สถานการณ์ปะทะ ๖ ก.พ. จากสื่อเขมร (อัปเดตต่อเนื่อง)

ฟิฟทีนมูฟ — รายงานสถานการณ์ปะทะแถบพระวิหารค่ำวันที่ ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๔ รวบรวมรายงานข่าวจากสื่อเขมรที่เกาะติดสถานการณ์ ได้แก่สำนักข่าวต้นมะขาม สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชา หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ โดยเนื้อหาข่าวเป็นข่าวด้านเดียวเฉพาะจากกัมพูชา นำเสนอให้รับทราบว่าสื่อกัมพูชามีการเสนออย่างไร  การเสนอข่าวของกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาและสงครามข่าว โปรดอย่าปักใจเชื่อตามรายงาน ให้ติดตามรายงานจากฝ่ายไทย (สื่อไทย) เปรียบเทียบ...

T-0058
ภาพการปะทะเมื่อวันที่ ๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๔

สำนักข่าวต้นมะขาม รายงานว่า

 • การปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเริ่มขึ้นเวลา ๑๘.๐๐ น. วันอาทิตย์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ภูมะเขือ ห่างจากปราสาทพระวิหารไปทางทิศตะวันออก ๕ กิโลเมตร การต่อสู้ขยายไปที่ใกล้พื้นที่จักจเรง1 เมื่อเวลา ๑๘.๕๓ น.
 • มีรายงานว่าทหารกัมพูชายิงจรวดจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 หลายรอบเข้าใส่ฐานที่มั่นของทหารไทย ทั้งสองฝ่ายใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ใส่กัน
 • เวลา ๑๙.๑๑ น. การปะทะยังมีต่อเนื่อง เครื่องบินรบไทยบินไปมาเหนือพื้นที่ปะทะและบริเวณปราสาทพระวิหาร
 • เวลา ๑๙.๑๘ น. พลเอก เจีย ดารา เปิดเปยว่าทหารกัมพูชากำลังโจมตีฐานที่มั่นทหารไทยและควบคุมสมรภูมิได้เป็นส่วนใหญ่ เขาเปิดเผยว่าการปะทะเกิดขึ้นเนื่องจากทหารไทยข้ามเข้ามาในเขตแดนกัมพูชา
 • เวลา ๑๙.๒๒ น. พลเอก เจีย ดารา เปิดเผยว่าทหารกัมพูชาต่อสู้อย่างกล้าหาญและควบคุมพื้นที่ปะทะได้เกือบทั้งหมด ทหารกัมพูชามีปืนยิงจรวจด BM-21  ที่ดี เขาเปิดเผยว่าการปะทะเกิดที่ปราสาทพระวิหาร จักจเรง ภูมะเขือ2 และ ตาเส็ม3 
 • เวลา ๑๙.๒๕ น.ทหารกัมพูชายิงจรวด BM-21 หลายรอบเข้าใส่ฐานที่มั่นทหารไทย ทหารไทยยยิงปืนใหญ่ขนาด ๑๕๐ ม.ม. เข้ามาในเขตกัมพูชา แต่พลาดเป้า
 • เวลา ๑๙.๒๗ น. ทหารกัมพูชายิงจรวด BM-21 ชุดเดียว ๔๐ นัด และถูกเป้าหมายฝ่ายไทย เชื่อว่าทหารไทยเสียชีวิตจำนวนมาก
 • เวลา ๑๙.๒๘ น. ยิง BM-21 อีกชุด
 • เวลา ๑๙.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารกัมพูชารายงานว่าฝ่ายไทยขอเจรจาเนื่องจากถูกโจมตีอย่างหนักโดยปืนใหญ่กัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาไม่ตกลงและยิงจรวด BM-21 เข้าใส่อย่างต่อเนื่อง
 • เวลา ๑๙.๓๒ น. ฝ่ายไทยยอมแพ้ เหลือการต่อสู้เป็นระยะๆ
 • เวลา ๑๙.๔๘ น. ทหารกัมพูชาภายใต้การบัญชาการของ พลเอก ฮิง บุนเฮียง4 ได้ยิงจรวด BM-21  เข้าใส่ฐานที่มั่นไทย
