ชาวสวายจรุมบุกพนมเปญอีกรอบร้องฮวยเซงช่วยเหตุองค์การพระวิหารไล่ที่

ชาวสวายจรุมรวมตัวที่หน้าวัดปทุมในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า (๑๒ ม.ค.๕๒) ร้องเรียน ฮุน เซน ช่วยแทรกแซงกรณีถูกเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดนำกำลังร่วม ๔๐๐ พร้อมอาวุธและเครื่องจักรเข้าไล่ที่ ทำลายวัด โรงเรียนและบ้านเรือน เพื่อนำพื้นที่ส่งมอบให้องค์การพระวิหาร กันเป็นเขตอนุรักษ์และพัฒนาตามแผนบริหารจัดการฟิฟทีนมูฟ — ชาวสวายจรุมบุกร้องฮุน เซน อีกรอบให้ยื่นมือเข้าแทรกแซงกรณีถูกไล่ที่ ยึดเอาพื้นที่ให้องค์การพระวิหารนำไปพัฒนาตามแผนบริหารจัดการ หนังสือร้องเรียนระบุรองผู้ว่าฯ พระวิหารและ รอง.ผบ.กองพลพระวิหาร นำกำลัง ๔๐๐ พร้อมอาวุธครบมือ และเครื่องจักร เข้าทำลายวัด โรงเรียน บ้านเรือนราษฎรจนพินาศ ขอฮุน เซน ให้ความเป็นธรรมได้อยู่อาศัยต่อไป

ซีอีเอ็นรายงานว่า ชาวบ้านประมาณ ๕๐ คน เป็นตัวแทนชาวสวายจรุม ๑๕๗ ครอบครัว ที่มีปัญหาขัดแย้งที่ดินกับนายซอ ทารี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร และนายโยก วัณณ์ลุจส์1 รองผู้บัญชาการกองพล(สนับสนุน)ที่ ๓ ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และนางบุน รานี โดยรวมตัวกันที่ใต้ต้นโพธิ์หน้าวัดปทุม2 ในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (๑๒ มกราคม ๒๕๕๔)

การเดินทางเข้าพนมเปญเพื่อขอให้ฮุน เซน ยื่นมือเข้าแทรกแซงกรณีถูกบังคับไล่ที่ของชาวบ้านหมู่บ้านสวายจรุม3 (ม่วงล้อม) ต.กันต๊วต4 (มะยม) อ.จอมกะสานต์5 จ.พระวิหาร ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เพื่อขอความเป็นธรรมให้ได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านต่อไป

ชาวบ้านระบุว่า เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายซอ ทารี และนายโยก วัณณ์ลุจส์ ได้นำกำลังทหารกว่า ๔๐๐ คน พร้อมอาวุธครบมือ และเครื่องจักรเข้าไปรื้อทำลายวัดสวายจรุมจนราบเรียบ พร้อมแสดงหลักฐานว่าเป็นวัดที่ฮุน เซน และนางบุน รานี ได้ช่วยเหลือในการก่อสร้างเป็นเงิน ๓๐๐ ล้านเรียล (๒.๓๗ ล้านบาท) เมื่อปี ๒๕๕๒ นอกจากนี้ยังรื้อทำลายโรงเรียน บ้านเรือนและร้านค้าของชาวบ้านที่ยังไม่รื้อถอนอีกด้วย ไม่แค่นั้น ทั้งสองยังข่มขู่คุกคามชาวบ้านที่ออกมาต่อต้านว่าจะจับตัวไปขังคุกอย่างโหดร้าย ทารุณ ป่าเถื่อน เพื่อยึดเอาที่ดินชาวบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองแล้วขายต่อให้พ่อค้านักธุรกิจ

ชาวสวายจรุมรวมตัวที่หน้าวัดปทุมในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า (๑๒ ม.ค.๕๒) ร้องเรียน ฮุน เซน ช่วยแทรกแซงกรณีถูกเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดนำกำลังร่วม ๔๐๐ พร้อมอาวุธและเครื่องจักรเข้าไล่ที่ ทำลายวัด โรงเรียนและบ้านเรือน เพื่อนำพื้นที่ส่งมอบให้องค์การพระวิหาร กันเป็นเขตอนุรักษ์และพัฒนาตามแผนบริหารจัดการ
ชาวสวายจรุมรวมตัวที่หน้าวัดปทุมในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า (๑๒ ม.ค.๕๒) ร้องเรียน ฮุน เซน ช่วยแทรกแซงกรณีถูกเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดนำกำลังร่วม ๔๐๐ พร้อมอาวุธและเครื่องจักรเข้าไล่ที่ ทำลายวัด โรงเรียนและบ้านเรือน เพื่อนำพื้นที่ส่งมอบให้องค์การพระวิหาร กันเป็นเขตอนุรักษ์และพัฒนาตามแผนบริหารจัดการ ชาวสวายจรุมรวมตัวที่หน้าวัดปทุมในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า (๑๒ ม.ค.๕๒) ร้องเรียน ฮุน เซน ช่วยแทรกแซงกรณีถูกเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดนำกำลังร่วม ๔๐๐ พร้อมอาวุธและเครื่องจักรเข้าไล่ที่ ทำลายวัด โรงเรียนและบ้านเรือน เพื่อนำพื้นที่ส่งมอบให้องค์การพระวิหาร กันเป็นเขตอนุรักษ์และพัฒนาตามแผนบริหารจัดการ
ชาวสวายจรุมรวมตัวที่หน้าวัดปทุมในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า (๑๒ ม.ค.๕๒) ร้องเรียน ฮุน เซน ช่วยแทรกแซงกรณีถูกเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดนำกำลังร่วม ๔๐๐ พร้อมอาวุธและเครื่องจักรเข้าไล่ที่ ทำลายวัด โรงเรียนและบ้านเรือน เพื่อนำพื้นที่ส่งมอบให้องค์การพระวิหาร กันเป็นเขตอนุรักษ์และพัฒนาตามแผนบริหารจัดการ

