เตีย บัญ เชื่อมั่นปูแดงคลี่คลายขัดแย้งเขตแดน

พล.อ.เตีย บัญ ระหว่างพิธีประดับยศนายทหารเรือ ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ – เตีย บัญ มั่นใจ ภายใต้การนำของปูแดง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทุกปัญหาความขัดแย้งเขตแดนระหว่างไทย-เขมร จะมีทางออก ด้วยท่าที่ทีเป็๋นบวกและความตั้งใจที่ดี หวังการประชุม GBC และ RBC จะให้ผลในทางบวก

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพของกัมพูชา (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) รายงานอ้างคำกล่าวของ พล.อ.เตีย บัญ ที่แสดงความเชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งชายแดนทุกอย่าง ที่เรื้อรังมากว่า ๓ ปี  อาจจะสามารถหามาตรการที่เหมาะสมสำหรับสลายความขัดแย้ง ด้วยความตั้งใจดีและท่าทีที่เป็นบวก ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีไทย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พล.อ.เตีย บัญ กล่าวประเมินสถานการณ์ปัญหาขัดแย้งพรมแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างเป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารเรือ ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่าในยุคที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีของพระราชอาณาจักรไทย นั้น กัมพูชาหวังว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย (GBC) เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคทหาร (คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค – RBC) ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะให้ผลในทางที่เป็นบวก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website