กองเลขา GBC ไทย-เขมรประชุมร่วม ๗-๘ ก.ย.ที่เขมร

การประชุมร่วมของกองเลขานุการของ GBC ไทย-เขมร เมื่อ ๒ มี.ค.๕๒ฟิฟทีนมูฟ — กองเลขาฯ GBC ไทย-เขมร เตรียมประชุมร่วมที่พนมเปญ ระหว่าง ๗-๘ ก.ย. ที่จะถึง เพื่อกำหนดระเบียบวาระและประเด็นการประชุม GBC ขณะกองเลขาฯ ฝ่ายเขมรเตรียมยก ๑๘ ประเด็นปัญหา รวมถึงพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล หวังเร่งเจรจาขุดสำรวจน้ำมัน

สำนักข่าวซีอีเอ็น (๑ กันยายน ๒๕๕๔) รายงานอ้างการเปิดเผยของ พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ที่ระบุว่า กองเลขานุการของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ของฝ่ายไทยและกัมพูชา จะจัดให้มีการประชุมร่วมกันเป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๔ ที่โรงแรมพนมเปญ ในกรุงพนมเปญ เพื่อให้ความเห็นชอบทางเอกสารรายละเอียดการประชุมเป็นการล่วงหน้า กำหนดวันการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และทำหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสองประเทศ ซึ่งเป็นประธานร่วม

พล.ท.ชุม โซะเจียต กล่าวว่า กองเลขานุการฯ ฝ่ายกัมพูชาได้เตรียมเสนอปัญหาจำนวน ๑๘ ประเด็น เพื่อหารือร่วมกับกองเลขานุการฯ ฝ่ายไทย ซึ่งประเด็นปัญหาที่จะยกขึ้นหารือเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ได้แก่ การข้ามแดน การอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล การต่อต้านอาชญากรรมข้ามแดน การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงในคาบสมุทร และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ทั้งนี้ พล.ท.ชุม โซะเจียต ไม่ได้กล่าวถึงว่าจะมีการนำประเด็นการถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร ขึ้นหารือระหว่างการประชุมด้วยหรือไม่

การประชุมกองเลขานุการฯ ในวันที่ ๗-๘ กันยายน ที่จะถึงนั้น ฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.วิษณุ ศรียะพันธ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ส่วนฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม และเป็นประธานกองเลขานุการของฝ่ายกัมพูชา

โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางเยือนกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่ชัด โดยจะรอให้กองเลขานุการของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ประชุมร่วมกันในวันที่ ๗-๘ กันยายน ให้แล้วเสร็จก่อน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website