ในหนังสือของชาวสวายจรุมที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุด้วยว่า ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชาชนกัมพูชาเฉลิมฉลองชัยชนะต่อระบบพอล พต นั้น กลายเป็นว่า นายซอ ทารี และนายโยก วัณณ์ลุจส์ ได้นำกำลังทหารเข้ารื้อทำลายวัดสวายจรุมจนสำเร็จราบคาบ หากแต่นายซอ ทารี มีลักษณะพิเศษอีกตรงที่ว่า ประตูวัดที่ยังตั้งอยู่ ไม่ล้มลงมา ถูกนายซอ ทารี เอารถเข้าไปทุบและบดทำลายจนเป็นผุยผง

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ออกมารับเรื่องร้องเรียนของชาวสวายจรุม ระบุว่าจะส่งให้ระดับบนพิจารณาและแจ้งผลให้ชาวบ้านทราบในภายหลัง

บ้านสวายจรุมหรือบ้านรึเส็ย6 (บ้านไผ่) เป็นหมู่บ้านเก่าที่มีมาแต่เดิม ห่างจากปราสาทพระวิหารประมาณ ๑๓ กม. ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยประมาณช่วง พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓ หลังการเรียกร้องของนายเปรียบ ตัน7 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร และนายเจีย โซะพารา8 อดีตผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ จึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ปราสาทพระวิหาร การตั้งบ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวมีการรับทราบจากเจ้าหน้าที่ในทุกลำดับชั้น หากแต่เมื่อปราสาทพระวิหารได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทางการจึงได้ให้รื้อบ้านเรือนราษฎรออกไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ เป็นพื้นที่กันชนของปราสาทพระวิหาร ตามแผนบริหารจัดการ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ คณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ได้จัดประชุมสรุปผลงานการรื้อหมู่บ้านสวายจรุม และทำการส่งมอบอดีตที่ตั้งหมู่บ้านให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาติ เพื่อทำการอนุรักษ์และพัฒนา ในพื้นที่อดีตหมู่บ้านสวายจรุม โดยมีนายจุจ เภือน เลขาธิการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ และเป็นประธานองค์การพระวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.อ.ฮีง บุนเฮียง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการฐานบัญชาการองครักษ์ และเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของคณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร นายซั๊ว ยารา รองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นรองประธานประจำการพื้นที่ปราสาทพระวิหาร นายอม มารา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร นายซอ ทารี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารและเป็นประธานกองเลขานุการคณะทำงานฯ พล.ท.สเร็ย ดึ๊ก ผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ ๓ ผู้บัญชาการสมรภูมิด้านที่ ๑ ปราสาทพระวิหาร และเป็นรองผู้อำนวยการขององค์การพระวิหาร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง กองกำลังติดอาวุธทั้งสามเหล่าเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน

การส่งมอบพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาตินั้น ที่ดินพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่ที่ ๑ และที่ ๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๕,๐๐๐ เฮกตาร์ หรือ ๒๘๑,๒๕๐ ไร่ ในพิธี นายอม มารา และนายซั๊ว ยารา ได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจรายละ ๔๐,๐๐๐ เรียล (ประมาณ ๓๑๕ บาท) รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เป็นขวัญกำลังใจสำหรับการปฏิบัติภารกิจรื้อชุมชนสวายจรุม

--------------------------------------
  1. យ៉ោ​ក វណ្ណ​លុ​ច្ស []
  2. ​វត្ត​បទុម []
  3. ភូមិ​ស្វាយជ្រុំ []
  4. ឃុំ​កន្ទួត []
  5. ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត​ []
  6. ​ភូមិ​ឫស្សី []
  7. ព្រាប តាន់ []
  8. ជា សុផារ៉ា []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website