 • เวลา ๑๙.๕๓ น. มีรายงานว่าฝ่ายไทยขอเจรจากับพลเอก ฮิง บุนเฮียง แต่ไม่ตกลง
 • เวลา ๒๐.๑๔ น. การปะทะยังมีต่อเนื่องแต่เป็นระยะๆ
 • เวลา ๒๐.๑๖ น. กัมพูชายิงกระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๐๐ ม.ม. จำนวนมากไปยังฐานที่มั่นไทย
 • ทหารกัมพูชาที่จุดปะทะตาเส็มส่งข้อความผ่านสำนักข่าวต้นมะขามไปถึงนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ว่าทหารกัมพูชาจะไม่ได้รับความเสียหายและยังโจมตีอย่างหนักและเข้ายึดฐานที่มั่นไทย ทหารกัมพูชาเปิดเผยระหว่างการต่อสู้ว่าทหารไทยดูเหมือนจะอ่อนแอกว่าและมีความกล้าหาญน้อยกว่าก่อนหน้า
 • ความเสียหายของสองฝ่ายยังไม่มีรายงาน ณ ขณะนี้ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ ยกเว้นกระสุนปืนใหญ่ที่ลอยข้ามหัว
 • ทหารกัมพูชาทีจุดปะทะตาเส็มรายงานว่าทหารไทยได้ทิ้งค่ายและที่มั่นที่ตาเส็มและภูมะเขือ
 • เวลา ๒๐.๒๔ น. พลเอกสม บุพารุต5 ได้นำกำลังทหารภายใต้บังคับบัญชาเข้าปะทะกับทหารไทยที่จอมเต6 เขาเปิดเผยว่าทหารกัมพูชาไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีทหารทิ้งฐานที่มั่น
 • เวลา ๒๐.๒๙ น. ทหารไทยกำลังยิงที่ปราสาทพระวิหารอีกครั้ง
 • เวลา ๒๐.๓๐ น. นายสุวัน7 ผู้บัญชาการฐานวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ เปิดเปยว่าการต่อสู้เบาบางลงเล็กน้อย
 • เวลา ๒๐.๓๑ น. นายสุวัน รายงานว่าทหารไทยยิงที่ปราสาทพระวิหารอีกครั้ง
 • เวลา ๒๐.๓๕ น. พลเอกเฮียง บุนเฮียง เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับการเจรจาใด ๆ กับฝ่ายไทย และบอกอีกว่าทหารกัมพูชายิงเข้าถูกเป้าหมายฝ่ายไทยอย่างแม่นยำหลายครั้ง กัมพูชายังไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ
 • เวลา ๒๐.๔๒ น. นายสุวัน ที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ เปิดเผยว่าทหารไทยยิงกระสุนปืนใหญ่ ๑๓๐ ม.ม. และ ๑๕๐ ม.ม. ที่และข้ามปราสาทพระวิหาร
 • เวลา ๒๐.๔๕ น. – นายจัน สุคน8 ผู้บัญชาการกองพันที่ ๘๒9 ที่ภูมะเขือเปิดเผยว่าทหารกัมพูชาได้รุกคืบกว่าฝ่ายไทย ฝ่ายกัมพูชาควบคุมสถานการณ์และไม่ได้รับความเสียหาย
 • เวลา ๒๐.๕๓ น. การต่อสู้ที่ตาเส็มเบาบางลง
 • เวลา  ๒๐.๕๕ น. ทหารกัมพูชาเปิดเผยว่าทหารไทยยิงเข้าใส่ปราสาทพระวิหารหลายส่วน แต่ทหารกัมพูชาไม่ได้รับบาดเจ็บ
 • เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาปฏิเสธข่าวลือว่าทหารไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาลึกเข้ามาในเขตกัมพูชากว่า ๓๐ กิโลเมตร
 • ๒๑.๐๓ น. ผู้บัญชาการที่สำนักงานใหญ่หน่วยพิทักษ์ฮุน เซน เปิดเผยว่ากระสุนปืนใหญ่ไทยพลาดเป้าทั้งหมด 
 • ๒๑.๐๘ น. ผู้บัญชาการคนเดิมเปิดเผยว่าการต่อสู้ยังดำเนินอยู่

