ทูตไทยสัญญาจะผลักดันให้คนไทยเที่ยวเขมรมากขึ้น

นายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัคราชทูตไทยประจำกัมพูชา ฟิฟทีนมูฟ — นายสมปอง สงวนบรรพ์ ทูตไทยประจำเขมรคนใหม่ระหว่างพบ รมว.ท่องเที่ยวเขมร สัญญาจะผลักดันให้คนไทยเที่ยวเขมรมากขึ้น เพื่อขยายความสัมพันธ์และร่วมมือให้ครบทุกด้าน หลังนักท่องเที่ยวชาวไทยลด ๓๖ เปอร์เซ็นต์ภายหลังเหตุขัดแย้ง

ตามรายงานของบายนทีวีของกัมพูชา (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔) นายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชา ให้สัญญาอย่างหนักแน่นจะเร่งผลักดันให้ชาวไทยเดินทางท่องเทียวกัมพูชามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความพยายามหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันของสองประเทศให้ครบทุกด้าน โดยเป็นการกล่าวระหว่างเข้าพบหารือกับนายทอง ขน1 รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เอกอัครราชทูตไทยระบุว่าตนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขยายความร่วมมือกับกัมพูชาให้ครบทุกด้าน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว

นายทอง ขน เปิดเผยว่านายสมปอง สงวนบรรพ์ ได้สัญญาและจะเร่งให้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าไปยังประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความหวังว่าประเทศไทยและกัมพูชาจะมีความสัมพันธ์ครบทุกด้าน และมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น นายทอง ขน กล่าวต่อว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปยังกัมพูชาในช่วง ๖ เดือนแรกของปี มีจำนวน ๔๘,๑๓๖ คน ลดลง ๓๖ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

--------------------------------------
  1. ថោង ​ខុន []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website