงการทาง จ.ศรีสะเกษ จัดให้ ติดตั้งแผ่นป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทั่วจังหวัดร่วม ๓๐ แห่ง ป้ายปราสาทเขาพระวิหาร ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Preah Vihear ตามอย่างเขมร แทนที่ Phrawihan ที่กรมทางหลวงใช้มาแต่เดิม แม้มีเรื่องร้องเรียนถึงจังหวัดแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

แหล่งข่าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของฟิฟทีนมูฟ รายงานว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษทำการติดตั้งป้ายบอกทางใหม่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิเช่น น้ำตกภูละออ  ผามออีแดง รวมถึงปราสาทพระวิหาร ป้ายใหม่ที่มีข้อความบอกทางซึ่งใช้คำว่า “ปราสาทเขาพระวิหาร” ตามรายงานมีจำนวนทั้งสิ้นร่วม ๓๐ ป้าย กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดศรีสะเกษ โดยแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าเป็นการดำเนินการของแขวงการทางศรีสะเกษ ในสังกัดสำนักทางหลวงที่ ๗ (อุบลราชธานี) ซึ่งมีนายวิเชษฐ์ วรรธนะโสภณ เป็นผู้อำนวยการแขวงฯ

ตัวอย่างป้ายใหม่ ๒ ป้าย ตามข้อมูลของแหล่งข่าว ป้ายแรก (ซ้าย) ติดตั้งหน้าน้ำเย็นรีสอร์ท ใกล้กรมทหารพรานที่ ๒๓ และกองกำลังสุรนารีส่วนหน้า กองทัพภาค ๒ บริเวณบ้านน้ำเย็น ต. เมือง อ.กันทรลักษ์ ส่วนป้ายที่ ๒ (ขวา) ติดตั้งที่แยกการช่าง อ.กันทรลักษ์ จากตัวจังหวัดศรีสะเกษ

ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ในจ.ศรีสะเกษ ใช้คำว่า  ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ในจ.ศรีสะเกษ ใช้คำว่า "Preah Vihear" แทนที่ “Phrawihan” ที่ใช้มาแต่เดิม
ป้ายแหล่งท่องเที่ยวเปรี๊ยะวิเฮียร์ (ซ้าย) บริเวณกรมทหารพรานที่ ๒๓ และกองกำลังสุรนารีส่วนหน้า และ (ขวา) แยกการช่าง อ.กันทรลักษ์

เป็นที่สังเกตว่าภาษาอังกฤษที่เขียนกำกับใต้ภาษาไทย  สะกดด้วย “Khao Preah Vihear Sanctuary” ซึ่งคำว่า “Preah Vihear” (ออกเสียง เปรี๊ยะ-วิ-เฮียร์) เป็นวิธีสะกดและออกเสียงอย่างเขมร หากไม่ให้ความสำคัญกับการประกอบคำที่ผิดหลักภาษา คือ การใช้ Khao + Pheah Vihear และการใช้ Sanctuary ซึ่งมีความหมายอย่างกว้าง ประเด็นสำคัญที่ต้องตั้งคำถาม คือ ทำไมแขวงการทางศรีสะเกษ เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ จึงเลือกสะกดด้วย “Preah Vihear” แทนที่ “Phrawihan” ตามอย่างวิธีสะกดของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทใช้มาแต่เดิม  หรือ “Phra Viharn” ตามแบบของกระทรวงการต่างประเทศและที่ใช้กันโดยทั่วไป

ตัวอย่างป้ายทางหลวงบอกทาง “เขาพระวิหาร” เขียนภาษาอังกฤษกำกับด้วย “Khao Phrawihan”  ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทใช้มาแต่เดิม

ป้ายเขาพระวิหารที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทใช้มาแต่เดิม เขียนคำสะกดภาษาอังกฤษด้วย Khao Phrawihan ป้ายเขาพระวิหารที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทใช้มาแต่เดิม เขียนคำสะกดภาษาอังกฤษด้วย Khao Phrawihan
ป้ายเขาพระวิหารที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทใช้มาแต่เดิม เขียนคำสะกดภาษาอังกฤษด้วย Khao Phrawihan

ในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC ชื่อเรียกปราสาทพระวิหารเป็นประเด็นถกเถียงหนึ่ง โดยตัวแทนฝ่ายไทยยืนยันชื่อเรียก “ปราสาทพระวิหาร” ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเรียก “ปราสาทเปรี๊ยะวิเฮียร์” จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปเป็นที่ยุติ

หากไม่พิจารณาประเด็นที่มาชื่อเรียกตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความจริงที่ว่าตัวสะกดชื่อปราสาททั้งในภาษาไทยและภาษาเขมร ต่างเขียนตรงกัน ซึ่งหากถอดตัวอักษรจะได้ว่า “พระวิหาร” ส่วน “เปรี๊ยะวิเฮียร์” เป็นเพียงวิธีการออกเสียงตามลักษณะภาษาเขมรเท่านั้น ประกอบกับการทำความตกลงชื่อเรียกใน JBC ยังไม่เป็นที่ยุติ และประเทศไทยก็เรียกว่าพระวิหารมาแต่เดิม จึงไม่มีเหตุจำเป็นใดที่ส่วนราชการไทยจะเปลี่ยนจาก “Phrawihan” ไปเป็น “Preah Vihear” ตามอย่างเขมร

ตัวสะกดพระวิหารในภาษาเขมรซึ่งออกเสียงเปรี๊ยะวิเฮียร์ และการถอดอักษรไทย (ภาพจากแผ่นป้ายใกล้วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ)
ตัวสะกดพระวิหารในภาษาเขมรซึ่งออกเสียงเปรี๊ยะวิเฮียร์ และการถอดอักษรไทย ตัวสะกดอักษรเขมรคำว่า “วิหาร” อ่านออกเสียงตามหลักภาษาเขมรได้ว่า “วิ-ฮา” แต่เนื่องจากเป็นคำที่นำมาจากภาษาบาลี จึงออกเสียง “วิ-เฮีย” (ภาพจากแผ่นป้ายใกล้วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ)

การใช้ “Preah Vihear” ในประเทศไทย เท่าที่ปรากฎมีเพียงหนังสือพิมพ์ไทยฉบับภาษาอังกฤษ สองฉบับเท่านั้น ซึ่งอาจเพราะความเชื่อที่สมมติเอาว่าเป็นสากล แต่ทว่าป้ายบอกทางของกรมทางหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นทางการและเป็นทรัพย์สินของราชการ นั้น การเปลี่ยนมาใช้คำตามอย่างเขมรดังกล่าวควรต้องมีคำอธิบายและต้องมีผู้รับผิดชอบ กรณีที่เกิดขึ้น แหล่งข่าวรายงานว่ามีผู้ร้องเรียนไปยังจังหวัดมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบแต่ประการใด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website