ซกอานโวเขมรได้ทุกอย่างที่ต้องการในการประชุมมรดกโลก ส่วนปฏิปักษ์แพ้ราบ

นายซก อาน หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชาในการประชุมมรดกโลก ๖ ก.ค.๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ซก อาน กลับถึงพนมเปญ โวเขมรได้ทุกอย่างที่ต้องการ ส่วนปฏิปักษ์พ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวง ไทยขัดขวางไม่ให้ส่งผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการมรดกโลกก็ไม่เห็นด้วย ที่ต้องการเลื่อนแผนบริหารจัดการก็ถูกนำเข้าลงมติในไทยประชุม ส่วนไทยว้อคเอ้าท์ออกจากห้องประชุม ไม่ได้ลงมติ เผยเขมรอยู่คุยต่อกับยูเนสโกเรื่องส่งผู้เชี่ยวชาญ และจะมีการหารืออีกครั้งในการประชุมมรดกโลกเดือนพฤศจิกายน

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) นายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในฐานะหัวหน้าคณะตัวแทนฝ่ายกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๕ ที่กรุงปารีส เดินทางกลับถึงพนมเปญแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ โดยได้ให้สัมภาษณ์ที่สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ ระบุว่า การประชุมดังกล่าว กัมพูชาได้รับผลอย่างดียิ่ง อะไรที่กัมพูชาต้องการได้คือได้ โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการมรดกโลกได้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้วก็ดำเนินการไปในทิศทางที่ดี คือ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความใส่ใจในการส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบการอนุรักษ์ และดูแลรักษาปราสาทพระวิหาร

นายซก อาน กล่าวอีกว่า อะไรที่คู่ปฏิปักษ์ของเราต้องการได้นั้น คือการขัดขวางไม่ให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ แต่คณะกรรมการฯ ไม่เห็นด้วย และไทยต้องการเลื่อนแผนบริหารจัดการออกไปอีก แต่ตรงนั้นเป็นความพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงของไทย คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามขั้นตอน นำเรื่องไปลงมติในที่ประชุม แต่ไทยไม่ได้ไปลงมติ แถมยังเดินออกไปจากที่ประชุมอีกด้วย ดังนั้น อะไร ๆ จึงได้ดำเนินไปในทิศทางที่ดี

ประเด็นเกี่ยวกับการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและประเมินความเสียหายที่ปราสาทพระวิหารนั้น นายซก อาน  กล่าวว่า ได้มีการหารือกันต่อ คือ สถาบันผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกได้หารือกับกัมพูชาเพื่อดำเนินการดังกล่าว และในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึง จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอีกครั้ง ที่ปกติจะประชุมสามช่วงในสองปี พูดคุยในประเด็นการดำเนินงานอนุรักษ์มรดกโลก

ขณะรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา เมื่อช่วงบ่าย รายงานอ้างคำกล่าวของนายซก อาน ระบุ ผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกจะมาตรวจสอบความเสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมปราสาทพระวิหาร ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ ข่าวไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่ชัด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website