ไทยเตรียมประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าแนวภูมะเขือ ๙ ม.ค. เขมรโวย

ฐานเรดาร์ของกัมพูชาที่ภูมะเขือซึ่งฝ่ายกัมพูชาเข้ายึดครองตั้งแต่ช่วง พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ฟิฟทีนมูฟ — แหล่งข่าวเผย สำนักพระพุทธฯ เตรียมประดิษฐานพระพุทธรูปที่ภูมะเขือใกล้ฐานเรดาร์เขมร ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ทัพภาค ๒ เตรียมพื้นที่พร้อมแจ้งเขมรรับทราบ ฝ่ายเขมรเคืองอ้างอยู่ในเขตปลอดทหารและไม่เหมือนวัดแก้วฯ ที่สร้างมานาน แหล่งข่าวแนะจับตาสถานการณ์อาจมีเหตุปะทะอีกรอบ

แหล่งข่าวในพื้นที่เขาพระวิหารรายงานว่า สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดทำพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปที่หน้าแนวในพื้นที่ภูมะเขือของไทย พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานที่พลาญยาว ทางทิศตะวันตกของภูมะเขือ ในช่วงเช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีสมเด็จพระวันรัตน เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ และข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้จะมีกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนเข้าสมทบอีกคณะ

แหล่งข่าวระบุอีกว่า ฝ่ายทหารโดยกองทัพภาคที่ ๒ ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ ใช้รถไถขนาดเล็กของชาวบ้านปรับเกรดถนนทางขึ้นไปยังจุดทำพิธีซึ่งอยู่บริเวณหน้าแนวที่ภูมะเขือ ไม่ไกลจากฐานเรดาร์ของทหารกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งไปยังฝ่ายกัมพูชาว่าจะมีนำพระสงฆ์และประชาชนขึ้นไปทำพิธีทางศาสนาที่จุดดังกล่าว

ส่วนท่าทีของฝ่ายกัมพูชา แหล่งข่าวระบุว่า หัวหน้าชุดประสานของกัมพูชาประจำพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ได้แสดงความไม่พอใจต่อกิจกรรมที่ฝ่ายไทยจะจัด พร้อมกำชับว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ยอม เนื่องจากพื้นที่ที่จะจัดให้มีพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้งอยู่ในเขตปลอดทหารตามกำหนดในมาตรการชั่วคราวของศาลโลก กรณีต่างจากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระที่ฝ่ายกัมพูชาปลูกสร้างรุกล้ำในเขตไทย โดยอ้างว่าเนื่องจากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระเป็นวัดที่ก่อสร้างมานานและมีมาแต่เดิม

เมื่อต้นปี ๒๕๕๔ ระหว่างที่ทหารไทยตัดถนนจากด้านล่างของผามออีแดง ผ่านสระตราวไปยังบริเวณทางขึ้นปราสาทพระวิหารและภูมะเขือ ถูกฝ่ายกัมพูชายิงถล่มจนกลายเป็นเหตุปะทะตลอดแนวระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฝ่ายกัมพูชาได้นำเหตุปะทะร้องเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเรื่องถูกส่งไปที่อาเซียน อีกด้านกัมพูชายื่นคำร้องไปยังศาลโลกเพื่อขอตีความเกินเลยขอบเขตของคำตัดสินเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ พร้อมกับได้ขอให้มีมาตรการชั่วคราว ซึ่งศาลโลกได้กำหนดให้มีเขตปลอดทหาร ให้สองฝ่ายถอนกำลังและให้มีผู้สังเกตการณ์ในพื้นที่ แหล่งข่าวในพื้นที่และแหล่งข่าวสายความมั่นคงที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ให้ความเห็นว่า กรณีการประดิษฐานพระพุทธรูปที่หน้าแนวบนภูมะเขือเป็นความพยายามของฝ่ายทหารไทยที่จะแสดงสิทธิ์เหนือพื้นที่ พร้อมแนะให้จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยระบุว่าอาจมีการทดสอบกำลังหรือปะทะกันอีกครั้ง สถานการณ์ตามแนวชายแดนปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่เขาพระวิหาร แม้มีความสงบเป็นปกติ ไม่มีการเผชิญหน้าแต่มีความตึงเครียดค่อนข้างสูง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website