เขมรโวยทำไทยซ้อมรบริมชายแดนสถานการณ์เปราะบาง

ภาพประกอบข่าว: ทหารไทยพร้อมปืนใหญ่ฟิฟทีนมูฟ –สื่อเขมรรายงานการซ้อมรบร่วมของทหารไทย สามเหล่าทัพ ๑๐ กองพัน ทำสถานการณ์เปราะบางและตึงเครียด การฝึกมีระหว่าง ๒๕-๒๙ มิ.ย. รวมถึงการฝึกชาวบ้านสร้างหลุมหลบภัยและอพยพเคลื่อนย้าย เผย แม่ทัพไทย-เขมรคุยต่อเนื่อง เลี่ยงสถานการณ์เลวร้าย

สำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔) รายงาน การซ้อมรบของทหารไทยในพื้นที่ใกล้ชายแดนทำให้สถานการณ์เปราะบาง โดยการซ้อมรบของไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นการฝึกของทหารของ ๑๐ กองพัน ซึ่งมาจากกองทัพบก ๖ กองพัน กองทัพเรือ ๓ กองพัน และกองทัพอากาศ ๑ กองพัน ทำการซ้อมรบในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ติดชายแดนเทือกเขาดงรัก ฝั่งตรงข้าม อ.ทมอดูน จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา

รายงานระบุว่าฝ่ายทหารไทยได้แจ้งกัมพูชาว่าแผนการซ้อมรบดังกล่าวมี ๓ ระยะ คือ ๑. ฝึกยุทธศาสตร์กองทัพ ๒. ฝึกให้ชาวบ้านขุดหลุมหลบภัย ๓. ทหารช่วยฝึกซ้อมการอพยพเคลื่อนย้ายของราษฎรและให้การช่วยเหลือการอพยพ ในกรณีเกิดศึกสงคราม

ข่าวระบุว่ากิจกรรมทางทหารดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกัมพูชา และนำไปสู่สภาพตึงเครียดในระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ ๕ ของกัมพูชา และผู้บัญชาการภูมิภาคที่ ๑ ของไทย ได้ร่วมหารือกันเป็นปกติตามแนวพรมแดน เพื่อไม่ให้มีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website