ไทยถอนทหารเขาพระวิหารอีกระลอก ใช้รถจีเอ็มซี ๒๐ คันขนทหาร

แฟ้มภาพ: ทหารไทยเสริมกำลังเข้าพื้นที่เขาพระวิหารเมื่อ ก.ค. ๕๑ฟิฟทีนมูฟ — ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่เขาพระวิหารอีกรอบ ส่งจีเอ็มซีทะยอยลำเลียงทหารพร้อมสัมภาระลงจากเขาเมื่อช่วงค่ำ คราวละ ๑-๒ คัน รวมเกือบ ๒๐ คัน เป็นการถอนทหารออกจากพื้นที่ครั้งที่ ๒ หลังสถานการณ์เปลี่ยนเมื่อมีรัฐบาลใหม่ แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตอาจเดินหน้าสู่การถอนทหารและโยกกำลังช่วยน้ำท่วม

แหล่งข่าวในพื้นที่ใกล้เขาพระวิหารให้ข้อมูลกับฟิฟทีนมูฟว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๔๐ น. มีความเคลื่อนไหวทางทหารของฝ่ายไทย โดยพบว่ามีรถจีเอ็มซีบรรทุกทหารและพ่วงสัมภาระเดินทางลงจากเขาพระวิหารมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง ทะยอยเคลื่อนย้ายคราวละ ๑-๒ คัน รวมทั้งสิ้นเกือบ ๒๐ คัน โดยในแต่ละคันสามารถลำเลียงทหารได้ประมาณ ๒๐ คน

แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่า โดยปกติฝ่ายทหารมักใช้รถจีเอ็มซีลำเลียงทหารและสัมภาระเฉพาะในเวลากลางวัน แต่การลำเลียงทหารลงจากเขาพระวิหารครั้งนี้ทำในเวลากลางคืน ซึ่งดูผิดปกติและคล้ายกับ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการที่ส่งเข้าประจำพื้นที่ระหว่างการปะทะกับกัมพูชาในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า มีความเป็นไปได้ว่า การถอนทหารในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าสู่การถอนทหารตามมาตรการชั่วคราวของศาลโลก ที่กำหนดเขตปลอดทหาร ประกอบกับสถานการณ์ชายแดนที่เปลี่ยนไป ไม่มีการเผชิญหน้าของสองฝ่ายหลังประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ นอกจากนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาจทำให้มีความจำเป็นที่ฝ่ายทหารต้องโยกย้ายกำลังเพื่อไปสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในส่วนอื่น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website