เจรจาทหารไทย-เขมร ได้ ๔ ข้อยุติ–เสียชัด ๔.๖!

ฟิฟทีนมูฟ – “เยิ้ม” เจรจา “ศรี ดึ๊ก” ได้ ๔ ข้อตกลง ปล่อย ๔ ทหารไทย ยุติสร้างถนนในสมบกขมุม หยุดยิง ห้ามเคลื่อนย้ายและเสริมทหาร และเร่งให้ JBC จัดทำหลักเขตให้ว่อง แม้การเจรจาได้ข้อยุติแต่เนื้อหากลายเป็นว่าไทยเสียท่าเขมร ให้พื้นที่สมบกขมุมเป็นเขตปลอดทหาร มีแต่ทหารเปลื้องเครื่องแบบไร้อาวุธเข้าพื้นที่ฝ่ายละห้าคน หนำซ้ำยึดเส้นตามแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ เป็นเส้นเขตแดน ไทยห้ามล่วงล้ำ

 พลโทเยิ้ม ยิ้มร่ากับ พลตรีศรี ดึํก หลังการเจรจากว่าชั่วโมงครึ่งที่ช่องสะงำ ได้ข้อตกลง ๔ ข้อ  พลโทเยิ้ม ยิ้มร่ากับ พลตรีศรี ดึํก หลังการเจรจากว่าชั่วโมงครึ่งที่ช่องสะงำ ได้ข้อตกลง ๔ ข้อ
พลโทเยิ้ม ยิ้มร่ากับ พลตรีศรี ดึํก หลังการเจรจากว่าชั่วโมงครึ่งที่ช่องสะงำ ได้ข้อตกลง ๔ ข้อ

สำนักข่าวต้นมะขามและกัมพูชาใหม่วันนรี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) รายงานว่า การพบเจรจาระหว่างตัวแทนทหารฝ่ายไทยและกัมพูชาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในช่องสะงำ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ สิ้นสุดลงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในข้อตกลง ๔ ข้อ หลังหารือร่วมชั่วโมงครึ่ง โดยข้อตกลงประกอบด้วย

๑. กัมพูชาตกลงปล่อยตัว ๔ ทหารไทย ที่ถูกจับระหว่างการปะทะวานนี้

๒. ทั้งสองฝ่ายุติการใช้รถแบคโฮและก่อสร้างถนนและทางในพื้นที่พิพาท (สมบกขมุม)

๓. ตกลงหยุดยิงและหยุดการเคลื่อนย้ายและเสริมกำลังทหาร

๔. กระตุ้นกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองประเทศให้จัดทำหลักเขตให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อเสนอของกัมพูชาที่จะประจำการทหาร ๕ นายที่ปลอดอาวุธและแต่งกายแบบพลเรือนจากสองฝ่ายที่เส้นเขตแดนตรงข้ามปราสาทพระวิหาร ทหารในเครื่องแต่งกายพลเรือน ๕ นายของแต่ละฝ่ายมีสิทธิเข้าไปยังพื้นที่สมบกขมุม

หลังการเจรา ทหารไทย ๔ นาย ได้ถูกส่งคืนให้กับตัวแทนฝ่ายไทย และจุดผ่านแดนช่องสะงำและอันลองเวงเปิดอีกครั้งเมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.

พลตรี สรัย ดึ๊ก กล่าวว่าฝ่ายไทยได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ทำการโจมตีก่อน แต่ทหารกัมพูชารักษาสิทธิที่จะใช้การป้องกันตนเองเพื่อปกป้องแผ่นดินกัมพูชาหากทหารไทยข้ามเข้ามายังแผ่นดินกัมพูชา ผู้บัญชาการฝ่ายไทยปฏิเสธที่จะตอบคำถามทำไมไทยยิงกระสุนปืนใหญ่เข้าไปยังดินแดนกัมพูชา  ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ขอที่จะทำการซ้อมรบต่อเนื่องอีก๑๐ วัน แต่จะต้องซ้อมรบในพื้นที่อื่นห่างเขตแดน

—————————–

หมายเหตุ: บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำให้สัมภาษณ์ของเขมร เป็นส่วนหนึ่งของการทำสงครามการข่าวซึ่งกล่าวอ้างเกินจริงและบิดเยือน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website