ซก อาน ส่งสารแจ้งผลประชุมมรดกโลก-เนื้อหาพล่อยด่าไทยล้วน ๆ

นายซก อาน ระหว่างประชุมมรดกโลกเมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ซก อาน ส่งสารด่วนแจ้งผลการประชุมมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ ระบุเขมรได้รับชัยชนะสมใจ ผ่านทั้งแผนบริหารจัดการ ได้รับผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมแซม และยังได้เผยธาตุแท้ไทยแก่ชาวโลกที่โวเขมรว่าโกหกเขาไปทั่วว่าถูกไทยรุกราน กล่าวหาไทยสร้างความวุ่นวายและทำลายบรรยากาศการประชุม ไทยโกหกเรื่องความเสียหายปราสาทพระวิหาร โกหกว่ามารค์คุยโบโกว่าให้เลื่อนแต่ ปธ.ศูนย์มรดกโลกไม่ฟัง เดินหน้าบรรจุวาระ ไทยประท้วงตั้งข้อกล่าวหายูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลกพร้อมประกาศถอนตัวแล้วเดินออกจากที่ประชุม ระบุเป็นการหยามยูเนสโก คณะกรรมการมรดกโลกและชาติสมาชิก เผยไทยไปสู้ขอขึ้นทะเบียนร่วมอีกรอบ

นายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในฐานะหัวหน้าคณะตัวแทนกัมพูชาในการประชุมมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ เมื่อช่วงสายวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ส่งสารถึงชาวกัมพูชา แจ้งผลการดำเนินงานของคณะตัวแทน โดยช่วงต้นของสารดังกล่าวระบุว่า กัมพูชาได้รับชัยชนะเป็นประวัติศาสตร์ ณ ที่ทำการยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓๕ ระหว่าง ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

อสารกล่าวต่อว่า ในบรรดาประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ทั้ง ๒๑ ประเทศ มีกัมพูชาเป็นรองประธานการประชุมประจำปี ๒๕๕๔ กรณีปราสาทพระวิหารได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระพิจารณา เพื่อตรวจประเมินสถานภาพในการดูแลรักษา และการอนุรักษ์หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากกองทัพผู้รุกรานของไทย

การปฏิบัติภารกิจของคณะตัวแทนกัมพูชา มีความตึงเครียดนับจากวันแรกจนถึงวันออกมติกรณีปราสาทพระวิหาร เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็ม เนื่องจากคณะผู้แทนไทยได้กล่าวโฆษณาสร้างความวุ่นวาย ทำลายบรรยากาศในการประชุม ด้วยการพบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะตัวแทนนานาชาติ โดยการกล่าวโกหกและขาดความจริง คณะผู้แทนไทยได้กล่าวว่าไม่มีความเสียหายอันเกิดจากกองทัพของตนยิงเข้าใส่แต่อย่างใด หากแต่เป็นความเสียหายจากสงครามระหว่างเขมรกับเขมรในอดีต

นายซก อาน กล่าวในสารอีกว่า ไทยได้ใช้การกล่าวด้วยจิตวิทยาทุกรูปแบบ เพื่อโกหกว่าคณะกรรมการฯ ได้สนับสนุนให้เลื่อนการพิจารณา และถอนแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร และขู่จะถอนตัวออกจากอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๗๒ คณะผู้แทนไทยได้พยายามอย่างหนักในการขัดขวางแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร ด้วยการสร้างความวุ่นวาย ทั้งในเวลาแยกหารือ และในบริเวณที่ทำการยูเนสโก โดยเฉพาะได้รุมกันเข้าไปในที่เจรจาถึง ๒๘ คน ในนั้นมีผู้สื่อข่าวที่มีกล้องวีดีโอติดตัวอีก ๗ คน ไทยยังกล่าวหาว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นการไม่เคารพตามหลักปฏิบัติของอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๗๒ โดยเรียกร้องซ้ำ ๆ ว่า ควรทำการขึ้นบัญชีข้ามแดน (หมายถึงขึ้นทะเบียนร่วม) ซึ่งกรณีนี้ไทยได้เสนอทุกครั้งนับจากการประชุมที่เมืองไครสต์เชิร์ช พ.ศ.๒๕๕๑ แต่ถูกคณะกรรมการฯ ปฏิเสธ ยิ่งกว่านั้น แม้ว่าการโกหกไม่ได้ผลก็ตาม ไทยได้พยายามทำลายบรรยากาศว่า แผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารได้ละเมิดอธิปไตยของไทย

