ที่ประชุมกรมกิจการชายแดนไทย-เขมร ที่เสียมราฐได้ข้อตกลง ๗ ประเด็น

พล.ท.วรวิทย์  ดรุณชู เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และ พล.ท.เซียก โซะเจียต ในการประชุมทวิภาคีระหว่างกรมกิจการชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เมืองเสียมราฐ วัน ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ — การประชุมกรมกิจการชายแดนทวิภาคี ไทย-กัมพูชา ที่เสียมราฐ ๒๘-๒๙ ก.พ. ๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบบันทึกการประชุม ๗ ข้อ เน้นการดูและความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การกระชับการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้ทำความเข้าใจชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เคารพต่อ MOU43 เขมรยินดีที่ร่วมป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้พะยูงเขตไทยอย่างได้ผล

ซีอีเอ็นสื่อกัมพูชารายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมกิจการชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.วรวิทย์ ดรุณชู เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.ท.เซียก โซะเจียต เจ้ากรมกิจการชายแดน กองบัญชาการกองทัพแห่งชาติกัมพูชา ได้นำร่างบันทึกข้อตกลงในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพ รักษาสันติภาพในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ขึ้นพิจารณา โดยสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันในร่างบันทึก ๗ ประเด็น คือ

การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมกิจการชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมกิจการชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมกิจการชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑. เกี่ยวกับความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนั้น ทั้งสองฝ่ายต้องผลักดันให้ผู้บัญชาการที่ดูแลหน่วยประจำการตามแนวชายแดน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยและกัมพูชา ทุกระดับชั้น กระชับความสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีที่ดี โดยในประเด็นแรกนี้ สองฝ่ายสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา นอกเหนือจากการประชุม เพื่อนำมาซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพชายแดน

๒. สองฝ่ายต้องเพิ่มการสนับสนุนและความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท

๓. ทั้งสองฝ่ายเพิ่มการสนับสนุนการให้ข้อมูลความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนของสองประเทศ หลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน ระมัดระวังการเกี่ยวข้องกับผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนี้ ต้องเผยแพร่ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนของสองประเทศ ให้เคารพต่อบันทึกข้อตกลงฯ (MOU 43) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา เกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนทางบก มาตรา ๕ ที่ได้ลงนามเมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓

๔. สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจัดให้มีการตรวจพื้นที่ภูมิประเทศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างคณะทำงานของกรมกิจการชายแดนของสองประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

๕. สองฝ่ายเห็นชอบจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างเจ้ากรมกิจการชายแดนสองประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยทุก ๖ เดือน ต่อข้อเสนอของกัมพูชาที่ขอให้มีการประชุมร่วมกันทุก ๓ เดือน สำหรับสำนักงานความสัมพันธ์ชายแดน และทุก ๑ เดือน สำหรับคณะทำงานด่านพรมแดน เพื่อสรุปเหตุการณ์โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ฝ่ายไทยยืนยันว่าเห็นชอบนำเรื่องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย เพื่อให้มีการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

๖. ฝ่ายกัมพูชายินดีต่อการปฏิบัติการร่วมที่มีกับฝ่ายไทย ในการสกัดกั้นและป้องกันไม่ให้มีการล่วงล้ำน่านน้ำไทยของกลุ่มประมงผิดกฎหมาย และกลุ่มอาชญากรรมข้ามแดนทางทะเล

๗. ฝ่ายกัมพูชาต้อนรับต่อการปฏิบัติการร่วมป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าตัดไม้ในดินแดนประเทศไทย โดยทำการอบรมให้ความรู้ประชาชนและจัดมาตรการเพิ่มเติมแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่กระชับความร่วมมือระหว่างกันให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ส่วนประเด็นอื่น ๆ ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนทมอดูน1 ต.โคกมอน และด่านจุบโกกี2 ต.อำปึล อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ซึ่งฝ่ายไทยได้รับเรื่องเพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนผลการประชุม ฝ่ายไทยเห็นว่าเป็นโอกาสดีในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ และได้แถลงขอบคุณต่อประธานร่วมฝ่ายกัมพูชาที่นำการประชุมจนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

ประเด็นความร่วมมือในการป้องปรามการลักลอบตัดไม้ในเขตไทยของชาวกัมพูชา เมื่อต้นสัปดาห์มีรายงานว่า โดยได้ยึดหลักฐานของกลางไว้ได้ ประกอบด้วย เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอะไหล่ หมวกและชุดทหารติดตราอาร์มกองทัพแห่งชาติกัมพูชา บัตรประจำตัวทหารและเอกสารกระทรวงกลาโหม ขณะที่กลุ่มก่อเหตุไหวตัวทันและหลบหนีไปได้

--------------------------------------
  1. ច្រក​ឆ្លងដែន​ថ្ម​ដូន []
  2. ​ច្រក​ជប់​គគីរ​ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website