ซก อาน ทุกเม็ด ฟ้องญี่ปุ่นถูกไทยรุกรานนะคับ

ฟิฟทีนมูฟ — ฟ้องมันทุกหน้า ซก อาน รองนายกเขมรฟ้องรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่มาเยือนถามการลงทุน ใส่ใหญ่ถูกไทยรุกรานโจมตี ๔-๗ ก.พ. เสียชีวิตบาดเจ็บมากมาย ทัพบกไทยจงใจยิงใส่หมู่บ้านและปราสาท บอกได้ส่งหนังสือฟ้องพ่อยูเอ็นแล้วและต้องการองค์กรระดับโลกมาตีความคำตัดสินศาลโลก ปี ๒๕๐๕ พร้อมกองกำลังรักษาสันติภาพ ฟ้องแม่ยูเนสโกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรอยถลอกของฐานยิงอาวุธหนักและที่ขัดรองเท้ามรดกโลกอันศักดิ์สิทธิ์

นายยูตากะ บันโน รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของญี่ปุ่น ระหว่างเข้าพบนายซก อาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายยูตากะ บันโน รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของญี่ปุ่น ระหว่างเข้าพบนายซก อาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เผยแพร่การเยือนกัมพูชาของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของญี่ปุ่น โดยระบุว่า ระหว่างการเยือนกัมพูชาของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น นายยูตากะ บันโน (Yutaka Banno) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับการส่งออกไปยังญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นจาก ๔๐ ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วเป็น ๙๐ ล้านเหรียญ มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน ๒๑ บริษัท คิดเป็นเงินลงทุน ๒๐๐ ล้านเหรียญ นอกจากนี้นายซก อานได้บรรยายเกี่ยวกับความพยายามของกัมพูชาที่จะปรับปรุงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลโดยบังคับใต้กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันฉบับใหม่ กัมพูชาได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหนักซึ่งเป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ของรัฐบาล นายซก อาน เรียกร้องให้ญี่ปุ่นสนับสนุนกัมพูชาเกี่ยวกับคณะกรรมการอบรมแรงงานแห่งชาติ (NTB) ที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาจบใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการจ้างงาน

นายซก อาน บรรยายสรุปเกี่ยวกับการรุกรานของประเทศไทยที่โจมตีกัมพูชาใกล้ปราสาทพระวิหาร ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ คร่าชีวิตทหารกัมพูชา ๔ นาย ตำรวจ ๑ นาย และพลเรือนอีก ๒ ราย มีราษฎรชาวกัมพูชาอย่างน้อย ๓๐ ราย ได้รับบาดเจ็บจากการยิงระเบิดของกองทัพบกไทย มีมากกว่า ๓,๐๐๐ ครอบครัวหรือมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน กลายเป็นคนพลัดถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก เป็นผลจากกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพบกไทยยิงเข้าไปในหมู่บ้านของพวกเขา

รองนายกรัฐมนตรียังบอกกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นอีกว่า กัมพูชาได้ร้องเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หาองค์กรระดับโลกช่วยตีความคำตัดสินของศาลโลก ปี ค.ศ. ๑๙๖๒ และส่งชุดปฏิบัติภารกิจค้นหาความจริง และ/หรือ ผู้สังเกตการณ์ทางทหารของยูเอ็นเพื่อตรวจสอบการหยุดยิงในพื้นที่ ซึ่งนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประเทศกัมพูชาและไทย

กัมพูชาได้ร้องขอบทบาทของอาเซียนในการยุติข้อพิพาทพรมแดนกับประเทศไทย กัมพูชาได้ส่งหนังสือไปยังยูเนสโกซึ่งยูเนสโกจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดกับปราสาทพระวิหารอันเป็นผลจากการระดมยิงของกองทัพบกไทย

สถาบันทางกฎหมายของยูเอ็น คือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๒ ได้ตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนพื้นดินภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ศาลเห็นว่าไทยอยู่ภายใต้พันธกรณีที่จะต้องถอนทหาร หรือกำลังตำรวจ หรือยามหรือผู้ดูแลอื่น ที่ประจำการที่ปราสาท หรือในบริเวณใกล้เคียงบนพื้นดินของกัมพูชา ไทยอยู่ภายใต้พันธกรณีที่จะต้องคืนวัตถุใด ๆ ให้กับกัมพูชาซึ่งระบุในคำร้องที่ ๕ นับแต่วันที่ไทยเข้ายึดครองปราสาทในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ และได้เคลื่อนย้ายออกไปจากตัวปราสาทหรือพื้นที่ปราสาทโดยเจ้าหน้าที่ไทย

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website