เขมรอัดไทยรุกรานทำท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารปีที่แล้วซบเซา โวปีนี้หนาตา

นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาขึ้นเยี่ยมชมปราสาทพระวิหาร ในเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ – สื่อเขมรรายงานอ้างทหารไทยรุกรานเมื่อเดือน ก.พ. ปีที่แล้ว ทำการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารซบเซา ไม่มีใครกล้าขึ้นชม ชาวบ้านต้องทิ้งถิ่นฐาน เพราะกลัวกระสุนปืนใหญ่ ส่วน ก.พ. ปีนี้ หลังชายแดนสงบมีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมากไม่ขาดสาย ส่วนประตูข้ามห้วยตานียังปิดตายไม่ให้คนไทยขึ้น

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพของกัมพูชา รายงานวานนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศขึ้นชมปราสาทพระวิหารเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่องค์การพระวิหารและชาวบ้านในพื้นที่กล่าวตรงกันว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกกล้าขึ้นเยี่ยมชมปราสาทพระวิหาร เนื่องจากเกรงกลัวการรุกรานของทหารไทยที่ได้ใช้ปืนใหญ่หลายชนิดยิงเข้าใส่ตัวปราสาท ทำให้มีสภาพที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เป็นที่น่าเศร้าเสียใจอย่างประเมินค่าไม่ได้

สื่อกัมพูชากล่าวต่อว่า ไม่เพียงแค่นั้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การรุกรานของทหารไทยได้ทำให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยในพื้นที่นั้น ตัดสินใจละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องนับพันครอบครัวเพื่อหาที่อยู่ที่ปลอดภัย ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทพระวิหารก็ไม่มีนักท่องเที่ยวกล้าขึ้นชม เนื่องจากเกรงกลัวลูกระเบิดปืนใหญ่ของทหารไทยผู้รุกราน

นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาขึ้นเยี่ยมชมปราสาทพระวิหาร ในเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ บันไดทางขึ้นปราสาทพระวิหารพร้อมป้ายของกัมพูชาในเขต ๔.๖ ตร.กม. ของไทย
(ซ้าย) นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาขึ้นเยี่ยมชมปราสาทพระวิหาร ในเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ (ขวา) บันไดทางขึ้นปราสาทพระวิหารพร้อมป้ายของกัมพูชาในเขต ๔.๖ ตร.กม. ของไทย

ที่ตั้งและทหารกัมพูชาในพื้นที่ใกล้วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระบนพื้นที่ ๔.๖ ตร.กม. ของไทย ประตูข้ามห้วยตานีบนเขตไทยที่เขมรอ้างว่าเป็นจุดผ่านแดนและปิดตายไม่ให้คนจากฝั่งไทยขึ้นปราสาทหรือเข้าไปในบริเวณ ๔.๖ ตร.กม. ของไทย ที่อยู่หลังประตูนี้
(ซ้าย) ที่ตั้งและทหารกัมพูชาในพื้นที่ใกล้วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระบนพื้นที่ ๔.๖ ตร.กม. ของไทย (ขวา) ประตูข้ามห้วยตานีบนเขตไทยที่เขมรอ้างว่าเป็นจุดผ่านแดนและปิดตายไม่ให้คนจากฝั่งไทยขึ้นปราสาทหรือเข้าไปในบริเวณ ๔.๖ ตร.กม. ของไทย ที่อยู่หลังประตูนี้

ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ สังเกตเห็นว่าที่ยอดเขาดงรักบนปราสาทพระวิหาร มีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและต่างชาติขึ้นเยี่ยมชมจำนวนมาก เป็นประจำไม่ได้ขาด เจ้าหน้าที่องค์การพระวิหารระบุว่า นับตั้งแต่เทศกาลภจุมเบ็ณฑ์ (คล้ายเดือนสิบของไทย) ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ สภาพผิดแผกไปจากก่อนหน้า คือมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาจำนวนมากไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ การที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็สอดคล้องกับการที่สถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเป็นปกติ

สื่อกัมพูชารายงานในตอนท้ายว่า แม้สถานการณ์ชายแดนมีความสงบดีแล้ว แต่ประตูตรงข้ามโคปุระที่ ๕ (ที่ถูกต้องคือ โคปุระที่ ๑) ที่เป็นประตูทางเข้าระหว่างไทยกับกัมพูชา (ประตูข้ามห้วยตานี) นับตั้งแต่มีเหตุพิพาทกันเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ฝ่ายกัมพูชาได้ตัดสินใจปิดตายประตูดังกล่าว จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยเข้าชมแต่อย่างใด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website