ซก อาน ฟ้องดะส่งจดหมายร้อง UNDP

ฟิฟทีนมูฟ – ซก อาน รองนายกเขมร เขียนจดหมายถึงหัวหน้าสำนักงาน UNDP ประจำพนมเปญ อัปเดตเหตุการณ์ปะทะกับทหารไทย ย้ำว่าการกระทำของไทยเหมาะแล้วที่จะเรียกสงครามที่แท้จริง ใส่ความประเทศไทยว่าใช้ cluster bomb อาวุธเคมี และมีเป้าหมายชัดเจนต่อพลเรือน รายงานความเสียหายต่าง ๆ นานาของฝ่ายกัมพูชา การดำเนินการของเขมรหลัง ๔ ก.พ.  พร้อมแนบภาพระเบิดพวงและเคมีของไทย วอนให้ส่งต่อจดหมายน้อยนี้ไปยังสำนักเลขาธิการยูเอ็น

02102011LET-DPM_UNDP_Page_1 02102011LET-DPM_UNDP_Page_2

02102011LET-DPM_UNDP_Page_3 02102011LET-DPM_UNDP_Page_4

02102011LET-DPM_UNDP_Page_5 02102011LET-DPM_UNDP_Page_6

02102011LET-DPM_UNDP_Page_7

จดหมายของนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนถึงนาย Douglas Broderick ผู้ประสานงานสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) พำนัก ณ กรุงพนมเปญ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียงดังนี้

—————————————————–

ฯพณฯ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะขอบคุณท่านอีกครั้งที่มาเยือนผมเมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ กรณีพิพาทพรมแดนในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร และเพื่อให้ท่านทราบสถานการณ์ปัจจุบันอันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการนับแต่การพบปะของเรา

สถานการณ์ทางทหาร

ในช่วงสี่วันของการโจมตี จากวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ กำลังทหารไทยได้ใช้ทั้งปืนใหญ่และทหารราบรอบตัวปราสาทและบริเวณใกล้เคียง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหลายอย่างซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดด้านล่าง และเหมาะสมกับคำว่า “สงครามที่แท้จริง” โดยนายกรัฐมนตรีสมเด็จเดโช ฮุน เซน

แม้ไม่มีการโจมตีขนาดใหญ่นับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ยังคงมีความเสี่ยงอย่างรุนแรงว่าจะมีการโจมตีใหม่เกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยยังคงเพิ่มกำลังทหารตามแนวพรมแดนอย่างต่อเนื่อง

ด้านมนุษยธรรม

     เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจถูกสังหาร ๓ ราย
     เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ ๒๑ ราย
     ราษฎรเสียชีวิต ๒ ราย
     ราษฎรได้รับบาดเจ็บ ๕๐ ราย
     ราษฎรจำนวน ๓,๐๐๐ ครอบครัว ต้องอพยพไปอาศัยในค่ายผู้อพยพ ๓ ค่าย — ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน (๗๐% เป็นผู้หญิง)

ความวิตกเกี่ยวกับ

  • การใช้อาวุธซึ่งไม่เป็นไปตามอนุสัญญาโดยทหารไทย รวมถึงระเบิดพวงและเคมี1
  • เกิดการปนเปื้อนจากระเบิดพวง2 (M42 และ M46) ในวงกว้างที่หมู่บ้านสวายจรุมในเขตอนุรักษ์ และหมู่บ้านธรรมชาติที่เพิ่งตั้งใหม่ซึ่งอยู่ลึกเข้ามาในพรมแดนกัมพูชา ๒๐ กิโลเมตร
  • มีเป้าหมายอย่างชัดเจนต่อที่ตั้งของพลเรือนและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ทหารไทยห้านายอยู่ในมือของกัมพูชา ทั้งหมดได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมด้วยความเคารพต่ออนุสัญญาเจนีวา ปี ๑๙๔๙ ในบทการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม และถูกส่งตัวคืนอย่างรวดเร็ว

