ชาวสวายจรุมบุกร้องฮวยเซงรอบที่สามขอช่วยเรื่องไล่ที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร

เมื่อช่วงเช้า (๖ ม.ค. ๕๕) ชาวบ้านสวายจรุม จ.พระวิหาร รวมตัวที่ใกล้บ้านฮุน เซน ในกรุงพนมเปญ เรียกร้องให้ช่วยแทรกแซงกรณีถูกองค์การพระวิหารไล่ที่ฟิฟทีนมูฟ — ชาวสวายจรุมชุมนุมใกล้บ้านฮุน เซน เป็นรอบที่ ๓ เรียกร้องให้เข้าแทรกแซงช่วยเหลือให้ตนได้อยู่ในหมู่บ้านเดิมต่อไป หลังถูกองค์การพระวิหารเข้าไล่ที่นำเข้าแผนบริหารจัดการ ก่อนหน้านี้รองผู้ว่าฯ พระวิหาร ออกมาระบุชาวบ้านยินยอมตามทางออกของรัฐบาล ยอมย้ายไปหมู่บ้านสันติภาพสมเด็จเดโช เปิดพื้นที่เดิมสำหรับการพัฒนาและอนุรักษ์

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานว่า เมื่อช่วงเช้า (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) ชาวสวายจรุม ต.กันต๊วต อ.จอมกะสานต์ จ.พระวิหาร ประมาณ ๒๐๐ คน ได้รวมตัวกันที่ใต้ต้นโพธิ์หน้าวัดปทุมในกรุงพนมเปญ ใกล้กับบ้านของฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพื่อขอให้ฮุน เซน ยื่นมือให้ความช่วยเหลือให้พวกตนซึ่งมีกว่า ๒๕๐ ครอบครัว ได้อยู่อาศัยอยู่ในที่ดินเดิมต่อไป ชาวบ้านได้ยืนยันว่าหมู่บ้านสวายจรุมของตน ซึ่งอยู่ห่างปราสาทพระวิหารประมาณ ๑๓ กม. ได้ถูกเจ้าหน้าที่เข้ารื้อทำลายไล่ที่ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

นายพัน เทือน หนึ่งในชาวบ้านที่รวมตัวใกล้บ้านของฮุน เซน กล่าวว่า ชาวบ้านกว่า ๒๕๐ ครอบครัว ขอสมเด็จฮุน เซน ช่วยเหลือให้ได้อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดิมต่อไป หมู่บ้านถูกเจ้าหน้าที่เข้ารื้อทำลาย บังคับไม่ให้ชาวบ้านอยู่ที่นั่นอีก ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ดินที่พวกตนอยู่อาศัยเป็นไปตามข้อเรียกร้องของนายเปรียบ ตัน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร และนายเจีย โซะพารา อดีตผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยที่นั่นมีหมู่บ้าน บ้านเรือน แหล่งพืชผลของชาวบ้านเป็นจำนวนมากอีกด้วย

หนังสือพิมพ์เกาสันติภาพ รายงานด้วยว่า ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวให้เหตุผลที่มาเรียกร้องว่า พื้นที่ที่ทางการจัดให้ใหม่นั้นไม่สามารถรับได้เลย และรายงานต่าง  ๆ ที่ระดับจังหวัดทำรายงานมาถึงฮุน เซน นั้น เป็นเรื่องเกินจริงทั้งสิ้น ข่าวระบุอีกว่าการรวมตัวในช่วงเช้าใกล้กับบ้านของฮุน เซน ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนใดออกมาพบชาวบ้านแต่อย่างใด มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณนั้นเข้าไปขอให้ชาวบ้านรวมตัวกันใต้ต้นโพธิ์อย่างเดิม ไม่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายซอ ทารี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ระบุว่า เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านสันติภาพสมเด็จเดโช ปล่อยพื้นที่ซึ่งเคยอยู่อาศัยมาแต่เดิมให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาตามแผนของหน่วยงานจังหวัด ทางออกดังกล่าว รัฐบาลได้เห็นชอบมอบที่ดินเพิ่มให้กับชาวบ้านครอบครัวละ ๒ เฮกเตอร์ (๑๒ ไร่ ๒ งาน) ส่วนครูอาจารย์และตัวแทนชาวบ้านที่นำประท้วงและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมส่งฟ้องศาลนั้น รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงให้การช่วยเหลือ เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกตั้งข้อหาทั้งหมด นอกจากนี้ รัฐบาลเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกยิงโจมตีโดยทหารไทยเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วด้วย

เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา คณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งมีนายซอ ทารี ร่วมด้วย ได้เข้าไล่ที่ชาวบ้านสวายจรุม ใช้เครื่องจักรกลหนักรื้อทำลายบ้านพักอาศัย วัดและโรงเรียนในชุมชน และทำพิธีส่งมอบพื้นที่ให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาติของกัมพูชา เพื่อนำไปพัฒนาตามแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เพื่อขอให้ฮุน เซน และนางบุน นานี เข้าแทรกแซงให้การช่วยเหลือ ให้สิทธิ์พวกตนได้อยู่อาศัยไปตลอด มีรายงานด้วยว่า ใกล้กับปราสาทพระวิหาร ซึ่งรุกล้ำพื้นที่ ๔.๖ ตร.กม. ของไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีครอบครัวทหารกัมพูชาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นกว่าร้อยหลังคาเรือน นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้มอบหมายให้บริษัทของนายลี ยงพัต นักธุรกิจผู้กว้างขวางในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website