เพื่อเอาชนะสภาพการณ์ตึงเครียดแบบนี้ คณะตัวแทนกัมพูชาได้ทำงานอย่างหนัก ในการทำความเข้าใจและชี้แจงข้อเท็จจริงกับตัวแทนประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวแทนของ ๑๙ ชาติสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก รวมถึงหน่วยงานสำคัญของยูเนสโก และตัวแทนของผู้อำนวยการยูเนสโก ตัวแทนกัมพูชาได้แสดงเอกสารที่ได้เตรียมอย่างครบถ้วนและจำนวนมาก เพื่อสู้กับฝ่ายไทย ภายใต้การประสานงานของตัวแทนผู้อำนวยการยูเนสโก คณะตัวแทนกัมพูชาได้เตรียมเอกสาร การชี้แจงเกี่ยวกับช่องทางกฎหมาย และข้อเท็จจริงให้กับสมาชิกคณะกรรมการฯ ทั้ง ๑๙ ประเทศ

เป็นผลให้ไทยได้รับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง เพราะความพยายามเลื่อนการพิจารณาในสาระสำคัญระเบียบวาระเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร โดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีไทยกำลังโทรศัพท์หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโก เพื่อเลื่อนการพิจารณาออกไปนั้น ในทันทีได้ถูกปฏิเสธจากประธานศูนย์มรดกโลกว่าไม่มีการจัดการแบบนี้

นายซก อาน กล่าวในสารอีกว่า แม้ว่าคณะตัวแทนไทยได้เดินออกจากที่ประชุมก็ตาม คณะกรรมการมรดกโลกก็ได้อนุมัติร่างมติ โดยอ้างถึงมติการประชุมครั้งที่ ๓๑ ที่เมืองไครสต์เชิร์ช มติที่ ๓๒ เมืองควิเบก มติที่ ๓๓ เมืองเซวิญา มติที่ ๓๔ ที่กรุงบราซิเลีย ที่ข้อนี้ยืนยันการได้รับแผนบริหารจัดการที่กัมพูชาส่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้รับทราบความเสียหายของปราสาทที่ผ่านมา โดยกระสุนปืนใหญ่ของไทย ซึ่งมอบหมายให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปทำการซ่อมแซมและอนุรักษ์ปราสาท โดยอนุโลมตามหลักปฏิบัติของอนุสัญญาการคุ้มครองมรดก ค.ศ.๑๙๗๒

สารของนายซก อาน กล่าวหาไทยว่า โดยไม่สามารถต่อสู้กับการสนับสนุนแผนปกป้องและอนุรักษ์ปราสาทพระวิหารของกัมพูชาได้ คณะผู้แทนไทยได้แสดงการประท้วงโดยปราศจากมูลเหตุ และได้ตั้งข้อกล่าวหาคณะกรรมการฯ ว่าไม่มีความยุติธรรม และได้ประกาศถอนตัวออกจากอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๗๒ การประกาศนี้ทำให้ไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อนานาชาติ โดยเฉพาะขณะที่ไทยเองเป็นสมาชิกในคณะกรรมการมรดกโลก

ที่นั่งว่างเปล่าของคณะผู้แทนไทยระหว่างการพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารการกระทำรุ่มรามของคณะตัวผู้แทนไทยที่เดินออกจากที่ประชุมหลังการแถลง เป็นการดูเบาต่อสถาบันยูเนสโก และคณะกรรมการมรดกโลก รวมถึง ๑๘๖ ประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๗๒ โดยเฉพาะเป็นการกระทบอย่างหนักต่อหน้ารัฐบาลรักษาการ และพรรคผู้นำรัฐบาลที่กรุงเทพ

ในการประชุมดังกล่าว คณะตัวแทนกัมพูชาได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับทั่วโลกอย่างชัดเจน เกี่ยวกับความเลวร้ายที่ได้ก่อขึ้นโดยกองทัพไทยเหนือปราสาทพระวิหาร ที่เป็นมรดกของกัมพูชา และเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติ

สารของนายซก อาน กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ผลที่ได้จากการประชุม ประกอบด้วย ๑. สกัดกั้นเป้าหมายของไทยที่ต้องการขัดขวางแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารของกัมพูชา ๒.สกัดกั้นการขัดขวางของไทยที่ไม่ให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปซ่อมแซมปราสาทพระวิหาร และ ๓.เปิดเผยเล่ห์กลกล่าวโกหกของศูนย์กลางการรุกรานไทย

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website