ด้านวัฒนธรรม

ในขณะเดียวกันการโจมตีเป็นเหตุดังนี้

  • ความเสียหายต่อโคปุระทั้งห้าของปราสาทพระวิหาร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  • ความเสียหายต่อป้ายที่ปราสาทซึ่งระบุข้อความว่า “ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมภายใต้การคุ้มครองพิเศษ” (ตามข้อ ๑๗ ของอนุสัญญากรุงเฮก ปี ค.ศ. ๑๙๕๔ ว่าด้วยการปกป้องทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมในเหตุการณ์ปะทะทางทหาร)
  • ความเสียหายร้ายแรงต่อวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ถูกโจมตีเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์

การดำเนินการของกัมพูชานับแต่การโจมตีครั้งแรก เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ฮอร์ นัมฮง ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติต่อสถานการณ์ปะทุ

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนตรี สมเด็จเดโช ฮุน เซน เขียนหนังสือร้องเรียนถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ประชุมด่วนเพื่อหยุดยั้งการรุกรานของไทย และร้องขอให้นำเวียนหนังสือในฐานะเอกสารอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ผมเขียนหนังสือถึงประธานใหญ่ยูเนสโก (Madame Irina Bokova) ร้องขอให้ยูเนสโกส่งคณะตรวจสอบความเสียหาย และได้แจ้งยังสมาชิกคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกถึงความเสี่ยงรุนแรงที่มีกับปราสาท เธอในภายหลังได้แสดงความเห็นด้วยต่อข้อเสนอนี้และอยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดภารกิจตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ผมได้เขียนถึงประธานคณะกรรมการมรดกโลกร้องขอให้ส่งทูตพิเศษ

เมื่อวันที่ ๘ นายกรัฐมนตรี สมเด็จเดโช ฮุน เซน สนทนาทางโทรศัพท์กับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ ร้องขอให้สหประชาชาติส่งผู้สังเกตการณ์ทางทหารหรือกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อคุ้มกันพระวิหารไม่ให้เกิดความเสียหายอีก เพื่อคุ้มกันและให้ความปลอดภัยกับภารกิจใด ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ และสร้างความมั่นใจกับทั้งสองฝ่ายว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้ปราสาทเป็นฐานทหาร เขากล่าวว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทวิภาคีใด ๆ ไม่มีทางเป็นไปได้อีกต่อไป

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ผมสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานใหญ่ของยูเนสโก (Madame Irina Bokova) หลังจดหมายของผมที่ร้องขอให้ยูเนสโกส่งคณะตรวจสอบ พร้อมผู้สังเกตการณ์ทางทหารเพื่อให้ความปลอดภัย และได้แจ้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อปราสาท เธอในภายหลังได้แสดงความเห็นด้วยต่อข้อเสนอนี้และอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อยุติ

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ฮอร์ นัมฮง ได้พบกับประธานอาเซียน รัฐมนตรีต่างประเทศ Dr Marty Natalagawa เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤต และเพื่อแสดงความสนับสนุนของกัมพูชาต่อความช่วยเหลือของอาเซียนในการคลี่คลายสถานการณ์

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ฮอร์ นัมฮง ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธการกล่าวหาของประเทศไทยที่ว่ากัมพูชาได้ใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่ตั้งอาวุธหนักยิงใส่ทหารไทย

ผมจะขอบคุณอย่างสูงถ้า ฯพณฯ จะถ่ายทอดความคืบหน้าล่าสุดนี้ไปยังสำนักเลขาธิการสหประชาชาติและให้กับหน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำงานในกัมพูชา

ฯพณฯ โปรดรับ เป็นหลักประกันต่อความวิตกกังวลอย่างสูงสุดของผมและด้วยความเคารพ

clip_image002

clip_image002

clip_image002[4]

clip_image002[6]

clip_image002[8]

clip_image002[4]

clip_image002[10]

—————————————————–

--------------------------------------
  1. cluster and chemical munitions []
  2. cluster bomblets []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website