สุวิทย์ คุณกิตติประกาศถอนตัวพ้นภาคีมรดกโลก

สุวิทย์ คุณกิตติ แสดงหนังสือแจ้งถอนตัวพ้นคณะกรรมการและภาคีอนุสัญญามรดกโลกฟิฟทีนมูฟ — สุวิทย์สุดทนความเน่าเฟะของมรดกโลก ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย นำประเทศประกาศถอนตัวพ้นการเป็นภาคีสมาชิกมรดกโลก หลังคณะกรรมการดันทุรังบรรจุวาระพิจารณาแผนบริหารจัดการของกัมพูชา ที่ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนไทย

ตามรายงานผ่านทวิตเตอร์ @SuwitKhunkitti  ของคุณสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ ประกาศลาออกจากภาคีสมาชิกมรดกโลก หลังยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลกเอนเอียงเข้าข้างกัมพูชา และความพยายามผลักดันให้เลื่อนแผนบริหารจัดการไม่ประสบความสำเร็จ แม้เบื้องต้นในการเจรจาขั้นสุดท้าย ร่างมติคณะกรรมการมรดกโลกมีเนื้อหาเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร แต่มีปัญหาในรายละเอียดถ้อยความ

กระทั่งเมื่อประมาณ ๒๓.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย เมื่อมีการบรรจุวาระพิจารณาแผนบริหารจัดการเข้าประชุม ซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้าย คุณสุวิทย์ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ว่า น่าเสียดายที่หน่วยงานนานาชาติที่มีภารกิจส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม จะลืมหน้าที่ของตนเองจนทำให้เกิดความขัดแย้งกันในภาคีสมาชิก การตัดสินใจที่คณะกำลังจะดำเนินการในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ เป็นไปเพื่อไม่ยอมให้ใครใช้ข้ออ้างในการรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของเรา “ที่ประชุมบรรจุวาระ ผมไม่มีทางเลือกครับ คงต้องถอนตัว” พร้อมบอกกับคณะสื่อไทยที่ติดตามทำข่าวว่า “หากสังคมใดดำเนินการตามใจตนเอง ไม่คิดถึงกฏระเบียบที่ลงมติโดยสมาชิกแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ที่เราจะอยู่ในสังคมแบบนี้”

จากนั้น นายสุวิทย์ คุณกิตติ นำหนังสือลาออกเข้าห้องประชุม และแถลงลาออกในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ก่อนวาระการพิจารณาแผนบริหารจัดการ พร้อมแจ้งผ่านทวิตเตอร์ว่า คณะผู้แทนพยายามเข้าใจ อธิบาย และอดทนรออย่างเต็มที่แล้ว

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ระหว่างแถลงลาออกจากคณะกรรมการมรดกโลกและภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกโลก ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
นายสุวิทย์ คุณกิตติ ระหว่างแถลงลาออกจากคณะกรรมการมรดกโลกและภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกโลก ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ (ที่มา: )

และเมื่อเวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. คุณสุวิทย์ส่งข่าวผ่านทวิตเตอร์อีกครั้งว่า “ผมและคณะนำประเทศไทยถอนตัวจากการเป็นสมาชิกมรดกโลกแล้วครับ”

คณะกรรมการมรดกโลกทำผิดระเบียบและฝ่าฝืนธรรมนูญมาตั้งแต่ต้น ที่พยายามผลักดันให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้งที่มีปัญหาในแผนบริการจัดการ นำมาสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสองประเทศ ความตึงเครียดที่ชายแดน และการปะทะทางทหารอย่างน้อยสุด ๒ ครั้ง ในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารนับแต่ขึ้นทะเบียนฯ เป็นผลให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ชาวไทยหลายหมื่นต้องละทิ้งบ้านเรือน อันเนื่องจากภัยสงครามที่กัมพูชาเป็นผู้ก่อ การดำเนินการทั้งหมดของยูเนสโก ทำลายสันติภาพซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กร นำความขัดแย้งรุนแรงมาสู่ภาคีสมาชิก

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการถอนตัวออกจากภาคีอนุสัญญามรดกโลก ขณะตัวแทนยูเนสโกขอร้องไม่ให้ยื่น นายสุวิทย์ตอบว่าสายไปแล้ว
นายสุวิทย์ คุณกิตติ ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการถอนตัวออกจากภาคีอนุสัญญามรดกโลก ขณะตัวแทนยูเนสโกขอร้องไม่ให้ยื่น นายสุวิทย์ตอบว่าสายไปแล้ว (ที่มา: )

ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโก และรัฐภาคีอนุสัญญามรดกโลกลำดับแรก ๆ เหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนความเน่าเฟะขององค์กรระดับนานาชาติ ภายใต้ร่มของยูเอ็น แห่งนี้ ทั้งหลักคิดที่ตะพึดตะพือแต่มรดกทางวัฒนธรรมมองข้ามความขัดแย้ง มองข้ามพลเรือนที่ได้รับผลกระทบผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ขององค์การ รวมถึงยึดผลประโยชน์และมุมมองของของชาติตะวันตกเป็นที่ตั้ง ที่เป็นการเมืองระหว่างประเทศในองค์การเพื่อสันติแห่งนี้

นับจากนี้ต้องจับตาสถานการณ์ชายแดนด้านปราสาทพระวิหารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากรายงานข่าวที่ว่ากัมพูชามีการเสริมกำลังทหาร และกำลังเร่งสร้างขวัญกำลังใจทหารที่ประจำการในพื้นที่ โดยการส่งนายทหารระดับสูงดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวทหาร จัดสรรที่ดินทำกินและปลูกบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวทหาร

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website