ไทยทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป เขมรไม่อนุญาตนำ ปชช.ขึ้นภูมะเขือ

พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕)ฟิฟทีนมูฟ — วานนี้ แม่ทัพภาค ๒ นำคณะทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปและบรรจุพระสารีริกธาตุที่พลาญยาวและเนินเหนือเมฆบนภูมะเขือ สมเด็จพระวันรัตทำพิธี มีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน ที่พลาญยาว ส่วนที่เนินเหนือเมฆไปแค่คณะเล็ก เขมรไม่อนุญาตนำประชาชนขึ้นไป พร้อมตรึงกำลังตลอดแนวผา พระพุทธรูปมีทั้งสิ้น ๓ องค์ จัดทำโดยศิษย์สำนักจานบิน

แหล่งข่าวในพื้นที่เขาพระวิหารรายงานว่า เมื่อเวลา ๙.๐๐ น. วานนี้ (๙ มกราคม ๒๕๕๕) ได้มีพิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ท.โชติ ไทยยิ่ง ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี นอกจากนี้ยังมีปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน พร้อมด้วยกลุ่มพลังแผ่นดินจาก ๕ จังหวัดอีสานตอนใต้ อีกประมาณ ๓๐ คน นำโดยนายประทีป ตลับทอง

พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕) พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕)
พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕) พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕)
พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕) พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕)
พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕) พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕) พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่  ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕)
พิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณพลาญยาว จุดปฏิบัติการของทหารไทยบนแนวหน้าผาทางตะวันตกของภูมะเขือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธาน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อช่วงสายวานนี้ (๙ ม.ค. ๕๕)

ในพิธีการ พระสมเด็จพระวันรัต ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์ จากนั้น สมเด็จพระวันรัต และ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร ได้นำพระสารีริกธาตุเข้าบรรจุในเกตุพระพุทธรูป เมื่อเสร็จพิธี ได้มีการถวายภัตตาหารเพล นอกจากนี้ยังได้มีการมอบวัตถุมงคลเพื่อปลุกขวัญกำลังใจทหาร ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. พระสมเด็จพระวันรัต พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร พร้อมคณะจำนวนไม่กี่คนได้เดินทางขึ้นไปทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมี สยามบุรีพิทักษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณฐานเนินพลเหนือเมฆ บนภูมะเขือซึ่งตั้งเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชา โดยไม่อนุญาตให้ประชาชนร่วมคณะไปด้วย ใช้เวลาประมาณ ๑-๒ ชม. จากนั้นคณะเดินทางไปเยี่ยมชมผามออีแดงและเดินทางกลับ

แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า ระหว่างพิธีมีการใช้เครื่องขยายเสียงที่ไม่ดังนัก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่พอใจของฝ่ายกัมพูชา ส่วนพิธีที่เนินพลเหนือเมฆบนภูมะเขือ ก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางขึ้นไปด้วย ตามที่กัมพูชาขู่ไว้ว่าไม่ยอมให้นำประชาชนขึ้นไป และระหว่างพิธีก็มีกำลังของกัมพูชาตรึงตลอดแนวผา แหล่งข่าวระบุอีกว่า พระพุทธรูปดังกล่าวจัดทำโดยคณะผู้ศรัทธาจาก จ.ศรีสะเกษ ของสำนักอลัชชีย่านปทุมธานี มีทั้งสิ้น ๓ องค์ ประดิษฐานที่พลาญยาว ๒ องค์ ที่เนินเหนือเมฆ ๑ องค์ ขณะเดียวกันแหล่งข่าวสายความมั่นคงให้ข่าวไม่ยืนยันว่า ระหว่างทำพิธี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้โทรศัพท์ถึง พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แต่ไม่ทราบประเด็นสั่งการ นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุว่า การประดิษฐานพระพุทธรูปตามแนวชายแดน เป็นความเชื่อที่ต้องการต่อสู้กันด้านไสยเวทย์ระหว่าง “หลวงพ่อเยิ้ม” กับ “แม่มดเขมร” (นางบุน รานี) เดือนก่อนหน้า พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร ได้จัดพิธีตักบาตรใหญ่ที่ช่องสะงำ ร่วมกับคณะผู้ศรัทธาของสำนักอลัชชีย่านปทุมธานี

ส่วนท่าทีฝ่ายกัมพูชา ซีอีเอ็นรายงานว่า พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชา ซึ่งดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า กลุ่มคนไทยดังกล่าวเข้าไปจุดธูปไหว้พระในเขตไทยที่จุดตรงข้ามภูมะเขือ ไม่ได้เข้ามาในดินแดนของกัมพูชา แม้พวกเขาขอเข้ามาแต่เราก็ไม่อนุญาตเพราะที่ภูมะเขือของเราไม่มีพระ (พุทธรูป) แต่อย่างใด ส่วน พล.ท.สเร็ย ดึ๊ก ผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ ๓ ประจำด้านปราสาทพระวิหาร ระบุว่า พวกกลุ่มเสื้อเหลืองและพระสงฆ์ไทย ได้ขอกัมพูชาเข้าไปจุดธูปบูชาพระในที่ที่พวกเขาอ้างว่าได้นำพระมาประดิษฐานไว้ ที่จุดประจันหน้ากับภูมะเขือ แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่อนุญาต แม้ว่ากลุ่มเสื้อเหลืองและพระไทยจะต้องการเข้าไปยังจุดภูมะเขือ เราก็ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด และเจ้าหน้าที่ที่ชายแดนก็ทำการป้องกันบูรณภาพดินแดน

สื่อกัมพูชารายงานอีกว่า การทำพิธีทางศาสนาบนพื้นที่ภูมะเขือฝั่งไทย (ตรงข้ามภูมะเขือกัมพูชา) ของกลุ่มชาวไทยทั้งหมดนั้น พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้เข้ามาขอกับกัมพูชาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม เพื่อนำพระสงฆ์และประชาชนไทย ประมาณ ๕๐๐ คน เข้าไปจุดธูปบูชาพระที่ภูมะเขือ พื้นที่ปราสาทพระวิหาร หากแต่ฝ่ายกัมพูชาได้ทำการปฏิเสธ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website