ชาวสวายจรุมรับข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลหลังรวมตัวเรียกร้องค่อนวัน

(๖ ม.ค. ๕๕) ชาวบ้านสวายจรุม จ.พระวิหาร รวมตัวที่ใกล้บ้านฮุน เซน ในกรุงพนมเปญ เรียกร้องให้ช่วยแทรกแซงกรณีถูกองค์การพระวิหารไล่ที่ฟิฟทีนมูฟ — ปัญหาไล่ที่บ้านสวายจรุมนำพื้นที่ไปสร้างที่ทำการสำนักงานองค์การพระวิหารได้ข้อยุติ หลังชาวบ้านบุกพนมเปญครั้งที่ ๔ เจรจากับรองหัวหน้าสำนักงานฮุน เซน ยอมรับที่แดนแปลงใหม่ที่จังหวัดเสนอให้ พร้อมทำสัญญาร่วมกันและเร่งกลับบ้าน

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานเมื่อช่วงเย็นวันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ว่าชาวบ้านจากสวายจรุม ต.กันต๊วต อ.จอมกะสานต์ จ.พระวิหาร ประมาณ ๒๐๐ คน ตัวแทนของ ๑๕๘ ครอบครัว ที่1 ใกล้กับบ้านของฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพื่อขอให้ฮุน เซน แทรกแซงให้การช่วยเหลือ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น เรื่องได้ข้อยกยุติในช่วงบ่าย โดยนายลึม เลียงแซ2 รองหัวหน้าสำนักงานสมเด็จเดโช ฮุน เซน ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จังหวัดพระวิหาร และเห็นชอบมอบที่ดินในพื้นที่แห่งใหม่ให้กับทั้ง ๑๕๘ ครอบครัว

นายซาว ยาต3 ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จังหวัด ได้เข้าไถทำลายไร่นาและรื้อบ้านเรือนของชาวบ้าน เพื่อเอาหมู่บ้านไปเป็นที่ตั้งขององค์การพระวิหารแห่งชาติ หลังจากวันที่ ๑๗ มกราคม เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่จังหวัดก็ได้นำกำลังเข้ารื้อทำลายต่ออีก ทำให้ชาวบ้านจำนวน ๑๕๘ ครอบครัว ไม่มีที่พักอาศัย พวกตนได้มาเรียกร้องที่หน้าบ้านพักของฮุน เซน ๔ ครั้ง เพื่อขอให้สมเด็จและลูกจ็อมเตียว4 (บุน รานี) ยื่นมือแทรกแซงให้การช่วยเหลือ นายซาว ยาต กล่าวต่อว่า หลังจากที่ชาวบ้านกว่า ๑๐๐ ครอบครัว ได้ลงความเห็นยอมรับที่ดินแปลงใหม่ที่เจ้าหน้าที่เขตจัดสรรให้ พวกตน ๑๕๘ ครอบครัว ไม่เห็นชอบด้วย เพราะต้องการได้ที่อยู่อาศัยเดิม จึงได้รวมตัวกันมาเรียกร้องอีกในวันนี้

หลังการเจรจากับนายลึม เลียงแซ ชาวบ้านได้ตกลงยอมรับที่ดินแปลงใหม่ โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับที่ดินขนาด ๕๐x๑๐๐ เมตร ที่หมู่บ้านธรรมชาติ (สมเด็จเดโช) ตามแนวถนนลาดยางทางทิศตะวันตก ห่างจากหมู่บ้านสวายจรุม (ม่วงล้อม) และหมู่บ้านรึเส็ย (บ้านไผ่) ต.กันต๊วต ประมาณ ๑๐ กม. โดยที่สองฝ่ายได้ทำหนังสือตกลงร่วมกันด้วย นายซาว ยาต กล่าวว่า พวกตนจะรีบกลับไปหมู่บ้านเพื่อรับที่แดนแปลงใหม่ในหมู่บ้านธรรมชาติ หลังจากตกลงร่วมกับนายลึม เลียงแซ แล้ว

เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา คณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งมีนายซอ ทารี ร่วมด้วย ได้เข้าไล่ที่ชาวบ้านสวายจรุม ใช้เครื่องจักรกลหนักรื้อทำลายบ้านพักอาศัย วัดและโรงเรียนในชุมชน และทำพิธีส่งมอบพื้นที่ให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาติของกัมพูชา เพื่อนำไปพัฒนาตามแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตัวแทนชาวสวายจรุมเดินทางเข้ากรุงพนมเปญเพื่อขอให้ฮุน เซน และนางบุน นานี เข้าแทรกแซงให้การช่วยเหลือ ให้สิทธิ์พวกตนได้อยู่อาศัยไปตลอด มีรายงานด้วยว่า ครอบครัวทหารส่วนหนึ่งได้ย้ายขึ้นมาตั้งชุมชนรอบวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ใกล้กับปราสาทพระวิหาร ซึ่งรุกล้ำพื้นที่ ๔.๖ ตร.กม. ของไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีครอบครัวทหารกัมพูชาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นกว่าร้อยหลังคาเรือน นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้มอบหมายให้บริษัทของนายลี ยงพัต นักธุรกิจผู้กว้างขวางในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว

--------------------------------------
  1. ​វត្តបុ​ទុម​វ​តី []
  2. លឹម លាង​សែ []
  3. សៅ យ៉ា​ត []
  4. ท่านผู้หญิง []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website