เตีย บัญ เยี่ยมทหารปราสาทพระวิหาร-ตาเมือน

พล.อ.เตีย บัญ ระหว่างเยี่ยมทหารและตรวจสถานการณ์พื้นที่ปราสาทพระวิหาร เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ – เตีย บัญ รมต.กลาโหมเขมร เดินสายเยี่ยมความเป็นอยู่ทหารตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เขมร โดยเยี่ยมทหารที่ฐานองครักษ์ประจำสมรภูมิแนวหน้าและขึ้นไปยังปราสาทพระวิหาร จากนั้นไปยังฐานบัญชาการกองพันน้อยที่ ๔๒๓ ประจำการใกล้ปราสาทตาเมือนธม

จากรายงานของเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมกัมพูชา พล.อ.เตีย บัญ รัฐมตรีกลาโหมกัมพูชา นำคณะของกระทรวงลงพื้นที่เยี่ยมความเป็นอยู่ทหารตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในโอกาสขึ้นปีใหม่ตามประเพณีชาติของกัมพูชา ตามรายงานวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ พล.อ.เตีย บัญ ได้นำคณะเยี่ยมทหารประจำการชายแดนด้านปราาทพระวิหาร โดยมี พล.อ.ฮีง บุนเฮียง รองผู้บัญชการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการฐานองครักษ์ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

พล.อ.ฮีง บุนเฮียง รายงานสถานการณ์ชายแดนว่าปัจจุบันมีความสงบ แต่อย่างไรก็ตามกองกำลังของกัมพูชายังคงเฝ้าระวังอย่างสูง เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันอธิปไตย บูรณภาพดินแดน และสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ นอกจากนี้ ฐานบัญชาการองครักษ์สมรภูมิแนวหน้าปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารทำการ ที่พักทหารอย่างเหมาะสม ขณะนี้หน่วยต่าง ๆ ก็ได้สร้างหน่วยของตนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยความช่วยเหลือของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจากฮุน เซน นายกรัฐมนตรี

พล.อ.เตีย บัญ ได้กล่าวยกย่องทหารต่อความอดทนการป้องกันดินแดน พร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแนวชายแดน จากนั้น ได้มอบสัมภาระเครื่องใช้และเงินช่วยเหลือ ก่อนเดินทางขึ้นไปยังปราสาทพระวิหารเพื่อเยี่ยมความเป็นอยู่ของทหารและมอบสิ่งของช่วยเหลือ พร้อมตรวจสถานการณ์พื้นที่รอบปราสาท

เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมวันถัดมา รายงานว่า หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมความเป็นอยู่ทหารในด้านที่ ๑ และ ๒ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว พล.อ.เตีย บัญ พร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมความเป็นอยู่ทหารในด้านที่ ๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ฐานบัญชาการกองพันน้อยที่ ๔๒๓ กองพลที่ ๔๒ ปราสาทตาเมือน โดยมี พล.ท.ชิน จันเปาณ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานคณะบัญชาการด้านที่ ๓ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติภารกิจของทหารในพื้นที่ จากนั้น พล.อ.เตีย บัญ เดินทางต่อเพื่อเยี่ยมทหารกองพลน้อยทหารราบที่ ๕๓ ซึ่งอยู่ใกล้กับ จ.พระตะบอง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.