ซกฟ้องดะไทยรุกรานเขมร ใช้ครัสเตอร์บอมบ์

ฟิฟทีนมูฟ – ซก อาน รองนายกฯ เขมรใช้ทุกช่องทางฟ้องต่างชาติว่าไทยรุกรานและใส่ร้ายว่าใช้ทั้งครัสเตอร์บอมป์และระเบิดแก๊สโจมตีทหารเขมร เพ้อว่าไทยตรึงทหารเกือบสามหมื่นตลอดแนวพร้อมแดนพร้อมรถถังอีก ๑๕๐ คัน ..หงายตุรกีเฉยแนะให้ใช้ช่องทางการทูตแก้ปัญหา ซกยังไม่หยุด ยัดเยียดคำพิพากษาศาลโลกให้อีก

นายซก อาน ระหว่างบรรยายเหตุการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชาให้กับ นาย Bulent Arinc รองนายกรัฐมนตรีตุรกี พร้อมฉายภาพประกอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายซก อาน ระหว่างบรรยายเหตุการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชาให้กับ นาย Bulent Arinc รองนายกรัฐมนตรีตุรกี พร้อมฉายภาพประกอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยหน่วยสื่อและตอบโต้เร็วเผยแพร่ข่าวการเดินทางเยือนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแห่งรัฐของตุรกี นาย Bulent Arinc เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาให้การต้อนรับและบรรยาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกัมพูชา

ระหว่างการเยือน นายซก อาน ได้ใช้โอกาสบรรยายสรุปกับคณะตัวแทนจากประเทศตุรกีกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชา โดยระบุว่าทหารไทยได้ยิงกระสุนปืนใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามอนุสัญญาจำนานหลายรอบ ซึ่งประกอบด้วยครัสเตอร์บอมบ์และกระสุนแก๊ส เข้าใส่ทหารกัมพูชาระหว่างการสู้รบด้วยปืนใหญ่กับกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ทหารไทยได้ตรึงกำลังถึง ๒๕,๐๐๐ ตลอดแนวชายแดน พร้อมสนับสนุนด้วนรถถัง ๑๕๐ คัน พร้อมอาวุธหนัก

นาย Bulent รองนายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวตอบโดยสนับสนุนให้ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยแก้ปัญหาพรมแดนมีอยู่ด้วยช่องทางการทูต

นายซก อาน ได้แจ้งแก่นาย Bulent เกี่ยวกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ได้ตัดสินในปี ๑๙๖๒  ว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนพื้นดินภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา พร้อมคำตัดสินอื่น เช่น การให้ถอนทหารและยาม และให้คืนวัตถุต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ไทยเคลื่อยย้ายออกไป..

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website