——————————————

หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ รายงานสถานการณ์ตามแนวชายแดนในจังหวัดเกาะกงและโพธิสัตว์10 ยังคงตึงเครียด เปิดเผยว่าทหารไทยลำเลียงปืนใหญ่ DK เข้าไปในพื้นที่ ขณะกัมพูชาตอบโต้โดยการนำเครื่องยิงจรวด BM-21 ชนิด ๔๐ นัด เข้าประจำ

 • มีรายงานว่าที่จักจเรง ตามเส็ม และคานม้า11 ทหารไทยได้ละทิ้งที่มั่นและวิ่งหนีเนื่องจากไม่สามารถต้านทานจรวด BM-21  และการระดมยิงต่อเนื่องของกัมพูชา
 • การต้อสูงอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่จักจเรง ช่องคานม้า ภูมะเขือ ตาเส็ม และปราสาทพระวิหาร บุสโบ็ว-จอมเต12 และตาเฒ่า13 ทหารกัมพูชาได้ยังกระหน่ำเข้าที่ที่มั่นไทยที่โดนอาว14 และภูมิซรอล15 ที่อยู่ลึกในไทย
 • เวลา ๒๒.๐๐ น. ทหารกัมพูชาที่บ้านโจ็กเจ็ยรายงานว่าประเทศไทยได้เสริมกำลังทหารกว่า ๒,๐๐๐ นาย ไปยังบ้านโคกโสง
 • เวลา ๒๒.๒๑ น. นาย กึ๊จ สะเรือน16 ผู้บัญชากาที่ทะโมดา17 ในจังหวัดโพธิสัตว์ เปิดเผยว่าทหารไทยตั้งฐานฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนช่องกด๊วจ18  มีการเคลื่อนย้ายและขุดสนามเพาะ  เขาระบุว่าทหารไทยชุดดำ (ทหารพราน) ประมาณ ๑,๐๐๐ นายถูกส่งไปยังไพลิน19 ทหารไทยซ้อมรบที่บ่อไร20 จังหวัดตราด แต่การยิงและกระสุนผลัดมาตกในเขตกัมพูชาเช่นกัน

——————————————

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ รายงานว่า เวลา ๒๐.๐๐ น. หลังการสู้รบกว่าหนึ่งชั่วโมง ทหารกัมพาได้ทำลายและเข้ายึดฐานที่มั่นไทย ระบุ่าทหารไทยยิงกระสุนปืนใหญ่ ๑๓๐ ม.ม. และ ๑๕๐ ม.ม.เข้าใส่ค่ายทหารกัมพูชาและที่วัดแก้วสิกขาครีรีสวาระ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

——————————————

สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชา รายงานว่า การต่อสู้ครั้งนี้หนักหน่วงและเข้มข้นกว่าเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ เนื่อจากฝ่ายไทยยิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาในเขตกัมพูชามากกว่าครั้งก่อนหน้า และมีรายงานว่าสถานการณ์ที่แนวพรมแดนจังหวัดบันเตียเมียนเจ็ยตึงเครียดมากและอาจเกิดการปะทะได้ทุกเมื่อ

 • มีเครื่องบินรบของไทย ๒ ลำ บินวนเหนือปราสาทพระวิหารและตามทิวเขาดงรัก
 • เวลา ๒๑.๒๘ น. ผู้บัญชาการที่สำนักงานใหญ่หน่วยพิทักษ์ฮุน เซน เปิดเผยว่าการต่อสู้จะต่อเนื่องไปจนเช้า
 • เวลา ๒๑.๓๑ น. พลเอกสม บุพารุต ฝากข้อความผ่านสำนักข่าวต้นมะขามไปถึงนายกรัฐมนตรีฮุน เซน และผู้นำชาติให้เชื่อมั่น ๑๐๐% ในทหารกัมพูชา และว่าการต่อสู้ที่จอมเตเบาบางลง
 • นายกรัฐมนตรีฮุน เซน จะแถลงกับประชาชนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
 • เวลา ๒๑.๓๒ น. ผู้บัญชาการทหารที่พนมแดนเปิดเผยกับกัมพูชาใหม่ว่าการต่อสู้ยังมีต่อเนื่อง
 • เวลา ๒๑.๕๖ น. ทั้งสองฝ่ายยังคงปะทะด้วยอาวุธเบา // ทหารกัมพูชาที่ประจำการบ้านโจ็กเจ็ย21 ตำบลโอบีจวน22 อำเภอโอจะโร็ว23 จังหวัดบันเตียเมียนเจ็ย เปิดเผยว่าเมื่อเวลา ๒๑.๕๓ น. ชาวบ้านคนไทยทั้งหมดในโกร็กทะยวง24 (โคกสูง)  อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว อพยพทิ้งบ้านเรือน ทหารทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมขึ้นสูง แต่ไม่มีการปะทะ
 • เวลา ๒๒.๐๓ น. พลเอกสม บุพารุต เปิดเปยว่าการปะทะเริ่มขึ้นอีกครั้งที่บุสโบ็ว-จอมเต
 • เวลา ๒๒.๐๘ สถานการณ์ที่ช่องสะงำและโอเสม็ดยังเงียบสงบตามปกติ
--------------------------------------
 1. Chak Chreng []
 2. Phnom Trop []
 3. Ta Sem []
 4. Gen. Hing Bunheang  หัวหน้ากองกำลังพิทักษ์ฮุน เซน []
 5. Gen. Sam Bopharoth []
 6. Choam Te []
 7. Mr. Sovan []
 8. Mr. Chan Sokhon []
 9. commander of 82nd Brigade []
 10. Pursat []
 11. Veal Entry []
 12. Bosbov-Choam Te []
 13. Ta Thav []
 14. Don Av []
 15. Phumsrol []
 16. Mr. Kuoch Saroeun []
 17. Thmor Da []
 18. Veal Kduoch Point []
 19. Pailin []
 20. Borai []
 21. Chok Chey village []
 22. O’Bei Choan []
 23. O’Chrov []
 24. Kork Tyoung []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website