ซกฟ้องทุกหน้า ฟ้องสิทธิมนุษยชนยูเอ็นไทยร้ายกาจก่อสงคราม

ฟิฟทีนมูฟ — ฟ้องอีก ฟ้องมันทุกหน้า ใครก็อย่าได้โผล่เยือนเขมร ซก อาน เอาอีก ฟ้องทูตยูเอ็นด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวหาว่าไทยร้ายกาจทำสงครามรุกรานเขมร ละเมิดคำตัดสินศาลโลก พ.ศ. ๒๕๐๕ ทำให้ปราสาทพระวิหารเสียหายร้ายแรง คนเขมรล้มตาย ๖ ราย พลัดพรากบ้านเรือนอีกกว่า ๓,๐๐๐ ครอบครัว

นายซก อาน รองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกัมพูชา
นายซก อาน รองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกัมพูชา

สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ข่าว นายซก อาน รองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ให้การต้อนรับทูตสิทธิมนุษยชนยูเอ็น ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา รับฟังความคืบหน้ากระบวนการทางกฎหมายของกัมพูชา เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

โดยนายซก อาน ได้บรรยายสรุปให้กับ Surya Prasad Subedi ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ ในเรื่ององค์กรทางนิติบัญญัติที่ได้ออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของกัมพูชา พร้อมกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา การบังคับใช้กฎหมายอาญาและต่อต้านคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมา

พร้อมกันนั้น นายซก อาน ได้บรรยายสรปุเกี่ยวกับความร้ายกาจของไทยที่พยายามก่อสงครามรุกรานกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับปราสาทพระวิหาร และสังหารชาวกัมพูชาอย่างน้อย ๖ ราย และยังทำให้เกิดการอพยพละทิ้งบ้านเรือนกว่า ๓,๐๐๐ ครอบครัว นอกจากนี้นายซก อาน ได้กล่าวว่าไทยได้ละเมิดคำตัดสินศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ค.ศ. ๑๙๖๒ ที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนพื้นดินภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website